***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2017 18:11

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -321.997 8.592.435 2.587.798 15.484.427 40.620.526 0 40.620.526
Transferler
13 113.536 15.370.891 -15.484.427 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.270 10.908.793 10.851.523 0 10.851.523
Kar Payları
13 -1.567.576 -15.834.618 -17.402.194 0 -17.402.194
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -379.267 7.138.395 2.124.071 10.908.793 34.069.855 0 34.069.855
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 0 39.894.193
Transferler
13 16.709.660 -16.709.660 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.795 12.782.290 12.686.495 0 12.686.495
Kar Payları
13 -16.709.660 -16.709.660 0 -16.709.660
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -452.333 7.138.395 2.124.813 12.782.290 35.871.028 0 35.871.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.109.570 4.935.887
Dönem Karı (Zararı)
12.782.290 10.908.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
482.747 885.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.153.924 1.026.801
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 15.785
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 15.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-44.989 604.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 181.900 171.336
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-226.889 433.574
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-443.400 -261.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-443.400 -261.399
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-182.788 -500.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.897.598 -6.838.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.040.782 691.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.249 -7.328.279
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-382.321 497.748
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
132.071 299.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.895 -970.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
98.289 33.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
854.131 -63.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.162.635 4.955.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -53.065 -19.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
182.610 -1.491.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.610 1.173.684
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.610 1.173.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.665.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -2.665.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.266.260 -17.127.556
Ödenen Temettüler
13 -16.709.660 -17.402.194
Alınan Faiz
443.400 274.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.025.920 -13.682.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.025.920 -13.682.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 350.156 23.540.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.376.076 9.857.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.376.076 350.156
Ticari Alacaklar
4.922.721 5.673.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.912.732 5.672.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.989 956
Diğer Alacaklar
20.001.684 22.263.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 19.968.989 22.258.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.695 4.446
Stoklar
7 2.799.669 2.417.348
Peşin Ödenmiş Giderler
8 66.428 214.969
Diğer Dönen Varlıklar
925.889 807.094
ARA TOPLAM
30.092.467 31.726.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.092.467 31.726.507
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.718 14.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.718 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 578.063 697.003
Maddi Duran Varlıklar
10 10.345.582 11.459.787
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.329.886 1.313.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 649.122 424.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.917.371 13.909.839
TOPLAM VARLIKLAR
43.009.838 45.636.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.110.384 2.807.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.410.896 2.161.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 699.488 646.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 405.579 307.290
Diğer Borçlar
0 120.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 120.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.130.871 1.133.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
754.271 74.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 106.454 30.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 647.817 43.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
679.766 466.221
ARA TOPLAM
6.080.871 4.908.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.080.871 4.908.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.057.939 833.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.057.939 833.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.138.810 5.742.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.871.028 39.894.193
Ödenmiş Sermaye
13 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
13 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-452.333 -356.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-452.333 -356.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-452.333 -356.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.138.395 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.124.813 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
12.782.290 16.709.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.871.028 39.894.193
TOPLAM KAYNAKLAR
43.009.838 45.636.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 51.119.795 44.566.130 16.490.713 12.611.228
Satışların Maliyeti
14 -37.501.491 -33.015.958 -12.455.566 -10.148.042
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.618.304 11.550.172 4.035.147 2.463.186
BRÜT KAR (ZARAR)
13.618.304 11.550.172 4.035.147 2.463.186
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.660.861 -1.672.144 -461.408 -540.540
Pazarlama Giderleri
15 -837.763 -691.516 -280.322 -195.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
925.936 1.837.331 349.989 843.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.390 -244.097 -1.403 -129.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.026.226 10.779.746 3.642.003 2.441.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.241.515 2.071.588 633.581 698.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.267.741 12.851.334 4.275.584 3.140.331
Finansman Gelirleri
2.431.084 1.853.904 1.341.987 560.575
Finansman Giderleri
-901.250 -1.342.611 -188.477 -539.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.797.575 13.362.627 5.429.094 3.161.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.015.285 -2.453.834 -1.063.566 -362.508
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.215.541 -2.396.514 -1.131.328 -440.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 200.256 -57.320 67.762 77.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.782.290 10.908.793 4.365.528 2.798.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.782.290 10.908.793 4.365.528 2.798.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.782.290 10.908.793 4.365.528 2.798.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazn 0,00900000 0,00760000 0,00450000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.795 -57.270 -151.112 -255.696
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -119.744 -71.586 -188.890 -319.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.949 14.316 37.778 63.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 23.949 14.316 37.778 63.924
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.795 -57.270 -151.112 -255.696
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.686.495 10.851.523 4.214.416 2.543.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.686.495 10.851.523 4.214.416 2.543.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637328


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314