***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.03.2018 18:25

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni YASAL BİLDİRİM SÜRELERİNE UYGUNLUĞUN SAĞLANMASI

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.03.2018
Genel Kurul Tarihi 05.04.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe İZMİT
Adres Asya Otel, Şahabettin Bilgisu Cad.No:135 İZMİT - KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kuruluna geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin atanmalarının onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2018 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,
8 - 2017 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre ve SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince işlem yapmalarına izin verilmesinin oylanması
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
10 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - 2017 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
13 - 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666221


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731