***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.08.2017 18:26

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2017
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

SERMAYE  PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA  İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK  BEYANI FİNANSAL  TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR  TARİHİ: 09.08.2017 KARAR  SAYISI: 12
  Şirketimizce  hazırlanan 01.01.2017- 30.06.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal  Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla  uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal  durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim  tablosu (FinansalTablolar) ile Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri  doğrultusunda *  Tarafımızca incelendiğini, *  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın  yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermediğini, *  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler  çerçevesinde Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst  bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve  belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize  sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,    
              Burak Koçer                                            Hasan Tunç Koman                                  Atıl Bora Atak  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                    Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi                      Muhasebe Müdürü       Denetim Komitesi Başkanı                              Denetim  Komitesi Üyesi   
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624070


BIST
18:0595.286
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  96.501  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.732
En Düşük
95.099