***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 18:19

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -321.997 8.592.435 2.587.798 15.484.427 40.620.526 40.620.526
Transferler
15 113.536 15.370.891 -15.484.427 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
220.123 3.933.835 4.153.958 4.153.958
Kar Payları
-1.567.576 -15.834.618 0 -17.402.194 -17.402.194
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -101.874 7.138.395 2.124.071 3.933.835 27.372.290 27.372.290
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 39.894.193
Transferler
15 16.709.660 -16.709.660 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.629 3.755.605 3.529.976 3.529.976
Kar Payları
15 -16.709.660 -16.709.660 -16.709.660
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -582.167 7.138.395 2.124.813 3.755.605 26.714.509 26.714.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.345.692 4.593.661
Dönem Karı (Zararı)
3.755.605 3.933.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.706.119 1.064.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11-16 448.221 632.783
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-923 -4.702
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-923 -4.702
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
386.531 189.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 386.531 189.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-143.535 -88.158
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-143.535 -88.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.031.763 969.537
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.938 -634.996
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.938 -634.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.006.833 -265.798
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
495.625 -1.490.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.477.008 -13.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-746.660 826.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
30.947 46.187
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.328.568 125.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.475 24.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.174 203.108
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-932.027 -205.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
429.071 216.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-195.526 228.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
624.597 -11.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.468.557 4.732.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -19.329
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12.127 4.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.134.992 -124.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
224.496 900.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.291 816.328
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.291 816.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.330 -12.512
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -26.330 -12.512
Alınan Faiz
143.535 96.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.709.660 -17.402.194
Ödenen Temettüler
15 -16.709.660 -17.402.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-139.472 -11.908.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-139.472 -11.908.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 350.156 23.540.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 210.684 11.631.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 210.684 350.156
Ticari Alacaklar
6.232.060 6.727.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.232.060 6.726.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 956
Diğer Alacaklar
11.786.224 22.263.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 11.786.224 22.258.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 4.446
Stoklar
7 3.164.931 2.417.348
Peşin Ödenmiş Giderler
8 167.553 214.969
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.002.620 807.094
ARA TOPLAM
22.564.072 32.780.486
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.564.072 32.780.486
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.718 14.716
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.718 14.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 657.357 697.003
Maddi Duran Varlıklar
10 10.986.190 11.459.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.329.885 1.313.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 509.086 424.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.497.236 13.909.839
TOPLAM VARLIKLAR
36.061.308 46.690.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.135.883 2.807.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.152.554 2.161.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 983.329 646.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 351.765 307.290
Diğer Borçlar
0 120.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 120.174
Ertelenmiş Gelirler
8 121.952 1.053.979
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.058.089 1.133.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
204.946 74.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 148.887 30.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 56.059 43.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.090.818 466.221
ARA TOPLAM
7.963.453 5.962.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.963.453 5.962.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.383.346 833.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.346 833.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.346.799 6.796.132
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.714.509 39.894.193
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.167 -356.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-582.167 -356.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-582.167 -356.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.138.395 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.124.813 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
3.755.605 16.709.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.714.509 39.894.193
TOPLAM KAYNAKLAR
36.061.308 46.690.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 16.083.376 16.321.317
Satışların Maliyeti
15 -12.210.737 -12.217.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.872.639 4.103.565
BRÜT KAR (ZARAR)
3.872.639 4.103.565
Genel Yönetim Giderleri
16 -485.711 -410.110
Pazarlama Giderleri
16 -280.631 -270.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.434.329 919.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -481.133 -181.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.059.493 4.161.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
715.758 634.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.775.251 4.796.186
Finansman Gelirleri
143.535 564.341
Finansman Giderleri
-131.418 -457.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.787.368 4.903.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.031.763 -969.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.059.526 -961.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 27.763 -7.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.755.605 3.933.835
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.755.605 3.933.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.755.605 3.933.835
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-225.629 220.123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -282.036 275.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.407 -55.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 56.407 -55.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-225.629 220.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.529.976 4.153.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.529.976 4.153.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604119


BIST
18:0595.734
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  95.734  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731