***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

10.04.2017 18:28

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2015 - 29.02.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -857.870 -857.870 21.099.418 -497.103.095 -92.740.217 -109.843.325 4.760.924 -105.082.401
Transferler
-92.740.217 92.740.217
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-257.207 -56.655.714 -56.398.507 2.755.812 -53.642.695
Dönem Karı (Zararı)
-56.655.714 -56.655.714 2.755.812 -53.899.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-257.207 257.207 257.207
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-181.161.640 4.741 -304.205 299.464 -181.161.640 -1.203.753 -182.365.393
Dönem Sonu Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -595.922 20.795.213 -589.543.848 -56.655.714 -347.403.472 6.312.983 -341.090.489
Cari Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -539.939 20.795.213 -585.227.598 -79.675.595 -366.051.120 -28.767 -366.079.887
Transferler
451.414 -80.127.009 79.675.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.848 -240.001.549 -240.009.397 28.767 -239.980.630
Dönem Karı (Zararı)
-240.001.549 -240.001.549 28.767 -239.972.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.848 -7.848 -7.848
Dönem Sonu Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -547.787 21.246.627 -665.354.607 -240.001.549 -606.060.517 0 -606.060.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017 Önceki Dönem 01.06.2015 - 29.02.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.421.281 11.180.543
Dönem Karı (Zararı)
-239.972.782 -53.899.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
189.980.416 116.816.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 44.091.760 45.924.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.618.687 -736.506
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 4.105.727 -736.506
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,21 4.262.090 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.250.870 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.211.837 1.757.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 337.058 484.096
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 19.874.779 1.273.648
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.757.452 48.783.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20,22 909.644 -8.281.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 59.847.808 57.065.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-306.431 2.262.596
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.757.937 -20.840.056
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -7.757.937 -20.840.056
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 51.395.351 27.075.011
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.969.697 12.589.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
119.747.933 -49.795.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.318.545 -45.298.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.375.441 -16.005.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-999.752 -6.067.879
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17.362.784 20.681.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.656.708 13.331.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
30.931.698 -34.758.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.251.267 14.770.589
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8.749.101 17.330.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.146.977 -13.778.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.383.439 -4.652.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.763.538 -9.126.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.755.567 13.121.189
Alınan Faiz
22 26.939 153.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -192.151 -368.989
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-450.243 -650.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.281.169 -1.074.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.172.201 -1.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.669.448 45.428.118
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.634
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.669.448 45.419.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.841.649 -45.429.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.374.893 -2.035.320
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -74.466.756 -43.394.609
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.673.945 -9.822.959
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4 327.465.402 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
352.480.388 428.028.841
Kredilerden Nakit Girişleri
352.480.388 428.028.841
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-632.880.948 -393.615.172
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-632.880.948 -393.615.172
Ödenen Faiz
-75.738.787 -44.236.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.865 1.355.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.865 1.355.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.154.058 6.822.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.729.193 8.177.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2017 Önceki Dönem 31.05.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.988.996 13.695.030
Ticari Alacaklar
93.273.589 121.628.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 93.273.589 121.628.025
Diğer Alacaklar
22.059.757 5.589.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.114.968 190.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.944.789 5.399.459
Stoklar
9 19.433.492 18.433.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10 32.205.873 29.676.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
151.688 0
Diğer Dönen Varlıklar
11.796.443 9.983.874
ARA TOPLAM
185.909.838 199.007.132
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.909.838 199.007.132
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 2.096.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 2.096.775
Diğer Alacaklar
34.182 38.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 34.182 38.464
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.320.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 10.667.990 9.960.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 106.229.605 100.360.782
Peşin Ödenmiş Giderler
10 320.247.176 340.139.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.483.310 1.176.879
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
440.982.263 453.772.473
TOPLAM VARLIKLAR
626.892.101 652.779.605
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 72.247.130 131.587.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 68.168.343 218.529.863
Ticari Borçlar
155.526.517 121.092.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 155.526.517 121.092.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 102.344.799 71.413.101
Diğer Borçlar
79.905.052 56.564.117
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 24.610.468 3.288.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.294.584 53.275.856
Ertelenmiş Gelirler
10 65.631.535 57.288.841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 298.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.508.027 25.398.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.374.112 1.075.771
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.133.915 24.322.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.315 49.815
ARA TOPLAM
561.382.718 682.222.666
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.382.718 682.222.666
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 219.900.797 255.094.892
Ticari Borçlar
11.225.773 13.033.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.225.773 13.033.500
Diğer Borçlar
389.745.793 18.370.059
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 327.465.402 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 62.280.391 18.370.059
Ertelenmiş Gelirler
10 49.368.243 48.961.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.329.294 1.176.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.329.294 1.176.539
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
671.569.900 336.636.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.952.618 1.018.859.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 -606.060.517 -366.051.120
Ödenmiş Sermaye
21.645.000 21.645.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
434.285.760 434.285.760
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-181.161.640 -181.161.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-547.787 -539.939
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-547.787 -539.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-547.787 -539.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.246.627 20.795.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-665.354.607 -585.227.598
Net Dönem Karı veya Zararı
-240.001.549 -79.675.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -28.767
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-606.060.517 -366.079.887
TOPLAM KAYNAKLAR
626.892.101 652.779.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017 Önceki Dönem 01.06.2015 - 29.02.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2016 - 28.02.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2015 - 29.02.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 243.588.806 391.152.304 83.363.841 159.261.458
Satışların Maliyeti
17 -299.899.378 -344.756.560 -108.235.588 -123.574.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-56.310.572 46.395.744 -24.871.747 35.687.195
BRÜT KAR (ZARAR)
-56.310.572 46.395.744 -24.871.747 35.687.195
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.224.354 -9.768.615 -2.747.012 -3.722.167
Pazarlama Giderleri
18 -17.226.422 -15.364.858 -5.854.838 -15.364.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.499.720 8.076.914 893.913 5.895.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -41.059.144 -22.413.474 -5.232.431 -6.780.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-117.320.772 6.925.711 -37.812.115 15.714.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 17.794.419 24.635.364 0 14.906.531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -25.945.519 -5.588.499 -9.045.249 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-125.471.872 25.972.576 -46.857.364 30.621.313
Finansman Gelirleri
22 26.939 9.127.836 805 340.022
Finansman Giderleri
22 -114.834.280 -86.737.718 -39.588.929 -30.355.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-240.279.213 -51.637.306 -86.445.488 605.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
306.431 -2.262.596 6.589 -2.262.596
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -2.087.893 0 -2.087.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
306.431 -174.703 6.589 -174.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-239.972.782 -53.899.902 -86.438.899 -1.656.903
DÖNEM KARI (ZARARI)
-239.972.782 -53.899.902 -86.438.899 -1.656.903
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.767 2.755.812 0 2.755.812
Ana Ortaklık Payları
-240.001.549 -56.655.714 -86.438.899 -4.412.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,11090000 -0,02620000 -0,04000000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.848 257.207 -47.475 252.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.848 257.207 -47.475 252.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.848 257.207 -47.475 252.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-239.980.630 -53.642.695 -86.486.374 -1.404.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.767 2.755.812 0 2.755.812
Ana Ortaklık Payları
-240.009.397 -56.398.507 -86.486.374 -4.159.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/599801


BIST
18:0595.734
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  95.734  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731