***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2017 17:08

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 11.05.2017
Genel Kurul Tarihi 16.06.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2016 Yılı kârının / zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2016 yılı Genel Kurul Pay Sahipleri Bildirimi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK-2-Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2017 tarihinde (bugün) saat 10:00' da Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Genel Kurul Tutanağı 2017 06 16.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614502


BIST
18:0598.415
Değişim :  3,71% |  3.519,11
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  94.896  
En Yüksek
98.731
En Düşük
98.002