HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Halk Yatırım, BİM için 78,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini korudu

07.11.2017 09:41

Halk Yatırım, BİM için 78,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini
korudu.
Halk Yatırım'ın ( http://www.halkyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Bim, yı lın üçün cü çe yre ğinde 208 mn TL seviyesinde olan hem bizim
hem de ortalama piyasa beklentisinin üze rinde yıllık bazda %32,2
artışla 227 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimizin üzerinde
ge rçe k leş e n net k ârda, beklentimizden daha iyi operasyonel k ârlılık
etkili oldu. Hissenin son bir haftada BIST100 endeksine göre %2
oranında negatif ayrışmas ını da göz önünde bulundurarak,
s onuçların hisse performans ına etkisinin ‘pozitif’ olmas ını
bekliyoruz.
Güçlü ciro bü yümesi. Şir ket in 3Ç17’de net sat ış gelir leri
beklentimizin %1,2, ortalama piyasa beklent isinin %1,4 üzer ind e yıllık
bazda %23,9 artarak 6,26 milyar TL ’ye yü kseldi. Güçlü ciro
büyümes inde yüksek gıda enf lasyonun desteğiyle güç lü seyrini
sürdüren L-f -L sat ış büyümesi ve yeni ma ğaza aç ılışlar ı etkili oldu.
Şirketin 3Ç17’de yurt içinde L-f -L sat ış büyümesi y ıllık bazda %12,1,
sepet büyümesi %10,7 ve traf ik b üyümes i %1,3 seviyesinde
gerçekleşti.
Operasyonel k ârlılık bek le diğimizde n iyi. 3Ç17’d e brüt kâr marjın ın
%17 seviyes indeki beklent imizin üzerinde y ıllık bazda 0,2 puan art ışla
%17,4 seviyesinde gerçe kleş mesi, operasyonel kârlılıkta
bekled iğ imizden daha iyi performans gerçekleş mes ind e etkili oldu.
Böylece 3Ç17’de FAVÖK, beklentimizin %7,1 ortalama piyasa
beklentisinin %8,9 üzerinde , yıllık bazda %30 art ışla 343 mn TL
FAVÖK mar jı da beklent imiz olan %5,2 ve ortalama piyasa beklentisi
olan %5,1’in üzerin de y ıllık bazda 0,3 pu anlık art ışla %5,5 seviyesinde
gerçekleşti.
Değerleme ve tavsiye. Şirket in, SKU art ış ı başta olmak üzer e bir
süredir a ld ığ ı aksiyo nlar ın ve yükse k g ıda enf lasyonu ort amın ın
etkisiyle bu y ılın ilk yar ıs ın da sergile diğ i güç lü perf or ma ns ı üçüncü
çeyrekte de devam ettir diğ in i görüyor uz. Beklentilerden iy i gelen
sonuçlar ın hisse perf or mansına etkisinin ‘pozit if ’ olmas ını bekliyoruz.
Gelecek yıl g ıd a enf lasyonuna dair düşüş beklent imiz doğru ltusu nda
(%8-9 ba nd ın a inmesini bekliyoruz), Bim’in görece zayıf ciro büyümesi
kayde deceğ i varsay ımımız ı sürdürüyor ancak ist ikr arlı operasyonel
kâr marjlar ı ve sağ lam iş modeli nedeniyle 12- aylık hedef f iyat ımız ı
78,00 TL ve tavsiyemizi ‘TUT’ yönünde koruyoruz. Şirket yönetimi
bugü n TSİ 16:30’da 3Ç17 son uçlar ın a iliş kin telekonferans
gerçekleştirecek."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731