***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

18.05.2018 19:02

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/04/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Doğan TV Holding A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Görsel ve İşitsel Basın Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.080.593.391 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.05.2018
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
138.999.811
Beher Payın Alış Fiyatı
1,15108 Avro
Toplam Tutar
160.000.000 Avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
6,6808
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
6,6808
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
6,6808 hisse devirlerinde, yönetim kuruluna üye atanmasında ve yönetim kurulunun bazı nitelikli kararlarında "B" grubu payların (48.145.626 adet B grubu pay) ilave hakları bulunmaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,37
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,04
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında yapılacak pay senedi alımıdır. Söz konusu paylar "Hisse Satış Sözleşmesi"nde düzenlendiği şekilde "Kapanış"ı takiben Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye devredilecektir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Commerz-Film Gmbh
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/04/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar

Söz konusu pay senetlerinin alımı, 6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında ve Sözleşme'nin imzalanması neticesinde meydana gelen "kontrol" değişikliği sebebiyle Commerz Film GmbH'ın "satma hakkı opsiyonu"nu kullanması sonucunda gerçekleşmiştir. 
Daha önce yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında, Commerz Film GmbH'a ait söz konusu Doğan TV Holding A.Ş. pay senetlerinin 26.000.000 Amerikan Doları bedel karşılığında Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satışı ve devri nakden ve peşin olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu pay devrinin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684605


BIST
18:0595.522
Değişim :  -0,53% |  -509,72
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.262