İş Bankası GM Bali: Bütün özkaynağını bu ülkeden kazanmış bir kurum olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı biliyoruz

27.08.2018 06:40Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Bankanın 94. kuruluş
yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bankanın, Cumhuriyet’ten bir
sene sonra 1924 yılında, Büyük Taarruz ile aynı tarih olan 26
Ağustos’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi bağımsızlık,
iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamaz”
öngörüsüyle kurulduğunu hatırlattı. Bali, “Cumhuriyetin bir yaş küçük
iktisadi kardeşi olan Bankamız, bir asırlık ömre doğru emin adımlarla,
güçlü ve sağlam bir şekilde ilerliyor. Tarihi boyunca ülkemizin bütün
dönüşümlerine, değişimlerine tanıklık eden bu Banka, hep Türkiye’nin
yanında olmuştur. Bu çok kıymetli…” dedi.
İş Bankası’nın, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, o dönemin kısıtlı
koşulları altında Anadolu insanının da katkılarıyla oluşturulan
mütevazı bir sermaye, 37 çalışan ve 2 şube ile yolculuğuna başladığını
ifade eden Bali, “Gazi Mustafa Kemal’in, ‘Sermayenizi yetersiz
düşünerek ümitsizliğe kapılmayın, en büyük sermaye zekâ, dikkat, iffet
ve metotlu çalışmaktır’ sözleri hep kulağımızda… Bütün özkaynağını bu
ülkeden kazanmış bir kurum olarak bu ülkeye olan borcumuzu,
sorumluluklarımızı iyi biliyoruz” diye konuştu.
Bali, bugün 400 milyar TL civarında aktif büyüklüğe, 45 milyar
TL’nin üzerinde özkaynağa sahip ve mevduat seviyesi 220 milyar TL
civarında bulunan İş Bankası’nın, toplam 355 milyar TL’yi aşan nakdi
ve gayri nakdi krediler yoluyla sanayicisinden çiftçisine, esnafından
tüccarına, hane halkına kadar her kesime destek vermeyi sürdürdüğünü
belirtti. Bali, sadece ekonomik sonuçları olabilecek faaliyetlerde
değil, hayata geçirdikleri eğitim, çevre, kültür ve sanat
alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkeye değer katmaya
devam ettiklerini söyledi.
İş Bankası’nın, kuruluş felsefesine bağlı kalarak, zor ve
meşakkatli zamanlarda da hep ülke yararına tavır gösterdiğini, bunun
artık bir kurum kültürü, bir alışkanlık, bir yaşam biçimi haline
geldiğini vurgulayan Bali, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra da
aynı samimiyet, aynı kararlılık ve aynı taahhütkarlıkla çalışacağız,
gerektiğinde hiç çekinmeden yine elimizi taşın altına koyacağız. İş
Bankası, şimdiye kadar bilançolarını, tüm imkânlarını, kaynaklarını,
tecrübelerini, maharetlerini, birikimlerini hep Türkiye ekonomisinin
yararına kullandı. Bu yaklaşımı, başkalarının ne yaptığına bakmaksızın
sergilediği için de ayrıca kıymetli buluyorum. Daha önce de ifade
ettim eğer finansal kurumların bilançoları bir şeye lazım olacaksa
zor günleredir. Hepimiz sermayemizi, özkaynağımızı bu ülkeden edindik.
Bir ülkenin vatandaşı, kurumu olmak sadece o ülkenin refahını
paylaşmak değil, zorluklarını da paylaşmak demektir. Zorluklar, tıpkı
bir turnusol kâğıdı gibi ayırt edici olması bakımından önemlidir. İyi
koşullarda herkes başarılıdır. Esasen, sıkıntılı dönemlerde sergilenen
yaklaşımlar kimin bu ülkeye ne kadar taahhüdünün olduğunu ortaya
çıkarır. Bankamız için artık bir prensip, bir yaşam tarzı haline gelen
bu anlayışımızla toplum nezdinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğumuzu
düşünüyorum. Biz bu ülkenin bankasıyız, Türkiye’nin Bankası’yız. Tabii
ki kurum olarak ticari hedeflerimiz var ama hiçbiri memleket
menfaatlerinin üzerinde değil. Birkaç yıl sonra 100 yaşını geride
bırakacak olan bu kurum, kendisine miras bırakılan değerleri gelecek
nesillere en iyi şekilde taşıyabilmek için gerek ekonomik hayatı
destekleme gerekse toplumsal gelişime katkı sunma manasında sağlam ve
güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürecektir.”
Adnan Bali, Bankanın ilk 6 aylık finansal sonuçlarına ilişkin
değerlendirmesinde ise gerek kredi gerekse mevduat büyümesi açısından
ilk yarıda Bankanın hedeflerine önemli ölçüde ulaştığını vurguladı.
Bali, “Önümüzdeki dönemde hem net faiz marjının hem sermaye
yeterliliğinin hem aktif kalitesinin bir arada korunduğu bir büyüme
stratejimiz olacak. 2018 yılı için yıllık yüzde 13-14 civarında bir
kredi ve mevduat büyümesi öngörüyoruz. Maddi özkaynak kârlılığımızı da
yüzde 16-17 bandında tutacağız. Sermaye yeterlilik rasyosunda, yüzde
15 civarında bir oran sağlıklı olur” dedi.

