***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.01.2017 18:44

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz 18 Ocak 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Kayıtlı Sermaye Tavanı Hususu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ortakların bilgisine sunuldu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2016
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 108.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 03.11.2016
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.12.2016
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.01.2017
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketin 18 Ocak 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında :Gündemin 8.Maddesine geçilerek şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine uygun olarak 108.000.000 TL (Yüzsekizmilyon TürkLirası) olarak değiştirilmesi ve süresinin 5 (beş) yıl (2016-2020) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i " başlıklı 7.Maddesinin ayrıca sadeleştirme ve tekrardan kaçınmak,TTK'daki terminolojiye uyum sağlamak amacıyla esas sözleşmenin 8. ve 16. Maddelerinin ekli şekilde tadili hususu ortakların bilgisine sunuldu ve teklif edilen değişikliklere ilişkin ekteki tasarı metni okundu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2016 tarihli ve 13384 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.12.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin ve onaylarının alındığı görüldü.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Esas Sözleşmenin 7., 8., ve 16.maddelerinin tadiline ilişkin ekteki tadil tasarının kabulüne Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden sermayenin 650.100 adet hisseye tekabül eden toplam 6.501,00TL'lik tutarındaki ortakların olumsuz oyuna karşılık,1.488.190.786 adet hisseye tekabül eden 14.881.907,86 TL'lik payın olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile karar verilmiştir. Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığı'nca imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GSS_SPK onaylı Esas sözleşme tadil metni.pdf
EK: 2 GS Sportif Tutanak Esas Sözleşme Tadili ekli.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/581626


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271