HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, BİM için 60,80 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini korudu

10.05.2017 14:49

Şeker Yatırım, BİM için 60,80 TL hedef fiyat ile 'TUT'
tavsiyesini korudu.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu
ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Mağaza trafiğindeki baskı devam ediyor
Bim, yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz (179mn TL) ve
piyasanın beklentisinin (186mn TL) üzerinde 198mn TL net kâr
açıkladı (1Ç16: 162mn TL). 1Ç17’de net satışlarını mağaza
trafiklerindeki önemli seviyedeki baskıya rağmen yükselen gıda
enflasyonuna bağlı olarak artan sepet hacimlerinin etkisiyle yıllık
bazda 18.6% artıran Bim, 17.3% brüt kâr marjı ile (2010 yılından bu
yana açıkladığı en yüksek brüt kâr marjı) operasyonel kârlılıkta yine
başarılı bir çeyrek geçirdi. Operasyonel giderlerin satışlara oranı,
artan personel sayısı ve ücretlere bağlı olarak yıllık bazda 0.5 yp artış
göstererek FAVÖK marjına olumlu katkı veremese de, bu çeyreği 5.3%
FAVÖK marjı sonuçlandıran Bim, 2012 yılı ilk çeyreğinden bu yana en
yüksek FAVÖK marjına ulaşmış oldu. Bu sonuçların ardından Bim,
1Ç17’de operasyonel taraftaki enflasyon bazlı iyileşmeye bağlı
olarak, 3.5% net kâr marjı ile beklentilerin üzerine çıktı.
2017 Beklentileri: Yurtdışında faaliyet gösterdiği pazarlarda da
yaşanan makroekonomik çalkalanmalara paralel olarak mağaza
sayısında hedeflediği seviyelere 2016’da ulaşamayan Bim, 2017’de de
muhafazakar bir büyüme planı ile, nette 635 (yurtiçi+yurtdışı) yeni
mağaza açmayı ve toplamda 500mn TL dolaylarında yatırım
harcaması yapmayı hedeflemektedir (2016: Kapananlar hariç 794
mağaza, 562 mn TL yatırım harcaması). Tunus ve Mısır
operasyonlarında henüz başabaş noktasına erişemeyen Bim, bu
bölgelerdeki büyümesine devam etmesinin yanı sıra, İran pazarında
doğabilecek fırsatlar için de araştırma çalışmalarına devam ediyor.
Finansal tarafta ise gelirlerinde 15-18% aralığında bir büyüme
bekleyen şirket, beklentilerin üstünde gelen gıda enflasyonunun
etkilerinin, şirketin brüt kârlılığı üzerinde özellikle 2017 yılında
major bir etkisi olmayacağını düşünüyor. Buna paralel olarak da +-
50 bp risk aralığı dahilinde 5.0% FAVÖK kârlılığı bekleniyor. Şirketin
ve piyasa beklentilerinin üstünde gelen 1Ç17 sonuçlarının ardından,
2017T sonuçlarında major bir değişiklik öngörmüyoruz.
Bim için 60.80 TL hedef fiyatı ile “TUT” tavsiyemizi koruyoruz.
FAVÖK büyümesindeki devamlılık, başa baş noktasına yaklaşan
yurtdışı operasyonları, büyüme iştahının hem yurtiçinde hem
yurtdışında kesilmemesi ve beğendiğimiz iş modeline paralel olarak
2016 yıl sonu sonuçlarının ardından belirlediğimiz hedef fiyatımızda,
piyasa beklentilerinin minör üstünde gelen 1Ç17 sonuçlarının
ardından mağaza trafiği, yeni yurtdışı pazarları gelişmeleri ve gıda
enflasyonunu takip etmek koşuluyla henüz güncellemeye
gitmemezine karşın şirket operasyonlarına olumlu bakışımızı
sürdürüyoruz. Rapor tarihi itibariyle 22.5x F/K oranı ve 15.1x
FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Bim’in yurtiçi ve yurtdışı benzer
şirketleri 19.7x F/K oranı ve 10.0x FD/FAVÖK rasyoları ile işlem
görmektedir.