Dijitalleşme…

İş Bankası’nın dijitalleşmeyle ilgili çalışmalarına da değinen
Bali, “aracısızlaşma” olarak tanımladığı dijitalleşme sürecinde şu
anda baş döndürücü hızda bir teknoloji devrimi yaşandığına işaret
etti. Neredeyse bir insan ömründen daha kısa bir sürede yaşanan ve
daha da ivmelenen bu dönüşümde, Türkiye İş Bankası’nın öncü kurum olma
rolünü sürdürdüğünü belirten Bali, “Tarihsel geçmişine bakıldığında İş
Bankası ilk Bankamatik, ilk internet şubesi, ilk web tabanlı mobil
bankacılık uygulaması gibi teknolojide pek çok ilki hayata geçiren bir
kurum… Nasıl ki kuruluşundan bu yana bankacılık faaliyetlerinin
ötesinde hep daha fazlasını yaptıysa, müşterilerinin teknolojinin
getirdiği kolaylık ve hızdan faydalanması, tüm iş yapış süreçlerinin
buna adapte edilmesi, sağlam ve güçlü bir şekilde varlık göstererek
öncü konumunun pekiştirilmesi için bu dönüşümü gerçekleştiriyor” diye
konuştu.
Yöneticilerin tek sorumluğunun cari gündemleri, bilançoları doğru
yönetmekle sınırlı olmadığının altını çizen Adnan Bali, “Küresel
ekonomideki paradigmaları değiştirecek şekilde dünyanın hızla
dijitalleştiği ve teknolojik yeniliklerin şekillendirdiği günümüzde,
hiçbir kurumun trendlerin gerisinde kalmak gibi bir lüksü olamaz”
dedi.

