***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

01.11.2016 17:57***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 6.185.468 26.097.736 32.283.204 3.329.033 29.160.943 32.489.976
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b 984.840 1.344.377 2.329.217 1.160.527 1.342.922 2.503.449
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
984.840 1.344.377 2.329.217 1.160.527 1.342.922 2.503.449
Devlet Borçlanma Senetleri
374.103 6.400 380.503 391.672 9.064 400.736
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
88.441 87 88.528 79.367 121 79.488
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
88.218 1.299.349 1.387.567 149.282 1.302.717 1.451.999
Diğer Menkul Değerler
434.078 38.541 472.619 540.206 31.020 571.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-c 6.082.410 3.620.885 9.703.295 1.658.379 4.717.715 6.376.094
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.400.728 0 1.400.728 1.297.194 11.009 1.308.203
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
1.368.187 0 1.368.187 1.287.534 0 1.287.534
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
32.541 0 32.541 9.660 11.009 20.669
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-ç 38.755.452 11.752.634 50.508.086 35.679.613 11.329.729 47.009.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
66.208 96.998 163.206 82.660 266.500 349.160
Devlet Borçlanma Senetleri
37.995.831 10.199.778 48.195.609 34.968.833 9.802.942 44.771.775
Diğer Menkul Değerler
693.413 1.455.858 2.149.271 628.120 1.260.287 1.888.407
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-d 122.667.146 84.840.120 207.507.266 116.229.454 77.708.373 193.937.827
Krediler ve Alacaklar
121.488.469 84.819.101 206.307.570 115.215.974 77.693.485 192.909.459
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
120.228 100.660 220.888 159.179 167.032 326.211
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
121.368.241 84.718.441 206.086.682 115.056.795 77.526.453 192.583.248
Takipteki Krediler
5.124.893 123.748 5.248.641 3.791.534 128.697 3.920.231
Özel Karşılıklar (-)
-3.946.216 -102.729 -4.048.945 -2.778.054 -113.809 -2.891.863
FAKTORİNG ALACAKLARI
2.045.649 378.959 2.424.608 1.617.795 333.483 1.951.278
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-e 4.849.237 276.552 5.125.789 4.224.904 272.513 4.497.417
Devlet Borçlanma Senetleri
4.796.189 157.279 4.953.468 4.153.244 157.408 4.310.652
Diğer Menkul Değerler
53.048 119.273 172.321 71.660 115.105 186.765
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-f 172.750 0 172.750 166.792 0 166.792
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
131.260 0 131.260 126.240 0 126.240
Konsolide Edilmeyenler
41.490 0 41.490 40.552 0 40.552
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
41.490 0 41.490 40.552 0 40.552
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-g 5.144.616 0 5.144.616 4.779.842 0 4.779.842
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.144.616 0 5.144.616 4.779.842 0 4.779.842
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-ğ 2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-h 1.279.397 2.042.562 3.321.959 1.147.324 2.051.987 3.199.311
Finansal Kiralama Alacakları
1.517.436 2.258.654 3.776.090 1.379.133 2.300.873 3.680.006
Faaliyet Kiralaması Alacakları
12.587 1 12.588 2.776 0 2.776
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-250.626 -216.093 -466.719 -234.585 -248.886 -483.471
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-ı 0 42.021 42.021 0 4.093 4.093
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 42.021 42.021 0 4.093 4.093
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.785.372 50.805 5.836.177 5.817.603 51.059 5.868.662
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
457.272 79.072 536.344 457.906 48.855 506.761
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
421.298 79.072 500.370 421.932 48.855 470.787
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-i 3.065.105 0 3.065.105 2.962.675 0 2.962.675
VERGİ VARLIĞI
V-I-j 580.860 14.373 595.233 632.442 21.545 653.987
Cari Vergi Varlığı
37.199 9.668 46.867 51.752 10.374 62.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
543.661 4.705 548.366 580.690 11.171 591.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 73.429 8.941 82.370 55.522 11.797 67.319
Satış Amaçlı
73.429 8.941 82.370 55.522 11.797 67.319
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-l 17.338.586 2.720.008 20.058.594 14.430.339 2.783.345 17.213.684
AKTİF TOPLAMI
216.870.577 133.269.045 350.139.622 195.649.604 129.849.368 325.498.972
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 85.852.463 81.729.353 167.581.816 71.476.389 82.724.901 154.201.290
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.124.724 2.189.248 3.313.972 499.932 2.996.451 3.496.383
