***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2018 18:24***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 550.656 0 1.454.726
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 550.656 0 1.454.726
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.148.828 0 44.438.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.732 0 11.565 148.543 -430.392 99.906 0 0 0 -173.110
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.223 1.806.773 1.820.996
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.152.350 -99.478 1.343.178 425.294 -837.893 812.414 27.238.705 5.852.747 1.806.773 44.762.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 134.786.381 212.048.261 346.834.642
GARANTİ VE KEFALETLER
30.303.239 54.493.590 84.796.829
Teminat Mektupları
30.269.884 31.361.873 61.631.757
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
752.218 2.800.076 3.552.294
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.940.790 11.531.588 13.472.378
Diğer Teminat Mektupları
27.576.876 17.030.209 44.607.085
Banka Kredileri
0 4.167.906 4.167.906
İthalat Kabul Kredileri
0 155.049 155.049
Diğer Banka Kabulleri
0 4.012.857 4.012.857
Akreditifler
33.355 17.230.503 17.263.858
Belgeli Akreditifler
18.704 13.439.576 13.458.280
Diğer Akreditifler
14.651 3.790.927 3.805.578
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.733.308 1.733.308
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
51.466.947 16.689.419 68.156.366
Cayılamaz Taahhütler
51.010.878 10.438.938 61.449.816
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
736.557 5.704.083 6.440.640
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 72.075 72.075
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.745.859 356.858 15.102.717
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.739.076 0 6.739.076
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.152 0 22.152
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
25.167.942 0 25.167.942
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
92.369 0 92.369
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.506.923 4.305.922 7.812.845
Cayılabilir Taahhütler
456.069 6.250.481 6.706.550
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
456.069 6.250.481 6.706.550
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
53.016.195 140.865.252 193.881.447
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
53.016.195 140.865.252 193.881.447
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.573.389 12.598.077 19.171.466
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.371.973 6.224.386 9.596.359
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.201.416 6.373.691 9.575.107
Para ve Faiz Swap İşlemleri
38.631.647 109.933.204 148.564.851
Swap Para Alım İşlemleri
5.911.614 45.949.334 51.860.948
Swap Para Satım İşlemleri
31.976.191 15.721.940 47.698.131
Swap Faiz Alım İşlemleri
371.921 24.130.965 24.502.886
Swap Faiz Satım İşlemleri
371.921 24.130.965 24.502.886
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.811.159 14.244.565 22.055.724
Para Alım Opsiyonları
3.134.892 7.305.948 10.440.840
Para Satım Opsiyonları
4.676.267 5.611.835 10.288.102
Faiz Alım Opsiyonları
0 663.391 663.391
Faiz Satım Opsiyonları
0 663.391 663.391
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 4.089.406 4.089.406
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
429.426.434 249.329.985 678.756.419
EMANET KIYMETLER
42.810.534 18.719.659 61.530.193
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.415.860 1.920.559 23.336.419
Tahsile Alınan Çekler
17.813.057 5.484.925 23.297.982
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.196.866 9.224.947 12.421.813
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.638 10 2.648
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.527 0 2.527
Diğer Emanet Kıymetler
379.586 2.089.218 2.468.804
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
386.615.900 230.610.326 617.226.226
Menkul Kıymetler
17.038.122 0 17.038.122
Teminat Senetleri
3.106.033 13.109.379 16.215.412
Emtia
75.159.969 16.300.085 91.460.054
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
260.253.747 161.802.504 422.056.251
Diğer Rehinli Kıymetler
31.058.029 39.398.358 70.456.387
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
564.212.815 461.378.246 1.025.591.061


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.806.773
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-173.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.833
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.036
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-181.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
148.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-538.360
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
99.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.633.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 7.823.666
Kredilerden Alınan Faizler
6.349.880
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
92.561
Bankalardan Alınan Faizler
12.339
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.360.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
918.725
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
436.783
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
8.203
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -4.074.047
Mevduata Verilen Faizler
-2.505.844
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-313.899
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-658.637
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-587.689
Diğer Faiz Giderleri
-7.978
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.749.619
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
920.905
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.104.276
Gayri Nakdi Kredilerden
165.052
Diğer
939.224
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-183.371
Gayri Nakdi Kredilere
-68
Diğer
-183.303
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-913.779
TEMETTÜ GELİRLERİ
7.121
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -677.708
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
18.156
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
591.226
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.287.090
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 789.868
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.876.026
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-d -1.130.341
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -1.049.069
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.696.616
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
510.106
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.206.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -399.949
Cari Vergi Karşılığı
-174.979
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-531.374
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
306.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.806.773
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 1.806.773
Grubun Karı (Zararı)
1.806.773
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,40150511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
54.014.861 47.618.539 101.633.400
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.036.682 33.503.734 38.540.416
