***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2018 18:11

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -321.997 8.592.435 2.587.798 15.484.427 40.620.526 40.620.526
Transferler
113.536 15.370.891 -15.484.427 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16.709.660 16.709.660 16.709.660
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.541 -34.541
Kar Payları
16 -1.567.576 -15.833.876 0 -17.401.452 -17.401.452
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 39.894.193
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 39.894.193
Transferler
16.709.660 -16.709.660 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.336.041 20.336.041 20.336.041
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.843 24.479.978 -23.190.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 350.156 23.540.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.830.134 350.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.830.134 350.156
Ticari Alacaklar
5.641.295 5.673.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.641.295 5.672.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
956
Diğer Alacaklar
3.516.039 22.263.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.487.983 22.258.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 28.056 4.446
Stoklar
7 3.748.175 2.417.348
Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.541 214.969
Diğer Dönen Varlıklar
13 970.289 807.094
ARA TOPLAM
38.746.473 31.726.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.746.473 31.726.507
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.708 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.759.911 697.003
Maddi Duran Varlıklar
10 9.725.597 11.459.787
Peşin Ödenmiş Giderler
1.313.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 224.314 424.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.724.530 13.909.839
TOPLAM VARLIKLAR
50.471.003 45.636.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.125.816 2.807.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.681.161 2.161.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.444.655 646.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 287.561 307.290
Diğer Borçlar
6 120.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.465.827 1.133.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
375.751 74.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.465 30.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 331.286 43.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 746.647 466.221
ARA TOPLAM
6.001.602 4.908.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.001.602 4.908.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 985.670 833.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
985.670 833.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.987.272 5.742.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.483.731 39.894.193
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-393.381 -356.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-393.381 -356.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-393.381 -356.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.138.395 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.124.813 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
20.336.041 16.709.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.483.731 39.894.193
TOPLAM KAYNAKLAR
50.471.003 45.636.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 70.989.982 60.867.363
Satışların Maliyeti
15 -50.805.473 -45.012.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.184.509 15.854.770
BRÜT KAR (ZARAR)
20.184.509 15.854.770
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.568.307 -2.007.227
Pazarlama Giderleri
16 -1.169.560 -973.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.734.253 2.024.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -794.333 -403.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.386.562 14.494.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 3.105.215 3.640.776
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.491.777 18.135.471
Finansman Gelirleri
19 5.784.151 3.593.473
Finansman Giderleri
20 -1.047.435 -1.243.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.228.493 20.485.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.892.452 -3.775.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -4.682.638 -3.537.859
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -209.814 -237.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.336.041 16.709.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.336.041 16.709.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.336.041 16.709.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.843 -34.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -46.055 -43.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.212 8.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 9.212 8.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.843 -34.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.299.198 16.675.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.299.198 16.675.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662440


BIST18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731