***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

23.02.2017 21:48***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.281.715 12.479.223 14.760.938 1.195.116 9.564.027 10.759.143
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 1.043.122 482.825 1.525.947 893.753 222.827 1.116.580
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.043.122 482.825 1.525.947 893.753 222.827 1.116.580
Devlet Borçlanma Senetleri
84.720 3.697 88.417 14.144 8.481 22.625
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
948.815 479.128 1.427.943 879.090 213.782 1.092.872
Diğer Menkul Değerler
9.587 0 9.587 519 564 1.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 16.278 2.950.687 2.966.965 21.592 2.198.964 2.220.556
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
3.001.396 0 3.001.396 1.200.353 0 1.200.353
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
3.001.396 0 3.001.396 1.200.353 0 1.200.353
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.421.996 1.139.562 6.561.558 7.201.943 1.322.536 8.524.479
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.930 37.779 41.709 3.929 108.955 112.884
Devlet Borçlanma Senetleri
5.418.066 885.253 6.303.319 7.198.014 1.213.581 8.411.595
Diğer Menkul Değerler
0 216.530 216.530 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 49.038.709 12.781.675 61.820.384 42.535.661 8.813.163 51.348.824
Krediler ve Alacaklar
48.094.511 12.781.675 60.876.186 41.806.994 8.813.163 50.620.157
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
95.449 118.443 213.892 82.606 7.879 90.485
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
47.999.062 12.663.232 60.662.294 41.724.388 8.805.284 50.529.672
Takipteki Krediler
3.292.211 0 3.292.211 2.682.048 0 2.682.048
Özel Karşılıklar (-)
-2.348.013 0 -2.348.013 -1.953.381 0 -1.953.381
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.339.895 1.561.104 4.900.999 2.875.209 366.569 3.241.778
Devlet Borçlanma Senetleri
3.339.895 1.561.104 4.900.999 2.875.209 366.569 3.241.778
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Mali İştirakler
15 0 15 15 0 15
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 786.042 4.506.890 5.292.932 703.280 3.236.451 3.939.731
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
769.617 4.506.890 5.276.507 697.631 3.236.451 3.934.082
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
16.425 0 16.425 5.649 0 5.649
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 430.281 4 430.285 401.022 6 401.028
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 188.762 0 188.762 171.178 0 171.178
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
187.893 0 187.893 170.309 0 170.309
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.n) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.o) 150.194 0 150.194 85.376 0 85.376
Cari Vergi Varlığı
67.090 0 67.090 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
83.104 0 83.104 85.376 0 85.376
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.p) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.q) 1.048.686 498.327 1.547.013 905.801 294.386 1.200.187
AKTİF TOPLAMI
66.758.530 36.400.297 103.158.827 58.201.738 26.018.929 84.220.667
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 35.124.709 28.066.219 63.190.928 26.095.476 20.492.101 46.587.577
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
278.399 2.951.661 3.230.060 227.627 771.369 998.996
Diğer
34.846.310 25.114.558 59.960.868 25.867.849 19.720.732 45.588.581
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 553.627 387.561 941.188 331.910 245.317 577.227
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 844.231 9.906.366 10.750.597 195.122 10.503.948 10.699.070
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.397.576 0 5.397.576 7.184.158 0 7.184.158
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 720.000 0 720.000
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
5.397.576 0 5.397.576 6.464.158 0 6.464.158
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.152.633 0 1.152.633 1.259.198 0 1.259.198
Bonolar
737.553 0 737.553 609.746 0 609.746
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
415.080 0 415.080 556.311 0 556.311
Tahviller
0 0 0 93.141 0 93.141
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.390.447 460.976 1.851.423 1.139.066 503.695 1.642.761
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.057.281 887.790 1.945.071 973.956 799.509 1.773.465
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 18.493 0 18.493 26.301 933 27.234
Finansal Kiralama Borçları
20.923 0 20.923 31.455 943 32.398
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-2.430 0 -2.430 -5.154 -10 -5.164
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.682.263 12.010 1.694.273 1.190.643 15.761 1.206.404
Genel Karşılıklar
1.277.781 0 1.277.781 984.209 0 984.209
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
105.342 0 105.342 93.352 0 93.352
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
299.140 12.010 311.150 113.082 15.761 128.843
VERGİ BORCU
(5.II.i) 171.472 0 171.472 148.289 0 148.289
Cari Vergi Borcu
171.472 0 171.472 148.289 0 148.289
