***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 18:28

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.482.887 1.406.062
Satışların Maliyeti
20 -2.717.685 -2.712.279
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
765.202 -1.306.217
BRÜT KAR (ZARAR)
765.202 -1.306.217
Genel Yönetim Giderleri
-386.421 -664.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.738 34.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.096 -1.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
395.423 -1.937.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35.983 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
431.406 -1.937.603
Finansman Gelirleri
22 4.313.136 94.857
Finansman Giderleri
22 -11.690.303 -4.519.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.945.761 -6.361.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
191.221 -998.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23b 191.221 -998.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.754.540 -7.360.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.754.540 -7.360.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.754.540 -7.360.651
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 13.763 -11.072.427 -4.197.126 28.388.868 28.388.868
Transferler
-4.197.126 4.197.126
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.331 -7.360.651 -7.336.320 -7.336.320
Dönem Karı (Zararı)
-7.360.651 -7.360.651 -7.360.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.331 21.331 21.331
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 35.094 -15.269.553 -7.360.651 21.049.548 21.049.548
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 35.094 -15.269.553 -7.360.651 21.049.548 21.049.548
Transferler
-7.360.651 7.360.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.255 -6.754.540 -6.726.285 -6.726.285
Dönem Karı (Zararı)
-6.754.540 -6.754.540 -6.754.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.255 28.255 28.255
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 63.349 -22.630.204 -6.754.540 14.323.263 14.323.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.525.870 410.368
Dönem Karı (Zararı)
-6.754.540 -7.360.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.991.097 6.997.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.893.375 1.930.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.766 117.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 13.677 18.799
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 97.495
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
89 1.142
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.030 161.191
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.331 -3.581
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
71.361 165.923
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -1.151
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.246.130 3.788.978
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-191.221 998.791
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.983 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-35.983 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
289.313 773.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.063.052 -13.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
239.102 70.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.113.263 716.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.525.870 410.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-428.962 -484.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.983 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.983 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -464.945 -484.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.030.935 -1.054.362
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-984.626 -934.035
Ödenen Faiz
-52.640 -123.908
Alınan Faiz
6.331 3.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065.973 -1.128.508
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.065.973 -1.128.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
641.190 1.769.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.707.163 641.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.754.540 -7.360.651
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.255 21.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 36.224 26.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.969 -5.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.969 -5.333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.255 21.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.726.285 -7.339.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.726.285 -7.339.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.707.163 641.190
Ticari Alacaklar
1.139.993 76.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.139.993 76.943
Diğer Alacaklar
41.289 41.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.900
Peşin Ödenmiş Giderler
20.989 7.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 20.989 7.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.848 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
971.594 1.280.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 971.594 1.280.548
ARA TOPLAM
3.886.876 2.054.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.886.876 2.054.213
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.152 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.152 0
Maddi Duran Varlıklar
11 45.004.501 46.431.367
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.229 15.793
Diğer Haklar
12 14.229 15.793
Peşin Ödenmiş Giderler
4.432 9.330
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.432 9.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.039.314 46.456.490
TOPLAM VARLIKLAR
48.926.190 48.510.703
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 29.487.161 23.225.657
Ticari Borçlar
357.640 118.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 357.640 118.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 162.583 115.241
Diğer Borçlar
127.242 16.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24a 126.486 16.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 756 756
Ertelenmiş Gelirler
603.745 50.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
603.745 50.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
194.578 194.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 194.578 194.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
308.207 190.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 308.207 190.646
ARA TOPLAM
31.241.156 23.912.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.241.156 23.912.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
68.175 72.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 68.175 72.001
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23b 3.293.596 3.476.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.361.771 3.548.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.602.927 27.461.155
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.323.263 21.049.548
Ödenmiş Sermaye
19a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.138.007 23.109.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.138.007 23.109.752
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19c 23.074.658 23.074.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.349 35.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.630.204 -15.269.553
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.754.540 -7.360.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.323.263 21.049.548
TOPLAM KAYNAKLAR
48.926.190 48.510.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743323


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271