Diğer
84.727.739 79.540.105 164.267.844 70.976.457 79.728.450 150.704.907
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 154.240 865.357 1.019.597 434.206 771.942 1.206.148
ALINAN KREDİLER
V-II-c 3.064.615 40.178.880 43.243.495 4.572.972 40.895.562 45.468.534
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
25.059.988 3.753.528 28.813.516 21.440.842 3.183.591 24.624.433
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
1.812.378 0 1.812.378 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
2.600.872 0 2.600.872 1.788.893 0 1.788.893
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
20.646.738 3.753.528 24.400.266 19.651.949 3.183.591 22.835.540
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.095.262 16.647.637 24.742.899 8.612.253 15.467.305 24.079.558
Bonolar
6.836.736 769.548 7.606.284 7.461.176 1.927.381 9.388.557
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.258.526 15.878.089 17.136.615 1.151.077 13.539.924 14.691.001
FONLAR
1.420 3.776 5.196 1.690 28.987 30.677
Müstakriz Fonları
1.420 3.776 5.196 1.690 28.987 30.677
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
19.436.117 1.099.702 20.535.819 16.618.658 1.222.965 17.841.623
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d 3.352.919 995.654 4.348.573 2.050.090 819.637 2.869.727
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f 0 0 0 0 5.799 5.799
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 5.799 5.799
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 13.445.477 1.057.536 14.503.013 12.596.043 966.251 13.562.294
Genel Karşılıklar
3.168.178 46.730 3.214.908 2.972.728 42.664 3.015.392
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
696.957 809 697.766 613.598 2.051 615.649
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
5.848.517 973.837 6.822.354 5.231.611 898.929 6.130.540
Diğer Karşılıklar
3.731.825 36.160 3.767.985 3.778.106 22.607 3.800.713
VERGİ BORCU
V-II-ğ 525.090 3.897 528.987 719.474 12.920 732.394
Cari Vergi Borcu
511.984 3.897 515.881 713.575 12.920 726.495
Ertelenmiş Vergi Borcu
13.106 0 13.106 5.899 0 5.899
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 4.400.703 4.400.703 0 4.192.969 4.192.969
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 40.271.835 144.173 40.416.008 36.544.375 139.151 36.683.526
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
6.421.385 -5.481 6.415.904 5.516.657 45.977 5.562.634
Hisse Senedi İhraç Primleri
33.941 0 33.941 33.941 0 33.941
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
2.130.853 -5.566 2.125.287 1.191.800 44.411 1.236.211
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.673.153 85 2.673.238 2.707.478 1.566 2.709.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
-1.179 0 -1.179 -1.179 0 -1.179
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.584.617 0 1.584.617 1.584.617 0 1.584.617
Kar Yedekleri
21.000.614 240.530 21.241.144 18.567.313 180.783 18.748.096
Yasal Yedekler
3.041.719 1.563 3.043.282 2.773.526 1.363 2.774.889
Statü Yedekleri
81.638 0 81.638 71.201 0 71.201
Olağanüstü Yedekler
17.934.989 30.173 17.965.162 15.770.545 26.761 15.797.306
Diğer Kar Yedekleri
-57.732 208.794 151.062 -47.959 152.659 104.700
Kar veya Zarar
3.519.551 -99.713 3.419.838 3.402.686 -91.074 3.311.612
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
175.917 -94.685 81.232 73.186 -92.314 -19.128
Dönem Net Karı / Zararı
3.343.634 -5.028 3.338.606 3.329.500 1.240 3.330.740
Azınlık Payları
V-II-ı 4.830.285 8.837 4.839.122 4.557.719 3.465 4.561.184
PASİF TOPLAMI
199.259.426 150.880.196 350.139.622 175.066.992 150.431.980 325.498.972


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 2.511.627 64.234 13.300.346 39.375 3.415.578 3.439.122 -1.179 28.918.982 4.085.584 33.004.566
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 33.941 2.511.627 64.234 13.300.346 39.375 3.415.578 3.439.122 -1.179 28.918.982 4.085.584 33.004.566
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-3.418.191 -3.418.191 -118.791 -3.536.982
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.613.546 2.613.546 216.340 2.829.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
118.462 1.288 119.750 -1.358 118.392
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
18:05122.142
Değişim :  -0,33% |  -398,47
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.936
En Düşük
120.761
BIST En Aktif Hisseler
KFEIN 14,65 164.055.906 % 19,98  
OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7486 7,7875 % -0,22  
Frank 6,0966 6,1333 % -0,05  
Riyal 1,5787 1,5866 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 9,36  
Altın Gr. 300 300 2,22  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,32  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 -0,00  
B. Petrol 60,62 60,62 -1,42