***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri

17.02.2017 19:00

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Takibin Türü
İhtiyati Haciz
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
28/11/2016
Takibin Konusu
Kredi Borcu
Takibin Tarafları
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Takibe Konu Olan Tutar
17.746.321,02
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%48
Takibin Dayanağı
Genel ve Özel Kredi Sözleşmeleri
Takibin Tarihi
11/11/2016
Gelinen Aşama
İhtiyati Hacze ve Ödeme Emrine İtiraz Edildi. İtiraza Karşı T.Kalkınma Bankası A.Ş. Tarafından Alacak Davası Açıldı
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
17.746.321,02
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/42
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
Taşınır Taşınmaz Mallar ve 3. Kişideki Haklar
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şu Aşamada Şirket Faaliyetlerine Engel Olmamıştır.
Açıklamalar

                 Ülkemizde 2013 yılı sonbaharında başlayan 2014 ve 2016 yıllarında devam eden kuraklıktan dolayı şirketimizin gelirlerinde çok büyük düşüşler meydana gelmiştir. Aynı zamanda, bu dönemde dövizdeki hızlı yükseliş, petrol ve doğalgazdaki fiyatlarındaki düşüşlerinde etkisiyle elektrik fiyatlarında büyük düşüşler meydana gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı gelirlerimiz azalmış ve kurların yükselmesiyle, bankalara kredi borçlarımızda artış söz konusu olmuştur.
Tüm bu olumsuzluklara ilave olarak Şifrin Regülatörü ve HES tesisinin, yatırım döneminde sisteme bağlantısının yapılabilmesi için gerekli olan Enerji nakil hatlarına bağlantısı bölgedeki dağıtım lisansı sahibi şirketin yatırım programı içerisinde olmadığı gerekçesiyle bu yatırımın şirketimiz tarafından yapılarak bedeli karşılığı dağıtım şirketine devredilmesi istenilmiştir. Bundan dolayı gerekli yatırım şirketimiz kaynaklarıyla 4.413.034,09 TL  (USD Karşılığı: 2.788.000 USD) bedel karşılığı yapılmış ve bölgedeki dağıtım şirketine 16.05.2012 tarihinde teslim edilmiştir. Bu alacağımızı da mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler nedeniyle zamanında alamamamızdan dolayı şirketimiz finansal anlamda sorun yaşamıştır.
 Şirketimiz nakit akışını dengeleyebilmek amacıyla 2016 yılının Mart ayı başında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ye 2016 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait kredilerin ertelenmesine ilişkin talepte bulunulmuştur.Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., verilen kredilerin teminatı için Asya Katılım Bankası A.Ş. den alınan kesin ve süresiz teminat mektuplarının Asya Katılım Bankası A.Ş.nin durumunun netleşmemesi nedeniyle talebimize cevap verilememiştir.
Asya Katılım Bankası A.Ş.nin 2016 Temmuz ayında, TMSF tarafından bankacılık faaliyetlerinin durdurulması sonrasında, kredinin teminatları ile ilgili yaşanan hukuki problemler nedeniyle mevcut teminat mektuplarının yerine yeni banka teminat mektupları ve muaccel borcun ödenmesini istemiştir. Ancak, geçerli olmadığını iddia etiği Asya Katılım Bankası A.Ş. den alınan kesin ve süresiz teminat mektupları da iade etmemiştir. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş, yeni teminat mektubu verilmediği ve muaccel borcun ödenmediği gerekçesiyle 2016 yılının Ekim ayı içerisinde, 2023 yılı Ekim ayına kadar taksitleri devam kredi ile ilgili hesap kat'i yapmıştır.
Bu tarihten sonra gerek yazılı gerek sözlü görüşmelerimizde, dağıtım şirketinden alacağımız tutarın tahsili konusunda görüşmelerin devam ettiği ve en geç 2016 yılı sonuna kadar mevcut muaccel borcun ve aynı zamanda 2016 yılsonuna kadar olan kredi taksitlerinin ödeneceği beyan edilmiştir. Buna rağmen Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 28.11.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen yazıyla 17.746.321,02 TL tutarlık alacağı içinödeme emri ve ihtiyati haciz kararı almıştır. Her iki karara da müddeti içinde itiraz edilmiştir. Kredinin yeniden yapılandırılması ve teminatlandırılması ile ilgili görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.
Konunun Şirketimizetebliğ tarihinde, kamuoyuna açıklanması durumunda dağıtım firmasından olan alacağın tahsili konusundaki olumlu gelişmeleri engelleyeceği, tahsil sürecinin uzamasına neden olarak şirketin faaliyetlerini ve geleceğini etkilemesineneden olabileceği ihtimaline karşı, Şirket Yönetimi tarafından Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmelernetleşinceye kadar Gizlilik kararı alınmıştır.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu‘nda ilan edilme dönemi geldiği için gizlilik kararının sona erdirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587333


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271