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.k) 0 5.483.501 5.483.501 0 4.845.965 4.845.965
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 10.671.309 -109.637 10.561.672 8.227.920 41.399 8.269.319
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 1.816.100 0 1.816.100
Sermaye Yedekleri
-934.554 -109.637 -1.044.191 -504.529 41.399 -463.130
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 39 0 39
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-445.696 -109.637 -555.333 -521.167 41.379 -479.788
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.II.l) 38.273 0 38.273 113.097 0 113.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
81 0 81 81 0 81
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-542.082 0 -542.082 -118.144 20 -118.124
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.855 0 14.855 21.565 0 21.565
Kar Yedekleri
5.323.790 0 5.323.790 4.597.012 0 4.597.012
Yasal Yedekler
181.352 0 181.352 143.220 0 143.220
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.356.547 0 4.356.547 4.278.319 0 4.278.319
Diğer Kar Yedekleri
785.891 0 785.891 175.473 0 175.473
Kar veya Zarar
2.965.973 0 2.965.973 2.319.337 0 2.319.337
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692
Dönem Net Karı / Zararı
1.409.281 0 1.409.281 762.645 0 762.645
Azınlık Payları
(5.II.l) 0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
58.064.041 45.094.786 103.158.827 46.772.039 37.448.628 84.220.667


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
716.100 189.164 98.411 0 143.220 0 3.781.596 21.550 566.191 14.133 -145.027 306.054 81 -8.919 0 5.682.554 0 5.682.554
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -92.196 422.527 1.120.032 6.238 0 0 0 0 1.456.601 0 1.456.601
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -92.196 422.527 1.120.032 6.238 0 0 0 0 1.456.601 0 1.456.601
Yeni Bakiye
716.100 189.164 98.411 0 143.220 0 3.781.596 -70.646 988.718 1.134.165 -138.789 306.054 81 -8.919 0 7.139.155 0 7.139.155
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -285.713 0 0 0 0 -285.713 0 -285.713
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.205 0 -109.205 0 -109.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.551 0 5.551 0 5.551
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114.756 0 -114.756 0 -114.756
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
(5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 10.750 0 0 0 0 0 0 0 10.750 0 10.750
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 255.509 0 0 -55.286 0 0 0 0 200.223 0 200.223
Sermaye Arttırımı
1.100.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 550.000 0 550.000
Nakden
550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 0 550.000
İç Kaynaklardan
550.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 1.425 0 0 0 0 0 0 0 1.425 0 1.425
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 762.645 0 0 0 0 0 0 762.645 0 762.645
Kar Dağıtımı
(5.V.e) 0 0 0 0 0 0 496.723 0 -988.718 422.527 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.k) 0 0 0 0 0 0 496.723 0 -988.718 422.527 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.812 0 0 0 0 -123.812 0 -123.812
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -423.958 0 -423.958 0 -423.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752 0 2.752 0 2.752
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -426.710 0 -426.710 0 -426.710
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.852 0 0 0 28.852 0 28.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
(5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 610.418 0 0 0 0 0 0 0 610.418 0 610.418
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267 0 0 0 0 48.267 0 48.267
Sermaye Arttırımı
(5.V.a) 1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 -6.710
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.409.281 0 0 0 0 0 0 1.409.281 0 1.409.281
Kar Dağıtımı
(5.V.e) 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.k) 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
56.951.168 81.317.679 138.268.847 51.023.522 87.767.568 138.791.090
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.087.461 18.434.569 28.522.030 8.859.591 15.415.284 24.274.875
Teminat Mektupları
10.075.754 11.560.516 21.636.270 8.837.234 11.190.945 20.028.179
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 90.776 169.797 79.021 105.903 184.924
Diğer Teminat Mektupları
9.996.733 11.469.740 21.466.473 8.758.213 11.085.042 19.843.255
Banka Kredileri
5.498 251.332 256.830 12.074 182.245 194.319
İthalat Kabul Kredileri
5.498 251.332 256.830 12.074 182.245 194.319
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
42 2.312.534 2.312.576 7.687 2.276.362 2.284.049
Belgeli Akreditifler
42 1.625.364 1.625.406 7.687 1.579.788 1.587.475
Diğer Akreditifler
0 687.170 687.170 0 696.574 696.574
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.167 4.310.187 4.316.354 2.596 1.765.732 1.768.328
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 28.323.856 4.655.442 32.979.298 23.958.658 4.174.485 28.133.143
Cayılamaz Taahhütler
25.004.358 4.655.442 29.659.800 19.804.754 4.174.485 23.979.239
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
405.787 2.967.707 3.373.494 304.215 2.857.731 3.161.946