Yurtiçi ve yurtdışı mağaza ağı büyümesi satışlardaki sağlıklı
artışı devam ettiriyor.
Aynı mağazalar sepet hacminde gıda enflasyonuna paralel olarak
yıllara sari yükseliş gösteren şirket, 1Ç17’de 15.84 TL (1Ç16: 14.66
TL) sepet hacmiyle mağaza başına günlük 11,283 TL (1Ç16: 10,333 TL)
hacim yaratmayı başarabilmiştir. Yükselen gıda enflasyonu paralel
olarak yıllık bazda 8.0% artış gösteren “Aynı Mağazalar Sepet Hacmi”
ve bu sayfanın son notunda (olumsuz) bahsedeceğimiz müşteri
trafiğindeki minör artışa paralel olarak 9.2% artış gösteren “Mağaza
Başına Günlük” satış hacmi 2017 senesinde de gıda enflasyonundaki
mevsimsellikten ötürü dalgalanmalar gösterecektir.
Fas ve Mısır operasyonlarında henüz başabaş noktasına ulaşmayan
şirket 2018 yılına kadar Fas’ta, 2-4 sene içinde ise Mısır’da bu
noktaya gelmeyi planlıyor. Fas’ın Mısır ve Türkiye’ye kıyasla düşük
olan nüfusundan ötürü beklentiler daha çok Mısır operasyonlarında olsa
da, Fas operasyonlarının başabaş noktasına ulaşması ile 1Ç17’de
FAVÖK’e olan negatif etkisi -1% seviyelerine kadar ilerlemiştir.
Mısır’daki tüketim eğilimleri ise Şirket beklentilerine paralel olarak
geçtiğimiz yıldaki gibi düşük seyretmeye devam etmektedir. 1Ç17’de
yurtdışı operasyonları, satışların 4.0%’lık dilimini oluşturmaktadır
(12A16: 820mn TL ve satışların 4.1%’i). Bu ülkelerin dışında İran’da
da mağaza açmak üzere araştırmalar yapan şirketin önümüzdeki
dönemlerde yapacağı girişimler önem taşımaktadır.
File markası ile özellikle orta büyüklükte marketlere rakip olan
Bim, 1Ç17’de gerçekleştirdiği 6 yeni mağaza açılışı ile 27 mağazaya
ulaşmıştır. Şirket, 2017 yılında 25 yeni File mağazası açma planını
revize ederek (Toplam File Mağaza hedefi 46’dan 50’ye yükseltilmiştir)
agresif bir büyüme planı ile hareket edeceğinin sinyallerini vermeye
devam etmiştir. Ürün gamı daha geniş olan, özel markalı ürün satış
oranı MY16’da Bim’in aksine henüz 33% seviyelerinde seyreden (Bim:
68%), m2 olarak da ortalama Bim mağazalarından yaklaşık 3 kat büyük
olan File mağazaları unlu mamuller, et-şarküteri ve kişisel bakım gibi
özel hizmet bölümleri ile de Bim konseptinden ayrışarak mağaza
farklılığı yaratmıştır. File mağazalarında da Bim mağazalarında olduğu
gibi kiralama ağırlıklı giden şirketin, Depo tarafındaki satın alma
eğilimine File depolarında da devam edeceğini düşünüyoruz.
Yüksek indirim market pazarındaki rekabetin önümüzdeki senelerde
daha da artacağını varsayarsak, konsolide olmuş bir pazar Bim’e uzun
vadede olumlu etki yapacaktır. Çok sayıda küçük oyuncunun da bulunduğu
bu pazarda, Bim her ne kadar geçtiğimiz senelerde mağaza açılışlarında
hız kesmese de gelecek yıllarda, müşteri trafiğinde iyice artacak
baskının yeni mağaza açma iştahındaki olumsuz etkisini küçük
oyuncuların rekabet gücünü kaybederek pazardan çekilmesi veya
birleşerek konsolide olması veya Bim’in olası şirket satın alma
aktiviteleri gibi gelişmelerle pazardaki rekabet gücünü rahatlıkla
koruyabileceğine inanıyoruz.
