***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

30.05.2018 19:54

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2018-11.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Perakende Ticaret
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000 Türk Lirası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.05.2018
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
50.000.000 Türk Lirası
Beher Pay Fiyatı
8,8 Türk Lirası
Toplam Tutar
440.000.000 Türk Lirası
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satılan finansal duran varlığın, ortaklığımızın kamuya açıklanan son konsolide finansal tablosundaki eliminasyon sonrası özkaynak tutarları toplamına göre yaklaşık %0,9 olduğu hesaplanmaktadır.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,20
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Konsolide finansal tablolarımızda "bölümlere göre raporlama" dipnotunda yer alan "perakende" bölümü, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Söz konusu satış işleminde Vergi Mevzuatı'na göre tutulan yasal kayıtlarımıza göre yaklaşık 290.487.264 TL tutarında "iştirak hissesi satış karı" oluşacağı hesaplanmakla birlikte, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan ve en son kamuya açıklanan 31.03.2018 tarihli konsolide finansal tablolara göre ise yaklaşık 345.040.787 TL "iştirak hissesi satış karı" oluşması beklenmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kamuya açıklanacak ilk finansal tablo ve dipnotlarında yer alacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Söz konusu iştirak hissesi satış karından, vergiden istisna tutulacak kısım, Vergi Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine de uymak suretiyle kar dağıtımına konu edilmeyerek, beş yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabına alınacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı ayrıca alınacaktır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/05/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar

Daha önce kamuya açıkladığımız çerçevede 11 Mayıs 2018 tarihinde Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında,  doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 50.000.000 adet payda sahip olduğumuz 50.000.000 adet ve Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin %100,00'ünü temsil eden payların,yapılan pazarlık neticesinde  toplam 440.000.000 (Dörtyüz kırk milyon) Türk Lirası satış bedeli üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasında, tüm gerekli yasal izinlerin alınması ve "kapanış koşulları" sağlanmak suretiyle pay senetlerinin satışı ve devri bugün itibariyle tamamlanmış ve satış bedeli tam ve nakit olarak serbest şekilde hesaplarımıza intikal etmiştir.
Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin toplam tutarı olan 440.000.000 (Dörtyüz kırk milyon) Türk Lirası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686247


BIST
18:0595.522
Değişim :  -0,53% |  -509,72
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.262