***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

09.11.2016 01:29

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
427.537 638.742
Dönem Karı (Zararı)
-114.819 -235.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
670.357 914.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15 337.021 226.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15 46.989 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.772 100.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.809 16.256
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.011 8.006
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28.952 76.211
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.270 77.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-46.924 -61.855
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
126.898 161.597
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 22.832 11.195
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -48.536 -33.246
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
85.764 285.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-598 -9.501
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 63.458 207.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 30.710 60.387
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
28 -1.029 -7.995
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -24.847
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-197.401 -72.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.038 -112.118
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.968 792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-218.070 -112.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.843 12.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.843 12.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.505 -14.375
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.016 11.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.053 -12.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
96.963 24.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.823 20.542
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.188 8.118
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
63.188 8.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.728 1.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-133.948 628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.220 1.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
358.137 607.067
Alınan Faiz
95.460 95.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -12.047 -11.547
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-15.539 -3.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.040 -54.090
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.566 5.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-638.790 -383.792
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 2.390
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
99 127.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -196.201
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.994 97.601
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-41.496 -36.592
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
73.922 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -47.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.920 73.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -492.500 -218.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -24.541 -19.872
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-179.425 -171.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.763 6.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-225.119 -296.262
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.052.043 612.072
Kredilerden Nakit Girişleri
1.052.043 612.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.214.910 -788.331
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.214.910 -788.331
Ödenen Faiz
-143.931 -161.213
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
81.679 41.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-436.372 -41.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-436.372 -41.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.886.899 2.163.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.450.527 2.121.992


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.819 -235.069 -68.868 -137.645
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.602 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-558 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-558
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
53.606 59.828 34.686 22.403
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.267 58.366 34.536 25.013
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
515 1.462 -525 -2.610
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-220 844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44 -169
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
44 -169
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.208 59.828 34.686 22.403
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.611 -175.241 -34.182 -115.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.891 -22.278 42.538 -19.326
Ana Ortaklık Payları
-88.502 -152.963 -76.720 -95.916


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.451.377 1.894.260
Finansal Yatırımlar
7 224.311 293.295
Ticari Alacaklar
1.375.934 1.214.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 5.908 2.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.370.026 1.212.010
Diğer Alacaklar
29.624 19.413
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 2.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 29.624 17.093
Stoklar
11 435.050 367.374
Canlı Varlıklar
12 154 76
Peşin Ödenmiş Giderler
20 116.530 95.310
Diğer Dönen Varlıklar
19 79.477 74.055
ARA TOPLAM
3.712.457 3.958.733
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.712.457 3.958.733
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 43.686 41.598
Ticari Alacaklar
9 37.234 21.374
Diğer Alacaklar
24.257 60.311
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 29.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 24.257 31.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 302.191 309.131
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 416.899 376.075
Maddi Duran Varlıklar
14 1.054.103 1.041.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.477.947 1.357.685
Şerefiye
15 403.713 403.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.074.234 953.972
Peşin Ödenmiş Giderler
20 79.289 46.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 81.369 106.105
Diğer Duran Varlıklar
19 115.825 123.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.632.800 3.482.631
TOPLAM VARLIKLAR
7.345.257 7.441.364
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 835.570 738.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 355.067 717.110
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 175.395
Ticari Borçlar
852.918 753.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 29.182 27.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 823.736 726.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 33.217 23.394
Diğer Borçlar
10 225.978 159.859
Türev Araçlar
21 888 0
Ertelenmiş Gelirler
20 59.003 40.014
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 5.723 1.888
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.850 83.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 46.589 44.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 35.261 39.262
ARA TOPLAM
2.450.214 2.693.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.450.214 2.693.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 821.119 665.525
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 553.191 517.700
Diğer Borçlar
10 100.564 103.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 167.038 155.315
Ertelenmiş Gelirler
20 7.360 1.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
110.724 109.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 110.724 109.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 146.111 152.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.906.107 1.705.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.356.321 4.399.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.563.620 2.652.122
Ödenmiş Sermaye
23 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
23 143.526 143.526
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.000 -19.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.000 -19.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 22.032 11.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -31.032 -31.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
126.603 87.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
125.711 87.357
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -137 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 1.029 514
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 314.979 1.267.933
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-558.713 -1.319.115
Net Dönem Karı veya Zararı
-105.872 -160.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
425.316 390.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.988.936 3.042.211
TOPLAM KAYNAKLAR
7.345.257 7.441.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 5.502.133 4.151.957 1.979.470 1.605.737
Satışların Maliyeti
24 -4.572.867 -3.451.332 -1.707.082 -1.366.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
929.266 700.625 272.388 239.227
BRÜT KAR (ZARAR)
24 929.266 700.625 272.388 239.227
Genel Yönetim Giderleri
25 -251.058 -224.386 -82.196 -72.107
Pazarlama Giderleri
25 -524.149 -414.168 -175.431 -139.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 276.380 570.593 96.923 259.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -192.600 -174.362 -31.608 -68.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -63.458 -207.788 -28.339 -103.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
174.381 250.514 51.737 115.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 31.927 164.311 13.448 63.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -99.086 -193.542 -34.101 -101.876
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.222 221.283 31.084 76.338
Finansman Gelirleri
29 24.032 61.652 13.627 45.345
Finansman Giderleri
29 -215.363 -457.617 -101.429 -236.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-84.109 -174.682 -56.718 -114.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -30.710 -60.387 -12.150 -23.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.875 -79.713 -6.899 -33.899
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.835 19.326 -5.251 10.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.819 -235.069 -68.868 -137.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.819 -235.069 -68.868 -137.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.947 -10.277 7.204 -3.071
Ana Ortaklık Payları
-105.872 -224.792 -76.072 -134.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kayıp 32 -0,04000000 -0,08600000 -0,02900000 -0,05100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 2.616.938 143.526 35.159 1.002 -30.979 51.034 -4.177 1.281.168 -1.113.482 -224.970 2.755.219 154.631 2.909.850
Transferler
-13.235 -211.735 224.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.367 1.462 -224.792 -152.963 -22.278 -175.241
Dönem Karı (Zararı)
-224.792 -224.79218:0595.522
Değişim :  -0,53% |  -509,72
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.262