***CEMTS***ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

27.04.2016 17:52
losu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolid 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL
66,018,084 50,768,083
Satışların Maliyeti (-) 21 -54,325,322 -45,157,083
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 11,692,762 5,611,000
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,479,291 -1,509,604
Pazarlama Giderleri (-) -4,145,971 -3,602,516
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -181,602 -964,341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 1,798,829 1,153,819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 -1,010,154 -1,007,007
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6,674,573 -318,649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 1,095,822 1,302,702
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 -826,334 -1,343,916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 12 594,457 309,623
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7,538,518 -50,240
Finansman Giderleri (-) 24 -418,458 -256,474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7,120,060 -306,714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -1,190,175 106,424
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 25 -1,121,004 -91,783
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 25 -69,171 198,207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5,929,885 -200,290

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
5,929,885 -200,290
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 5,929,885 -200,290

Pay Başına Kazanç 26 59 -2
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 59 -2
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -369,299 -218,242
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Atüeryal Kazanç/Kayıp 18 -461,623 -272,802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Atüeryal Kazanç/Kayıp Ertelenmiş Vergi Etkisi 25 92,324 54,560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -369,299 -218,242

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5,560,586 -418,532

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5,560,586 -418,532
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 5,560,586 -418,532http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526200


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271