***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 23:19

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 0 -857.870 21.099.418 -497.103.095 -88.423.967 -105.527.075 444.674 -105.082.401
Transferler
0 0 0 0 0 0 -88.423.967 88.423.967 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 313.190 0 0 -79.675.595 -79.362.405 730.312 -78.632.093
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -79.675.595 -79.675.595 730.312 -78.945.283
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 313.190 0 0 0 313.190 0 313.190
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 -181.161.640 4.741 -304.205 299.464 0 -181.161.640 -1.203.753 -182.365.393
Dönem Sonu Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -539.939 20.795.213 -585.227.598 -79.675.595 -366.051.120 -28.767 -366.079.887
Cari Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -539.939 20.795.213 -585.227.598 -79.675.595 -366.051.120 -28.767 -366.079.887
Transferler
0 0 0 0 0 451.414 -80.127.009 79.675.595 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 31.431 0 0 -297.120.426 -297.088.995 28.767 -297.060.228
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -297.120.426 -297.120.426 28.767 -297.091.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 31.431 0 0 0 31.431 0 31.431
Dönem Sonu Bakiyeler
21.645.000 3.827.679 434.285.760 -181.161.640 -508.508 21.246.627 -665.354.607 -297.120.426 -663.140.115 0 -663.140.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017 Önceki Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.357.092 17.794.125
Dönem Karı (Zararı)
-297.091.659 -78.945.283
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-297.091.659 -78.945.283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
234.898.842 178.865.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 60.538.758 61.543.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.247.678 851.380
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.127.198 851.380
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20,22 4.869.610 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.250.870 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.335.209 21.802.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 444.502 394.355
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 20.890.707 21.408.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.566.835 66.822.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 -683.813 -9.099.026
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 75.250.648 75.921.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.608.760 2.984.190
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.757.937 -20.913.648
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -73.592
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.757.937 -20.840.056
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 55.643.154 32.006.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 14.716.385 13.769.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.981.641 -80.187.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.038.295 -59.153.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.875.553 -1.253.015
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.499.790 1.429.953
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26.414.728 19.662.311
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.143.993 -4.652.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.493.105 -36.321.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.729.383 17.479.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-17.153.993 -2.148.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.020.541 -15.229.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.928.067 -6.210.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.092.474 -9.018.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.788.824 19.732.274
Alınan Faiz
23 301.396 174.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -222.972 -284.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-298.555 -1.371.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.788.399 -457.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.505.872 1.266.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.669.448 45.505.160
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 85.676
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.669.448 45.419.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.175.320 -44.238.395
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.651.512 -2.751.279
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -74.523.808 -41.487.116
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.834.327 -18.728.967
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4 327.465.402 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
534.663.317 477.327.610
Kredilerden Nakit Girişleri
534.663.317 477.327.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-702.690.661 -438.800.271
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-702.690.661 -438.800.271
Ödenen Faiz
-79.603.731 -57.256.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.685.547 331.923
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.685.547 331.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.154.058 6.822.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.839.605 7.154.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2017 Önceki Dönem 31.05.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.592.178 13.695.030
Ticari Alacaklar
86.257.911 121.628.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 86.257.911 121.628.025
Diğer Alacaklar
39.153.326 5.589.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 31.318.091 190.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.835.235 5.399.459
Stoklar
9 19.933.530 18.433.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.922.488 29.676.785
Diğer Dönen Varlıklar
16 11.341.071 9.983.874
ARA TOPLAM
238.200.504 199.007.132
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
238.200.504 199.007.132
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 2.096.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 2.096.775
Diğer Alacaklar
34.182 38.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 34.182 38.464
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.320.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 10.349.365 9.960.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 89.827.383 100.360.782
Peşin Ödenmiş Giderler
10 313.478.617 340.139.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 1.176.879
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
416.009.547 453.772.473
TOPLAM VARLIKLAR
654.210.051 652.779.605
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 57.358.533 131.587.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 77.315.666 218.529.863
Ticari Borçlar
136.932.217 121.092.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 136.932.217 121.092.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 124.906.206 71.413.101
Diğer Borçlar
62.696.581 56.564.117
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 3.288.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 62.696.581 53.275.856
Ertelenmiş Gelirler
10 44.588.122 57.288.841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 298.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.195.019 25.398.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.422.432 1.075.771
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.772.587 24.322.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 51.315 49.815
ARA TOPLAM
523.043.659 682.222.666
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
523.043.659 682.222.666
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 353.800.986 255.094.892
Ticari Borçlar
8.766.060 13.033.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.766.060 13.033.500
Diğer Borçlar
385.432.380 18.370.059
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 327.465.402 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 57.966.978 18.370.059
Ertelenmiş Gelirler
10 44.508.562 48.961.836
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.366.638 1.176.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.366.638 1.176.539
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 431.881 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
794.306.507 336.636.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.317.350.166 1.018.859.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 -663.140.115 -366.051.120
Ödenmiş Sermaye
21.645.000 21.645.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
434.285.760 434.285.760
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-181.161.640 -181.161.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-508.508 -539.939
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-508.508 -539.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-508.508 -539.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.246.627 20.795.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-665.354.607 -585.227.598
Net Dönem Karı veya Zararı
-297.120.426 -79.675.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -28.767
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-663.140.115 -366.079.887
TOPLAM KAYNAKLAR
654.210.051 652.779.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017 Önceki Dönem 01.06.2015 - 31.05.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 348.997.589 508.853.220
Satışların Maliyeti
18 -422.214.637 -434.983.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-73.217.048 73.869.627
BRÜT KAR (ZARAR)
-73.217.048 73.869.627
Genel Yönetim Giderleri
19 -13.217.059 -15.299.328
Pazarlama Giderleri
19 -22.754.396 -20.532.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.220.467 8.998.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -50.097.166 -40.317.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-152.065.202 6.719.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 17.794.419 24.708.956
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -26.553.039 -5.588.499
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-160.823.822 25.839.679
Finansman Gelirleri
23 301.396 9.524.674
Finansman Giderleri
23 -134.960.473 -111.325.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-295.482.899 -75.961.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.608.760 -2.984.190
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -2.548.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.608.760 -436.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-297.091.659 -78.945.283
DÖNEM KARI (ZARARI)
-297.091.659 -78.945.283
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.767 730.312
Ana Ortaklık Payları
-297.120.426 -79.675.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) 24 -0,13730000 -0,03680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.431 313.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 31.431 313.190
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.431 313.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-297.060.228 -78.632.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.767 730.312
Ana Ortaklık Payları
-297.088.995 -79.362.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624294


BIST18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731