Artık ‘normal iyi’ insanlara yetmiyor, kararları değiştirmiyor

Teknolojik dönüşümün, çok daha taraflı ve sadece kurumun kendi
kontrolünde olmayan bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Bali,
“Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve iş modellerimize
taraf olan her unsur dönüşüm sürecini tetikliyor. Son dönemde
yaygınlaşan mobil teknolojiler, büyük veri, yapay zekâ çözümleri
bankacılık sektörünü de etkiliyor. Bankacılık faaliyetlerinin
dijitalleşmesi etkin müşteri ilişkileri, kişiselleşen ürün ve
hizmetler, yüksek verimli operasyonlar, bankacılık faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması gibi pek çok alanda fırsatlar sunuyor. Artık
‘normal iyi’ insanlara yetmiyor, tüketici kararlarını değiştirmiyor.
Müşteri, artık kendisine özel davranılmasını istiyor” şeklinde
konuştu.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, dijital çağda yeni fırsatlar,
yeni işbirlikleri yaratmanın, girişimcilik dünyasını desteklemenin bu
konudaki vizyonlarının bir parçası olduğunu ifade etti. Bu çerçevede
2016 yılında, Silikon Vadisi’nde, Bankanın teknoloji iştiraki
SoftTech’e bağlı Maxitech adlı şirketi kurduklarını hatırlatan Bali,
şöyle devam etti: “Böylelikle dünyanın en önemli girişimcilik
ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip
ederek, işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Ayrıca sektördeki
öncü konumumuzu pekiştirecek şekilde yapay zekâ örneklerini, iş
akitlerini, endüstrilerini enteresan şekilde etkileyecek olan
yazılımları, robotik endüstrileri yerinde görüp, yakından izliyoruz. O
bölgedeki bütün atmosferi, iklimi ve inovatif kültürü sonuna kadar
hissedecek şekilde çalışıyoruz. Silikon Vadisi’nden sonra ayrıca Çin
ve Londra’da da inovasyon merkezleri açacağız. Londra’yı bu konuda
önemli teşvikler getirdiği için, Çin’i ise teknolojiyi çok çabuk
yaygınlaştıran, hızla çoğaltabilen bir ülke olduğu için seçtik.”
Günümüzde siber ve fiziki saldırılar dahil verinin korunmasının
büyük önem taşıdığının altını çizen Bali, buna yönelik olarak, İş
Bankası tarihinin en büyük altyapı projesi olan ve aldığı ödül ile
çağdaş standartların üzerinde olduğunu tescilleyen Atlas Veri
Merkezi’ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Teknolojiyi insanın yerine değil yanına konumlandırıyoruz

Adnan Bali, şubelerde de dijitalleşmeye yönelik çalışmalar
yürüttüklerini, yeni şube modelinde fiziki tasarımların ve iş yapış
biçimlerinin değiştiğini söyledi.
Teknolojiyi insanın yerine değil yanına konumlandıran bir anlayış
ile hareket ettiklerini, şubeleşme ve dijital bankacılığı birbirinin
alternatifi olarak görmediklerini vurgulayan Bali, şöyle konuştu:
“6.500 civarında Bankamatiğimiz var. 19 bin çalışana denk gelen bu
Bankamatikleri devreye aldığımızda, istihdamımız azalmadı, tam tersine
arttı. Bankacılık sektöründe istihdamın eski hızında artmasını
beklemek gerçekçi olmaz. Hatta birçok ülke örneğinde ve ülkemizde bu
gerekçe ile istihdam azalışları görüyoruz. Ancak İş Bankası’nda böyle
bir durum söz konusu değil. Rollerin, dijitalleşme ve teknolojik
yeniliklerle birlikte değişebileceğini öngörüyoruz. Bu, istihdamımızda
bir azalma değil, iş modellerimizin değişimi çerçevesinde
çalışanlarımızın yeni yetkinlikler kazanmasını beraberinde
getirecektir.”

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
12:35111.398
Değişim :  1,17% |  1.283,20
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.427
En Düşük
110.680
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 5,61 5.106.824 % 14,96  
BURCE 6,06 20.182.826 % 12,22  
TIRE 3,31 152.689.076 % 11,82  
NIBAS 6,65 33 % 10,83  
HURGZ 1,19 2.967.651 % 10,19  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7161 7,7548 % 1,40  
Frank 5,8594 5,8947 % 0,06  
Riyal 1,5369 1,5446 % -0,14  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 1,32  
Altın Gr. 274 274 0,22  
Cumhuriyet 1.813 1.841 -4,00  
Tam 1.805 1.851 -12,06  
Yarım 873 895 -5,83  
Çeyrek 438 448 -2,92  
Gümüş.Ons 16,94 16,96 -0,01  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 0,00  
B. Petrol 64,83 64,83 0,63