***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

05.08.2016 18:11

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
ARSA
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
KOCAELİ İLİ, İZMİT İLÇESİ, YENİMAHALLE
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2016
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Toplam Alım Bedeli
2.890.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,45
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%20,24
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%8,06
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%34,98
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%5,04
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.08.2016
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Taşınmazın tarafımızca satın alınmış olması faaliyetlerimizde herhangi bir değişiklik gerektirmeyecek olup faaliyetlerimiz taşınmaz üzerindeki üretim tesisinde önceki şekilde devam edecektir.
Karşı Taraf
TC Kocaeli Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
KAMU KURUMU
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İzmit Emlak Müdürlüğü tarafından açıklanan tahmini bedel üzerinden belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Tahmini Bedel TC Kocaeli Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Erteleme Bildirimi
Şirketimiz, fabrika arazimizin de üzerinde bulunduğu Kocaeli İli İzmit İlçesi Yenimahalle'de bulunan 43 Ada 146 parsel no.lu 1.439,43 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazın satışına ilişkin olarak TC Kocaeli Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü tarafından 19.07.2016 tarihinde düzenlenen ihaleye katılmış olup yönetim kurulumuzun 18.07.2016 tarih ve 11 sayılı kararı uyarınca söz konusu ihaleye ilişkin gelişmelerin kamuya açıklanmasının ihale sonuçlanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
Kat'i İhale Onayı
Taşınmazın kat'i ihalesinin Maliye Bakanlığı'nın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 03.08.2016 tarih ve 21709 sayılı onayları ile uygun görüldüğü, TC Kocaeli Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü'nün 04.08.2016 tarih ve 45997973-41010117858/15167 sayılı yazısı ile 05.08.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Ertelemenin Gerekçesi
Taşınmaz üzerinde şirketimizin üretim tesisleri yer almakta olup arazinin tarafımıza satışı, faaliyetlerimizin verimli bir şekilde devamı için önem arz etmektedir. Olası diğer taliplilerin adil piyasa değerinin üzerinde spekülatif bir fiyat artışına yol açabilecek yatırım amaçlı girişimlerinin şirketimizin mali çıkarlarına zarar verebileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda şirketimizin ve dolayısıyla pay sahiplerimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla söz konusu ihale sürecine ilişkin açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında ertelenmiştir.
Ertelemenin Etkisi ve Alınan Tedbirler
Şirketimizin olağan işleyişinde erteleme kararından kaynaklı bir değişiklik olmadığı gibi, yatırımcıları yanıltıcı bir durum da söz konusu olmamıştır. İhale süreci konusunda bilgi sahibi olan yöneticilerimiz erteleme kararı konusunda bilgilendirilmiş ve içsel bilginin gizliliğiyle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır. 
 
                      
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550787


BIST18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314