***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

11.05.2018 00:55

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılı ve Görsel Basın Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.400.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.05.2018
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
660.000 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
2,898 Usd
Toplam Tutar
1.912.681,61 Usd
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,08
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,08
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
'Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/12/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.12.2017
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.912.681,61 Usd (Değerleme raporu tarihi itibariyle geçerli TCMB Usd/Try Döviz satış kuru esas alınmaktadır.)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 10.05.2018 tarihinde
Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde aktedilen "Hisse Satış Sözleşmesi" ("Sözleşme")  kapsamında Şirketimiz tarafından devir alınacak pay senetlerine ilişkin Kurulumuz'un 06.04.2018 tarih ve 2018/16 sayılı Kararı'ndaki genel koşullar çerçevesinde
Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. beher pay değerinin 2,89800 Amerikan Doları ve Şirket paylarının tamamının satış bedelinin toplam 12.751.210,73 Amerikan Doları olarak belirlenmiş olduğu,
-          Şirketimiz, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. ile aktedilen 29.12.2017 tarihli "Pay Sahipleri Sözleşmesi"nin 6.5'inci maddesi uyarınca Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sahibi bulunduğu Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. paylarının Şirketimiz tarafından devir alınmasına ilişkin "Alım Hakkı" koşullarının gerçekleşmiş olduğu,
görülerek   Şirketimiz, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. ile aktedilen 29.12.2017 tarihli "Pay Sahipleri Sözleşmesi"nin 6.5'inci maddesi uyarınca Şirketimiz'e ait "Alım Hakkı"nın kullanılmasına,
Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 4.400.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 4.400.000 adet payda Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sahip olduğu 660.000 adet ve Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin %15'ini temsil eden payların, Pay Sahipleri Sözleşmesi ile belirlenen beher pay 2,89800 Amerikan Doları olacak şekilde toplam 1.912.681,61 Amerikan Doları üzerinden nakden ve peşinen satın ve devir alınmasına karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683108


BIST18:0595.522
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  95.522  
En Yüksek
0
En Düşük
0