***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2017 18:52

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -102.852 7.467.626 2.255.556 9.056.632 32.954.825 32.954.825
Transferler
1.124.809 7.931.823 -9.056.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-219.145 15.484.427 15.265.282 15.265.282
Dönem Karı (Zararı)
15.484.427 15.484.427 15.484.427
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-219.145 0 -219.145 -219.145
Kar Payları
-7.599.581 -7.599.581 -7.599.581
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -321.997 8.592.435 2.587.798 15.484.427 40.620.526 40.620.526
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -321.997 8.592.435 2.587.798 15.484.427 40.620.526 40.620.526
Transferler
113.536 15.370.891 -15.484.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.541 16.709.660 16.675.119 16.675.119
Dönem Karı (Zararı)
16.709.660 16.709.660 16.709.660
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.541 -34.541 -34.541
Kar Payları
15 -1.567.576 -15.833.876 -17.401.452 -17.401.452
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 39.894.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.385.019 16.786.042
Dönem Karı (Zararı)
16.709.660 15.484.427
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.439.549 4.433.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.723.578 1.720.808
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-57.891 57.891
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -57.891 57.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.176 126.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 143.176 126.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-327.448 -281.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -327.448 -281.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.775.827 2.101.484
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-817.693 708.431
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -817.693 708.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
824.807 -195.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-349.757 -763.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.011 6.640
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
111.410 706.294
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.089 -38.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
643.697 -124.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
85.919 96.625
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
329.358 180.877
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
321.730 -707.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.472 447.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-340.472 447.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.974.016 19.722.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.498 -174.584
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-24.039 37.478
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.528.460 -2.798.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.914.812 -2.612.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.684 11.655
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.684 11.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.605.025 -1.707.397
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.605.025 -1.707.397
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
175.842 -1.198.839
Alınan Faiz
340.687 281.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.660.240 -7.599.581
Ödenen Temettüler
15 -17.401.452 -7.599.581
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.258.788
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.190.033 6.573.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.190.033 6.573.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.540.189 16.966.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 350.156 23.540.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 350.156 23.553.428
Ticari Alacaklar
6.727.685 6.377.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.726.729 6.376.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 956 957
Diğer Alacaklar
22.263.234 31.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 22.258.788 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.446 31.832
Stoklar
7 2.417.348 2.470.867
Peşin Ödenmiş Giderler
8 214.969 201.880
Diğer Dönen Varlıklar
14 807.094 466.622
ARA TOPLAM
32.780.486 33.102.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.780.486 33.102.557
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.716 23.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.716 23.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 697.003 855.589
Maddi Duran Varlıklar
10 11.459.788 8.775.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.313.416 1.489.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 424.916 654.249
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.909.839 11.798.183
TOPLAM VARLIKLAR
46.690.325 44.900.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.807.315 2.163.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.161.000 1.453.536
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 646.315 710.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 307.290 221.371
Diğer Borçlar
120.174 231.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 120.174 231.526
Ertelenmiş Gelirler
8 1.053.979 732.249
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.133.555 124.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.290 100.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 30.358 32.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 43.932 67.971
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 466.221 25.511
ARA TOPLAM
5.962.824 3.598.481
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.962.824 3.598.481
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
833.308 681.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 833.308 681.733
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
833.308 681.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.796.132 4.280.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.894.193 40.620.526
Ödenmiş Sermaye
15 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-356.538 -321.997
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356.538 -321.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-356.538 -321.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.138.395 8.592.435
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.124.813 2.587.798
Net Dönem Karı veya Zararı
16.709.660 15.484.427
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.894.193 40.620.526
TOPLAM KAYNAKLAR
46.690.325 44.900.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 60.867.363 57.313.790
Satışların Maliyeti
16 -45.012.593 -41.661.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.854.770 15.652.637
BRÜT KAR (ZARAR)
15.854.770 15.652.637
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.007.227 -1.936.226
Pazarlama Giderleri
17 -973.797 -957.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.024.381 1.981.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -403.432 -572.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.494.695 14.168.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.640.776 2.337.641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -708.431
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.135.471 15.797.366
Finansman Gelirleri
20 3.593.473 4.775.758
Finansman Giderleri
20 -1.243.457 -2.987.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.485.487 17.585.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.775.827 -2.101.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.537.859 -2.556.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -237.968 455.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.709.660 15.484.427
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.709.660 15.484.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22 16.709.660 15.484.427
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.541 -219.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -43.176 -273.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.635 54.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 8.635 54.786
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.541 -219.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.675.119 15.265.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.675.119 15.265.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588970


BIST
12:3596.460
Değişim :  1,12% |  1.065,39
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
96.526
En Düşük
95.271