***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 17:47

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -102.852 7.467.628 2.255.556 9.056.632 32.954.827 32.954.827
Transferler
1.124.809 7.931.823 -9.056.632 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.642.502 14.642.502 14.642.502
Dönem Karı (Zararı)
14.642.502 14.642.502 14.642.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.510 -7.510 -7.510
Kar Payları
-7.599.581 -7.599.581 -7.599.581
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -110.362 8.592.437 2.587.798 14.642.502 39.990.238 39.990.238
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -321.997 8.592.435 2.587.798 15.484.427 40.620.526 40.620.526
Transferler
113.536 15.370.891 -15.484.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.908.793 10.908.703 10.908.703
Dönem Karı (Zararı)
10.908.793 10.908.703 10.908.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.270 -57.270 -57.270
Kar Payları
-1.567.576 -15.834.618 -17.402.194 -17.402.194
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -379.267 7.138.395 2.124.071 10.908.793 34.069.855 34.069.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.327.818 13.936.185
Dönem Karı (Zararı)
13.362.627 16.473.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
885.325 1.587.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.026.801 1.131.908
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.785 -71.460
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 15.785 -71.460
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
599.761 720.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 171.336 279.943
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 428.425 440.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-261.399 -193.549
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -261.399 -193.549
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.149 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-500.772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-500.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.838.902 -2.743.758
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
691.734 -2.398.801
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
497.748 1.149.185
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
299.730 -1.203.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-970.366 53.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.716 128.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.529 -4.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.224.935 -468.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.328.279 417.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
103.344 -886.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.409.050 15.316.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -19.329 -43.116
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.061.903 -1.337.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.608.610 -1.081.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.684
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.056.932 -1.274.731
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.056.932 -1.274.731
Alınan Faiz
274.638 193.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.402.194 -7.599.581
Ödenen Temettüler
12 -17.402.194 -7.599.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.682.986 5.255.422
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.682.986 5.255.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.540.189 16.966.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.857.203 22.221.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.857.203 23.553.428
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
5.681.045 6.377.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.674.186 6.376.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.859 957
Diğer Alacaklar
7.133.976 31.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.108.297 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.679 31.832
Stoklar
6 1.957.334 2.470.867
Peşin Ödenmiş Giderler
7 61.522 201.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.522 201.880
Diğer Dönen Varlıklar
701.380 466.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
701.380 466.622
ARA TOPLAM
25.392.460 33.102.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.392.460 33.102.557
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.718 23.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.718 23.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 736.650 855.589
Maddi Duran Varlıklar
9 10.251.904 8.775.746
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.329.886 1.489.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.329.886 1.489.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 611.245 654.249
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.944.403 11.798.183
TOPLAM VARLIKLAR
38.336.863 44.900.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.193.252 2.163.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 712.849 1.453.536
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 480.403 710.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 255.087 221.371
Diğer Borçlar
64.997 231.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
64.997 231.526
Ertelenmiş Gelirler
7 526.520 732.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
526.520 732.249
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 458.767 124.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
589.309 100.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 58.518 32.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 530.791 67.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
300.189 25.511
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
300.189 25.511
ARA TOPLAM
3.388.121 3.598.481
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.388.121 3.598.481
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
878.887 681.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 878.887 681.733
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.887 681.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.267.008 4.280.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.069.855 40.620.526
Ödenmiş Sermaye
12 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
12 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-379.267 -321.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 7.138.395 8.592.435
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.124.071 2.587.798
Net Dönem Karı veya Zararı
10.908.793 15.484.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.069.855 40.620.526
TOPLAM KAYNAKLAR
38.336.863 44.900.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44.566.130 42.959.725 12.611.228 14.442.008
Satışların Maliyeti
-33.015.958 -30.265.290 -10.148.042 -9.541.611
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.550.172 12.694.435 2.463.186 4.900.397
BRÜT KAR (ZARAR)
11.550.172 12.694.435 2.463.186 4.900.397
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.672.144 -1.963.248 -540.540 -459.087
Pazarlama Giderleri
13 -691.516 -717.363 -195.411 -234.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.837.331 2.402.266 843.912 1.236.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -244.097 -1.153.327 -129.543 -274.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.779.746 11.262.763 2.441.604 5.169.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.071.588 1.699.308 698.727 604.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.851.334 12.962.071 3.140.331 5.773.933
Finansman Gelirleri
15 1.853.904 4.276.740 560.575 2.584.858
Finansman Giderleri
15 -1.342.611 -765.212 -539.429 -272.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.362.627 16.473.599 3.161.477 8.086.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.453.834 -1.831.097 -362.508 -1.600.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.396.514 -2.400.900 -440.046 -1.443.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -57.320 569.803 77.538 -157.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.908.793 14.642.502 2.798.969 6.485.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.908.793 14.642.502 2.798.969 6.485.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.908.793 14.642.502 2.798.969 6.485.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.270 -7.510 -255.696 -11.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -71.586 -9.387 -319.620 -14.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.316 1.877 63.924 2.991
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 14.316 1.877 63.924 2.991
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.270 -7.510 -255.696 -11.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.851.523 14.634.992 2.543.273 6.473.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.851.523 14.634.992 2.543.273 6.473.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564413


BIST
15:2296.132
Değişim :  0,89% |  845,35
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.390
En Düşük
95.314