***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 21:44

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2014 - 31.05.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -673.179 20.795.213 -377.920.063 -117.473.637 -15.513.227 -9 -15.513.236
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 31.289 304.205 -309.031 -1.400.364 -1.373.901 4.333.746 2.959.845
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -641.890 21.099.418 -378.229.094 -118.874.001 -16.887.128 4.333.737 -12.553.391
Transferler
0 0 0 0 0 0 -118.874.001 118.874.001 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -215.980 0 0 -88.423.967 -88.423.967 -3.889.063 -92.529.010
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -88.423.967 -88.423.967 -3.889.063 -92.313.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -215.980 0 0 0 -215.980 0 -215.980
Dönem Sonu Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -857.870 21.099.418 -497.103.095 -88.423.967 -105.527.075 444.674 -105.082.401
Cari Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -857.870 21.099.418 -497.103.095 -88.423.967 -105.527.075 444.674 -105.082.401
Transferler
0 0 0 0 0 0 -88.423.967 88.423.967 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 313.190 0 0 -79.675.595 -79.362.405 730.312 -78.632.093
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -79.675.595 -79.675.595 730.312 -78.945.283
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 313.190 0 0 0 313.190 0 313.190
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.1 0 0 0 -181.161.640 4.741 -304.205 299.464 0 -181.161.640 -1.203.753 -182.365.393
Dönem Sonu Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -539.939 20.795.213 -585.227.598 -79.675.595 -366.051.120 -28.767 -366.079.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016 Önceki Dönem 01.06.2014 - 31.05.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.794.125 -25.472.826
Dönem Karı (Zararı)
-78.945.283 -92.313.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
178.865.443 165.646.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 61.543.202 68.001.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
851.380 13.120.812
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 851.380 3.918.997
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 9.201.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.802.567 2.143.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 394.355 820.163
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 21.408.212 1.323.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.822.018 52.698.738
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 -9.099.026 -7.945.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 75.921.044 60.644.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.984.190 20.213
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.913.648 2.840.759
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -73.592 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -20.840.056 2.840.759
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 32.006.350 17.483.813
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 13.769.384 9.336.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-80.187.886 -92.166.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.153.799 -16.275.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.015 -53.758.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.429.953 11.952.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19.662.311 -1.702.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.652.927 -33.914.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.321.435 43.621.524
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.479.812 13.266.306
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.148.976 -56.255.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.229.810 900.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.210.898 1.219.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.018.912 -319.336
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.732.274 -18.833.048
Alınan Faiz
22 174.173 473.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -284.228 -653.075
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.371.073 -490.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-457.021 -5.969.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.266.765 -48.510.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.505.160 794.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.676 2.116
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.419.484 792.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.238.395 -49.304.668
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.751.279 -661.572
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -41.487.116 -48.643.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.728.967 60.257.561
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
477.327.610 352.800.979
Kredilerden Nakit Girişleri
477.327.610 352.800.979
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-438.800.271 -249.800.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-438.800.271 -249.800.925
Ödenen Faiz
-57.256.306 -42.742.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
331.923 -13.725.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
331.923 -13.725.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.822.135 20.547.688
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.154.058 6.822.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2016 Önceki Dönem 31.05.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.695.030 12.906.086
Ticari Alacaklar
121.628.025 65.596.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 121.628.025 65.596.554
Diğer Alacaklar
429.435 172.432.139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 190.219 172.258.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 239.216 174.043
Stoklar
9 18.433.740 19.863.693
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.837.028 30.053.345
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 878.415
Diğer Dönen Varlıklar
15 9.983.874 3.772.976
ARA TOPLAM
199.007.132 305.503.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.007.132 305.503.208
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.096.775 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.096.775 0
Diğer Alacaklar
38.464 49.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 38.464 49.112
Maddi Duran Varlıklar
11 9.960.525 9.345.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 100.360.782 142.872.429
Peşin Ödenmiş Giderler
10 340.139.048 364.585.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.176.879 1.613.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
453.772.473 518.464.806
TOPLAM VARLIKLAR
652.779.605 823.968.014
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 131.587.703 110.023.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 218.529.863 137.296.261
Ticari Borçlar
121.092.385 108.967.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 121.092.385 108.967.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 71.413.101 107.734.536
Diğer Borçlar
56.564.117 44.908.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.288.261 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 53.275.856 44.908.480
Ertelenmiş Gelirler
10 57.288.841 50.318.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 298.555 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.398.286 13.011.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.075.771 1.338.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 24.322.515 11.672.788
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 49.815 47.315
ARA TOPLAM
682.222.666 572.308.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.222.666 572.308.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 255.094.892 268.693.879
Ticari Borçlar
13.033.500 16.041.685
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.033.500 16.041.685
Diğer Borçlar
18.370.059 12.545.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 18.370.059 12.545.884
Ertelenmiş Gelirler
10 48.961.836 58.081.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.176.539 1.379.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.176.539 1.379.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
336.636.826 356.742.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.018.859.492 929.050.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-366.051.120 -105.527.075
Ödenmiş Sermaye
21.645.000 21.645.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
434.285.760 434.285.760
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.1 -181.161.640 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-539.939 -857.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-539.939 -857.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-539.939 -857.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.795.213 21.099.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-585.227.598 -497.103.095
Net Dönem Karı veya Zararı
-79.675.595 -88.423.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.767 444.674
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-366.079.887 -105.082.401
TOPLAM KAYNAKLAR
652.779.605 823.968.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016 Önceki Dönem 01.06.2014 - 31.05.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 508.853.220 414.272.337
Satışların Maliyeti
17 -434.983.593 -451.118.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.869.627 -36.845.756
BRÜT KAR (ZARAR)
73.869.627 -36.845.756
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.299.328 -23.848.076
Pazarlama Giderleri
18 -20.532.005 -10.196.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.998.083 7.482.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -40.317.155 -19.062.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.719.222 -82.469.929
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 24.708.956 75.115.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -5.588.499 -12.207.574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.839.679 -19.562.503
Finansman Gelirleri
22 9.524.674 7.726.205
Finansman Giderleri
22 -111.325.446 -80.456.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-75.961.093 -92.292.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.984.190 -20.213
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.548.043 -705.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-436.147 685.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.945.283 -92.313.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.945.283 -92.313.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
730.312 -3.889.063
Ana Ortaklık Payları
-79.675.595 -88.423.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp ) 23 0,03680000 0,04090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
313.190 -215.980
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 313.190 -215.980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
313.190 -215.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.632.093 -92.529.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
730.312 -3.889.063
Ana Ortaklık Payları
-79.362.405 -88.639.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551700


BIST11:2095.664
Değişim :  -0,38% |  -368,03
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.559