Aynı mağazalar müşteri trafiğinde 2013 yılında zirveyi gören
Bim’in mağaza başına düşen ortalama günlük müşteri sayısı baskı
altında kalmaya devam ediyor(1Ç17: 712 - 1Ç16: 705 kişi). Yüksek
indirim market pazarında artan rekabete paralel olarak, makroekonomik
konjönktürün müşteri davranışlarında oluşturduğu azalan harcama
eğilimi, yakın mesafelerde açılan şubelerde müşterilerin şubeler
arasında paylaşılması gibi sebeplerle 2013 yılındaki seviyeleriyle
kıyaslandığında yaklaşık 10%’luk gerileme gördüğümüz müşteri
trafiğinde, 2017 yılında minör iyileşme beklenmekteydi. 1Ç17’de yıllık
bazda 1.1% iyileşme gösteren trafiğin baskı altında kalmaya devam
ettiğini görüyoruz.
Operasyonel anlamdaki başarının finansallara yansıması da agresif
büyüme getirirken yurtdışı operasyonların da başabaş noktasına
yaklaşmasından ötürü marjların uzun vadede korunma ve büyüme
ihtimalini yüksek görüyoruz.
1Ç17 verilerine baktığımızda, yıllık bazda 18.6% büyüme göstererek
5.7mr TL net satış rakamına (1Ç16: 4.8mr TL) ulaşan şirketin brüt kâr
marjı 17.3%, FAVÖK marjı 5.3% ve net kâr marjı 3.5% seviyesinde
gerçekleşmiştir. 1Ç16’da bu marjlar sırasıyla 16.6%, 5.0% ve 3.4% idi.
o Şirketin brüt kârlılığındaki artışa karşın, operasyonel
giderlerin satışlara oranı ise 1Ç16’daki 12.5% seviyesinden 13.0%
seviyesine yükselmiştir. Bu artışta personel sayısındaki hızlı
artıştan ziyade ortalama personel maaşlarındaki artış oranının en
etkili faktör olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak, ortalama personel
sayıları üzerinden baktığımızda, şirketin mağaza başına yaklaşık 5
mağaza personeli çalıştırma politikasında ise bir değişiklik
bulunmuyor. 2015-2016 verilerinin kıyaslanmasında da operasyonel
giderlerdeki oransal artış benzer eğilimdeydi.
Bim için hedef fiyatımızı 60.80 TL olarak koruyoruz. Şirketin
Türkiye operasyonlarında artan rekabete rağmen henüz doyum noktasına
yaklaşmamış olması, Fas ve Mısır operasyonlarında başa baş noktasına
yaklaşması ve mağaza açılışlarında hız kesmemesi, olası İran
aktiviteleri ve beğendiğimiz iş modeline rağmen rekabetin oldukça
fazlalaştığı, mağaza trafiklerindeki baskının sürdüğü pazarda yüksek
gıda enflasyonunun ve diğer makroekonomik şartların müşteri
davranışlarında yaratabileceği talep daralması olasılıklarından dolayı
modelimizde muhafazakar tutum sergileyerek, görüşümüzü 1.3% getiri
potansiyeli ile “TUT” olarak koruyoruz. Şirketin 1Ç17’deki 1.1%’lik
minör artış yaşadığı mağaza trafiğinin gelecek çeyreklerdeki
eğilimini, İran pazarında somut girişim yapıp yapmayacağını, hali
hazırda devam eden yurtdışı operasyonlarındaki gelişmeleri ve artan
gıda enflasyonunun etkilerinin finansallarına yansımasını takip
ederek, muhafazakar yaklaşımımızı sürdürerek “TUT” görüşü vermemize
karşın şirket operasyonlarına ve gelecek performansına olumlu
yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Rapor tarihi itibariyle 2017T’de 22.5x F/K
oranı ve 15.1x FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Bim’in yurtiçi ve
yurtdışı benzer şirketleri 19.7x F/K oranı ve 10.0x FD/FAVÖK rasyoları
ile işlem görmektedir."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731