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 4.876.720 31.545.236 36.421.956
Bankalar
V-I-ç 159.962 1.958.498 2.118.460
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 367.063 9.186 376.249
Devlet Borçlanma Senetleri
132.002 9.186 141.188
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
233.604 0 233.604
Diğer Finansal Varlıklar
1.457 0 1.457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 26.198.856 9.908.535 36.107.391
Devlet Borçlanma Senetleri
26.145.447 9.598.900 35.744.347
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
53.409 154.941 208.350
Diğer Finansal Varlıklar
0 154.694 154.694
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 22.382.827 1.599.669 23.982.496
Devlet Borçlanma Senetleri
22.129.829 1.214.072 23.343.901
Diğer Finansal Varlıklar
252.998 385.597 638.595
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c 34.161 2.609.291 2.643.452
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
34.161 2.609.291 2.643.452
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.728 -11.876 -16.604
KREDİLER (Net)
148.967.893 95.722.932 244.690.825
Krediler
V-I-e 148.840.620 97.642.296 246.482.916
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
148.840.620 97.642.296 246.482.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
5.775.199 24.036 5.799.235
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.647.926 -1.943.400 -7.591.326
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-914.416 -673.761 -1.588.177
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-595.348 -1.250.000 -1.845.348
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.138.162 -19.639 -4.157.801
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 176.081 0 176.081
Satış Amaçlı
176.081 0 176.081
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
12.919.585 1.087.185 14.006.770
İştirakler (Net)
V-I-g 192.032 0 192.032
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
192.032 0 192.032
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 12.727.553 1.087.185 13.814.738
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.342.794 1.087.185 6.429.979
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.384.759 0 7.384.759
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.393.380 7.135 4.400.515
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
536.871 301 537.172
Şerefiye
0 0 0
Diğer
536.871 301 537.172
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 806.891 100.698 907.589
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 3.450.776 1.124.011 4.574.787
VARLIKLAR TOPLAMI
225.266.338 145.660.801 370.927.139
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 98.495.871 108.404.490 206.900.361
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.873.792 38.511.978 40.385.770
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.658.062 2.668.121 20.326.183
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 4.406.136 22.586.719 26.992.855
Bonolar
3.170.170 147.922 3.318.092
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.235.966 22.438.797 23.674.763
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b 428.699 404.031 832.730
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
428.699 404.031 832.730
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 6.236.321 107.782 6.344.103
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
848.489 0 848.489
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.387.832 107.782 5.495.614
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 658.928 6.514 665.442
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.123.728 7.582.548 8.706.276
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.123.728 7.582.548 8.706.276
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 12.662.668 2.348.044 15.010.712
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 45.186.021 -423.314 44.762.707
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.568.413 204 1.568.617
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.246 204 5.450
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.563.167 0 1.563.167
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.396.497 -447 3.396.050
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
822.886 -423.071 399.815
Kar Yedekleri
27.238.705 0 27.238.705
Yasal Yedekler
3.504.656 0 3.504.656
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.734.049 0 23.734.049
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
7.659.520 0 7.659.520
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.852.747 0 5.852.747
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.806.773 0 1.806.773
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
188.730.226 182.196.913 370.927.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.417.756
Alınan Faizler
8.097.517
Ödenen Faizler
-3.722.064
Alınan Temettüler
292.792
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.103.570
Elde Edilen Diğer Kazançlar
107.009
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
190.426
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.326.743
Ödenen Vergiler
-436.468
Diğer
-888.283
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.071.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.366
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-184.884
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.116.045
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
334.376
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
28.515
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-713.040
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
306.494
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.295.984
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.345.790
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.531.449
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-51.779
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
58.317
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.042.681
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.044.782
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.128.020
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.404.028
Diğer
183.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-63.332
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.193.062
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.256.394
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
158.144
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-90.847
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.819.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.728.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683343


BIST
18:05108.869
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.869  
En Yüksek
109.315
En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ISGSY 3,93 113.214.020 % 19,82  
GLRYH 2,20 24.893.826 % 14,58  
DENCM 7,77 28.498.974 % 12,77  
BOSSA 9,38 43.004.690 % 12,74  
RYGYO 3,06 23.016.889 % 12,09  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5749 7,6128 % 0,41  
Frank 5,8196 5,8546 % 0,32  
Riyal 1,5379 1,5456 % 0,59  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.460 -1,13  
Altın Gr. 272 272 -1,32  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,56 16,61 0,00  
Gümüş Gr. 3,08 3,08 -0,01  
B. Petrol 64,17 64,17 -0,22