***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 17:55

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 15.081.688 19.494 252.843 -31.403.519 -2.193.571 18.194.986 4.664 18.199.650
Transferler
27 -2.193.571 2.193.571
Dönem Karı (Zararı)
27 4.530.099 4.530.099 4.530.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.460 -54.460 -54.460
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
770 770
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 15.081.688 -34.966 252.843 -33.597.090 4.530.099 22.670.625 5.434 22.676.059
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -72.547 252.843 -33.597.090 -6.560.891 42.520.774 5.721 42.526.495
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.602 -26.602 -26.602
Transferler
27 -6.587.493 6.587.493
Dönem Karı (Zararı)
27 -117.455 -117.455 -117.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.985 -105.985 -105.985
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
291 291
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -178.532 252.843 -40.184.583 -117.455 42.270.732 6.012 42.276.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.028.702 -1.129.938
Dönem Karı (Zararı)
-117.164 -3.224.892
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-117.164 -3.224.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-451.791 2.308.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 , 19 115.736 115.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.940 -832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 29 24.940 -832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
696.363 485.429
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -263 -6.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 696.626 492.077
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
118.139 2.117.228
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -29
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.213.469 -373.592
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.898 -34.781
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -166.898 -34.781
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.612.725 -175.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.333.068 -507.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.337.195 -507.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.275 -159.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.275 -159.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.353.416 -1.363.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.487 1.429.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
763.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-614.841 1.429.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
601.165 425.991
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
841.018
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.853 425.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.043.770 -1.091.658
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-15.068 -38.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
97.633 38.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.899 41.101
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.899 41.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.529 -9.743
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.529 -9.743
Alınan Temettüler
29
Alınan Faiz
263 6.648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-938.343 1.047.222
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
685.000 2.894.405
Kredilerden Nakit Girişleri
685.000 2.894.405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.038.172 -1.407.940
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.038.172 -1.407.940
Ödenen Faiz
-585.171 -439.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.992 -44.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.992 -44.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.425 455.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
240.417 410.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 240.417 52.425
Ticari Alacaklar
10 5.753.850 4.417.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.753.850 4.413.080
Diğer Alacaklar
12 0 3.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 3.642
Stoklar
13 4.658.581 7.011.997
Peşin Ödenmiş Giderler
22 405.759 130.790
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 405.759 130.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.794 21.806
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.032.589 1.134.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.032.589 1.134.271
ARA TOPLAM
12.096.990 12.772.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.096.990 12.772.138
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
478.932 478.932
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Diğer Alacaklar
12 14.717 14.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14.717 14.650
Maddi Duran Varlıklar
64.474.759 64.509.846
Arazi ve Arsalar
62.123.400 62.123.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.300 5.383
Binalar
2.062.363 2.120.792
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.453 6.848
Taşıtlar
6.580 9.401
Mobilya ve Demirbaşlar
270.663 244.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 139.547 150.668
Diğer Haklar
19 139.547 150.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.107.955 65.154.096
TOPLAM VARLIKLAR
77.204.945 77.926.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.037.312 6.079.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.037.312 6.079.911
Banka Kredileri
8 9.037.312 6.079.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.277.777 3.454.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.277.777 3.454.288
Banka Kredileri
8 3.277.777 3.454.288
Ticari Borçlar
10 2.695.970 2.547.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 , 37 2.255.858 1.492.530
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 440.112 1.054.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 73.934 67.021
Diğer Borçlar
12, 37 2.905.185 2.064.167
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 , 37 2.905.185 2.064.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
780.101 1.026.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22 780.101 1.026.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 107.205 86.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 107.205 86.864
ARA TOPLAM
18.877.484 15.326.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.877.484 15.326.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.889.788 9.794.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.889.788 9.794.257
Banka Kredileri
8 6.889.788 9.794.257
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 339.578 217.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 339.578 217.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 8.821.351 10.061.316
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.050.717 20.073.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.928.201 35.399.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.270.732 42.520.774
Ödenmiş Sermaye
27 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 45.881.876 45.987.861
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 46.060.408 46.060.408
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -178.532 -72.547
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 252.843 252.843
Yasal Yedekler
27 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -40.184.583 -33.597.090
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -117.455 -6.560.891
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 6.012 5.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.276.744 42.526.495
TOPLAM KAYNAKLAR
77.204.945 77.926.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 8.131.683 6.164.058 4.208.366 3.967.134
Satışların Maliyeti
28 -6.507.552 -4.822.228 -3.288.811 -3.072.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.624.131 1.341.830 919.555 894.315
BRÜT KAR (ZARAR)
1.624.131 1.341.830 919.555 894.315
Genel Yönetim Giderleri
29 -533.526 -792.341 -267.658 -188.944
Pazarlama Giderleri
29 -1.829.362 -2.034.059 -1.148.930 -1.104.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 54.232 606.661 38.835 14.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -69.364 -136.642 -34.516 -39.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-753.889 -1.014.551 -492.714 -424.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 166.898 34.810 6.779 34.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-586.991 -979.741 -485.935 -389.595
Finansman Gelirleri
33 1.705.614 359.690 686.496 145.528
Finansman Giderleri
33 -2.449.256 -2.978.433 -1.495.080 -879.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.330.633 -3.598.484 -1.294.519 -1.123.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.213.469 373.592 -12.329 -25.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.213.469 373.592 -12.329 -25.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.164 -3.224.892 -1.306.848 -1.149.603
DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.164 -3.224.892 -1.306.848 -1.149.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
291 770 280 115
Ana Ortaklık Payları
-117.455 -3.225.662 -1.307.128 -1.149.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.986 -54.460 -37.356 -39.941
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 -105.986 -54.460 -37.356 -39.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.986 -54.460 -37.356 -39.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-223.150 -3.279.352 -1.344.204 -1.189.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
291 770 280 115
Ana Ortaklık Payları
-223.441 -3.280.122 -1.344.484 -1.189.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553682


BIST
18:0594.896
Değişim :  0,81% |  759,01
Açılış :  94.134  
Önceki Kapanış :  94.137  
En Yüksek
95.090
En Düşük
93.032