***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

21.01.2019 23:15

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -508.508 21.246.627 -799.813.507 -282.450.503 -601.767.452 -601.767.452
Transferler
-263.485.110 282.450.503 18.965.393 18.965.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.477 -116.593.837 -116.951.314 -38.350 -116.989.664
Dönem Karı (Zararı)
-116.593.837 -116.593.837 -38.350 -116.632.187
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.477 -357.477 -357.477
Sermaye Arttırımı
86.355.000 86.355.000 86.355.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
862.823 862.823 862.823
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 3.827.679 435.148.583 -865.985 21.246.627 -1.063.298.617 -116.593.837 -612.535.550 -38.350 -612.573.900
Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -228.879.816 -315.648.927 -12.403 -315.661.330
Transferler
-228.879.816 228.879.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.617 2.527.870 -13.878 2.513.992
Dönem Karı (Zararı)
2.914.487 2.914.487 -13.878 2.900.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.617 -386.617 0 -386.617
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.123.314 21.246.627 -1.317.017.123 2.914.487 -313.121.057 -26.281 -313.147.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.623.479 59.348.710
Dönem Karı (Zararı)
2.900.609 -116.632.187
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.205.555 21.522.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 37.982.625 42.642.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.359.379 1.989.747
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.940.112 1.989.747
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.419.267 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.661.298 -10.729.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
532.861 691.870
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.128.437 -11.421.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.765.062 22.788.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.965.387 -14.566.761
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.730.449 37.355.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.414.434 -4.735.769
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.773.358 -63.168.914
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
70.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.843.358 -63.168.914
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
52.796.115 32.735.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.360.730 86.620.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.425.764 32.267.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.493.451 -407.990
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
987.005 9.731.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.147.568 8.398.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.547.819 -23.821.962
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.460.198 94.285
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
92.107.554 50.655.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.420.575 9.703.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
500.193 4.783.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.920.382 4.919.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.466.894 -8.488.771
Alınan Faiz
205.369 171.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-576.994 -585.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.559.053 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
65.087.263 68.251.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.297.765 -172.779.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.006.006 -91.451.549
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.011.751 -909.457
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.994.255 -90.542.092
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-40.291.759 -81.327.635
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-40.291.759 -81.327.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.518.333 65.574.442
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.856.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
545.192.300 239.963.557
Kredilerden Nakit Girişleri
545.192.300 239.963.557
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-571.258.473 -177.110.123
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-571.258.473 -177.110.123
Ödenen Faiz
-88.452.160 -27.135.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.807.381 -47.856.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.807.381 -47.856.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.465.095 48.839.605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 22.272.476 983.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.272.476 5.465.095
Finansal Yatırımlar
5.900.744 10.923.845
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5.900.744 10.923.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271