***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 21:45***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.958.084 2.350.558
Satışların Maliyeti
20 -2.045.815 -2.010.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-87.731 340.508
BRÜT KAR (ZARAR)
-87.731 340.508
Genel Yönetim Giderleri
-551.611 -378.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.147 5.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.821 -2.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-614.016 -35.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-614.016 -35.722
Finansman Gelirleri
22 795.713 1.793.542
Finansman Giderleri
22 -3.633.515 -4.928.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.451.818 -3.171.144
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-745.308 -574.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23b -745.308 -574.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.197.126 -3.745.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.197.126 -3.745.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.197.126 -3.745.469
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 6.079.426 -4.627.314 -2.699.644 19.322.468 19.322.468
Transferler
-2.699.644 2.699.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.885 -3.745.469 -3.740.584
Dönem Karı (Zararı)
-3.745.469 -3.745.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.885 4.885
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 4.885 6.079.426 -7.326.958 -3.745.469 15.581.884 15.581.884
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 4.885 6.079.426 -7.326.958 -3.745.469 15.581.884 15.581.884
Transferler
-3.745.469 3.745.469
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.878 16.995.232 -4.197.126 12.806.984
Dönem Karı (Zararı)
-4.197.126 -4.197.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.878 16.995.232 17.004.110
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 13.763 23.074.658 -11.072.427 -4.197.126 28.388.868 28.388.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.802.800 -634.006
Dönem Karı (Zararı)
-4.197.126 -3.745.469
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.508.042 2.356.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.245.793 1.241.857
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.136 132.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 11.102 41.297
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.000 91.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.966 -99
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-496.195 407.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-495.911 619.126
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-284 -212.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
745.308 574.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.491.884 755.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.029 182.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.957 372.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -28.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.550.812 228.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.802.800 -634.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.872 -30.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -63.872 -30.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-573 179.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-500.080 -763.618
Ödenen Faiz
499.507 942.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.738.355 -484.805
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.738.355 -484.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.343 516.148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.769.698 31.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.197.126 -3.745.469
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.004.110 4.885
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19c 17.844.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 11.098 6.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-851.982 -1.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-851.982 -1.221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.004.110 4.885
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.806.984 -3.740.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.806.984 -3.740.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.769.698 31.343
Ticari Alacaklar
63.470 65.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 63.470 65.499
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
634.967 137.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 634.967 137.301
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.148 6.148
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.280.087 1.759.930
ARA TOPLAM
3.795.659 2.041.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.795.659 2.041.510
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.777.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.777.293
Maddi Duran Varlıklar
11 47.876.000 31.166.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.458 19.123
Diğer Haklar
12 17.458 19.123
Peşin Ödenmiş Giderler
9.410 10.070
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.410 10.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.902.868 35.973.024
TOPLAM VARLIKLAR
51.698.527 38.014.534
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 20.370.718
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.740.064
Ticari Borçlar
49.162 110.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24b 29.584 3.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 19.578 107.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.205 118.070
Diğer Borçlar
43.906 292.695
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24a 26.313 26.313
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 17.593 266.382
Ertelenmiş Gelirler
56.646 49.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
56.646 49.087
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.852 93.818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 95.852 93.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
169.595 32.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 169.595 32.817
ARA TOPLAM
20.799.084 4.436.954
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.799.084 4.436.954
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.130.734
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.851 34.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 37.851 34.251
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23b 2.472.724 830.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.510.575 17.995.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.309.659 22.432.650
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.388.868 15.581.884
Ödenmiş Sermaye
19a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.088.421 6.084.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.088.421 6.084.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19c 23.074.658 6.079.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.763 4.885
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.072.427 -7.326.958
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.197.126 -3.745.469
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.388.868 15.581.884
TOPLAM KAYNAKLAR
51.698.527 38.014.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590156


BIST
18:05105.380
Değişim :  1,54% |  1.599,13
Açılış :  104.475  
Önceki Kapanış :  103.781  
En Yüksek
105.518
En Düşük
104.409
BIST En Aktif Hisseler
KLGYO 3,21 149.748.180 % 19,78  
HURGZ 1,06 103.059.626 % 19,10  
KLNMA 44,34 31.039.107 % 14,99  
PKENT 128,50 609.996 % 14,94  
TIRE 2,09 174.699.526 % 14,21  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3937 7,4308 % 0,17  
Frank 5,7837 5,8186 % -0,11  
Riyal 1,5281 1,5358 % -0,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.468 0,69  
Altın Gr. 271 271 -0,73  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
Gümüş.Ons 16,95 16,97 0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,00  
B. Petrol 63,34 63,34 1,06