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.475.667 0 9.475.667 7.071.136 0 7.071.136
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.111.130 0 2.111.130 1.920.552 0 1.920.552
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.415 0 2.415 997 0 997
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
12.764.645 0 12.764.645 10.209.119 0 10.209.119
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.416 0 1.416 800 0 800
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
243.298 1.687.735 1.931.033 297.935 1.316.754 1.614.689
Cayılabilir Taahhütler
3.319.498 0 3.319.498 4.153.904 0 4.153.904
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.318.939 0 3.318.939 4.153.345 0 4.153.345
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 18.539.851 58.227.668 76.767.519 18.205.273 68.177.799 86.383.072
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.539.851 58.227.668 76.767.519 18.205.273 68.177.799 86.383.072
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.713.300 5.529.056 7.242.356 1.063.645 4.550.606 5.614.251
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
879.079 2.740.754 3.619.833 531.612 2.266.319 2.797.931
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
834.221 2.788.302 3.622.523 532.033 2.284.287 2.816.320
Para ve Faiz Swap İşlemleri
13.002.971 45.306.219 58.309.190 13.062.843 57.339.597 70.402.440
Swap Para Alım İşlemleri
2.927.550 13.589.466 16.517.016 2.166.231 15.516.442 17.682.673
Swap Para Satım İşlemleri
8.455.421 6.053.631 14.509.052 10.496.612 5.307.844 15.804.456
Swap Faiz Alım İşlemleri
810.000 12.831.561 13.641.561 200.000 18.257.656 18.457.656
Swap Faiz Satım İşlemleri
810.000 12.831.561 13.641.561 200.000 18.257.655 18.457.655
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.823.580 5.299.658 9.123.238 4.078.785 4.936.906 9.015.691
Para Alım Opsiyonları
1.947.257 2.529.225 4.476.482 2.217.151 2.313.493 4.530.644
Para Satım Opsiyonları
1.876.323 2.643.805 4.520.128 1.861.634 2.623.413 4.485.047
Faiz Alım Opsiyonları
0 63.314 63.314 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 63.314 63.314 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.092.735 2.092.735 0 1.350.690 1.350.690
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
399.449.855 93.781.365 493.231.220 310.629.813 73.531.339 384.161.152
EMANET KIYMETLER
90.113.164 1.945.577 92.058.741 58.856.434 1.731.253 60.587.687
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
89.040.303 1.006.875 90.047.178 57.996.909 895.914 58.892.823
Tahsile Alınan Çekler
254.257 600.368 854.625 65.421 613.202 678.623
Tahsile Alınan Ticari Senetler
818.604 254.541 1.073.145 794.104 199.607 993.711
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 83.793 83.793 0 22.530 22.530
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
308.952.187 91.001.085 399.953.272 251.359.529 70.922.003 322.281.532
Menkul Kıymetler
3.071.806 616 3.072.422 3.064.091 80.391 3.144.482
Teminat Senetleri
215.141.042 38.740.795 253.881.837 172.074.747 29.774.174 201.848.921
Emtia
13.702.267 3.683.797 17.386.064 12.329.713 2.880.210 15.209.923
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
68.699.488 33.499.122 102.198.610 57.338.417 28.010.177 85.348.594
Diğer Rehinli Kıymetler
8.337.584 15.055.000 23.392.584 6.552.561 10.177.051 16.729.612
Rehinli Kıymet Alanlar
0 21.755 21.755 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
384.504 834.703 1.219.207 413.850 878.083 1.291.933
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
456.401.023 175.099.044 631.500.067 361.653.335 161.298.907 522.952.242


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
653.785 1.177.967
Alınan Faizler
7.682.394 6.611.727
Ödenen Faizler
-4.170.230 -3.643.612
Alınan Temettüler
58 57.397
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.568.990 1.351.645
Elde Edilen Diğer Kazançlar
334.380 866.173
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
791.761 666.340
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.137.617 -1.085.254
Ödenen Vergiler
-308.542 -114.645
Diğer
(5.VI.c) -4.107.409 -3.531.804
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
2.772.013 2.821.174
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-64.670 80.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
30.887 58.544
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.327.529 -8.760.930
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.033.627 92.415
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.195.225 -76.743
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.338.622 3.559.781
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
36.517 2.942.110
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) -1.403.412 4.925.211
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
3.425.798 3.999.141
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
989.444 -2.456.497
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -256.426
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-185.264 -126.394
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
53.739 117.081
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-1.967.276 -4.364.516
