***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2019 21:51

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurulumuz 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Tarihi 26.05.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir NİĞDE
İlçe NİĞDE MERKEZ
Adres Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad.No:288 Bor Yolu Üzeri 8.Km - NİĞDE

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.
6 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim kurulunun şirketin 2018 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
10 - Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2018 yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için,1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
12 - Şirketin aktifinde kayıtlı 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 no'lu parsellerin değerlendirilebilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmalarla ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi, satılacak 458/2, 458/3 no'lu parseller için genel kurul tarihine kadar yapılacak ihaleye dair bilgi verilmesi ve satışı için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
14 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi.
15 - Yönetim kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GenelKurulBilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GenelKurulCagri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurulumuz 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul Sonuç tutanağıı ve Toplantıya Katılan Hazirun Listesi *.PDF olarak ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GenelKurulTutanag26052019.pdf - Tutanak
EK: 2 KAPFizikiHazirun26052019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurulumuz 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul dökümanları ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765813


BIST
18:05100.237
Değişim :  -0,10% |  -102,07
Açılış :  100.641  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
100.964
En Düşük
99.933