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3.088.245 2.170.307
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
(5.VI.c) 0 3.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
318.693 415.710
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.692.112 6.800.115
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.111.668 -6.911.525
İhraç Edilen Sermaye Araçları
750.000 550.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.751 -22.880
Diğer
(5.VI.c) 0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 858.680 491.429
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.592.615 2.449.783
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 6.391.133 3.941.350
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 11.983.748 6.391.133


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 8.337.792 6.804.782
Kredilerden Alınan Faizler
7.213.918 5.791.174
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
56.689 24.288
Bankalardan Alınan Faizler
8.059 10.701
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.377 1.048
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
986.062 923.128
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
3.810 8.181
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
662.607 616.852
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
319.645 298.095
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
62.687 54.443
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -4.285.033 -3.650.766
Mevduata Verilen Faizler
-3.212.722 -2.692.377
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-578.286 -475.829
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-346.122 -315.665
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-111.063 -139.479
Diğer Faiz Giderleri
-36.840 -27.416
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.052.759 3.154.016
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.188.964 1.040.295
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.589.481 1.385.834
Gayri Nakdi Kredilerden
174.386 138.906
Diğer
(5.IV.l) 1.415.095 1.246.928
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-400.517 -345.539
Gayri Nakdi Kredilere
-757 -782
Diğer
(5.IV.l) -399.760 -344.757
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 58 1.567
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) -515.969 -738.075
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-6.061 21.008
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
302.541 1.089.708
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-812.449 -1.848.791
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 566.302 472.829
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
5.292.114 3.930.632
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.f) -1.744.767 -1.217.576
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.599.065 -2.368.986
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
948.282 344.070
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
699.372 527.605
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 1.647.654 871.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -238.373 -109.030
Cari Vergi Karşılığı
-98.535 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-139.838 -109.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 1.409.281 762.645
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.k) 1.409.281 762.645
Grubun Karı (Zararı)
1.409.281 762.645
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,49916103 0,37829613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-90.439 -432.257
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
30.371 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
610.418 266.744
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
2.949 6.340
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-533.388 -143.445
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-8.388 1.296
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
121.534 118.802
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
133.057 -182.520
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.409.281 762.645
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
74.680 29.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-2.752 -5.551
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.337.353 738.482
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
1.542.338 580.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588374


BIST
17:06122.843
Değişim :  0,08% |  95,96
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457
En Düşük
122.188
BIST En Aktif Hisseler
PRKAB 3,96 38.675.924 % 20,00  
ULUSE 31,76 4.961.861 % 19,94  
ADESE 2,31 377.778.496 % 19,69  
HUBVC 43,94 54.018.021 % 18,31  
RYSAS 11,02 44.082.095 % 17,23  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7671 7,8061 % 0,18  
Frank 6,1085 6,1453 % 0,28  
Riyal 1,5767 1,5846 % 0,21  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -2,58  
Altın Gr. 297 297 -0,14  
Cumhuriyet 1.963 1.993 0,00  
Tam 1.954 2.003 -0,73  
Yarım 944 969 -0,36  
Çeyrek 474 484 -0,18  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 -0,12  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
B. Petrol 61,91 61,91 -1,30