***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

18.05.2018 18:33***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 559.189 1.463.259 -18.488 1.444.771
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 559.189 1.463.259 -18.488 1.444.771
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.325.488 44.379.662 5.189.724 49.569.386
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.732 12.135 145.720 -441.726 115.424 -171.179 -11.926 -183.105
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32 7 5.279 1.054 9.684 1.765.379 1.781.435 205.342 1.986.777
Kar Dağıtımı
4.234.547 -5.550.988 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.871.816 -3.871.816 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 40.953 0 1.614.766 2.565.679 -107.621 1.116.370 427.735 -835.071 786.797 29.014.306 3.784.184 1.765.379 44.673.477 5.174.389 49.847.866


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
162.666.813 285.664.463 448.331.276
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 31.314.760 57.390.421 88.705.181
Teminat Mektupları
30.825.044 32.617.052 63.442.096
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
752.218 2.800.076 3.552.294
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.940.790 11.531.588 13.472.378
Diğer Teminat Mektupları
28.132.036 18.285.388 46.417.424
Banka Kredileri
0 4.177.555 4.177.555
İthalat Kabul Kredileri
0 164.698 164.698
Diğer Banka Kabulleri
0 4.012.857 4.012.857
Akreditifler
33.355 18.790.601 18.823.956
Belgeli Akreditifler
18.704 14.999.674 15.018.378
Diğer Akreditifler
14.651 3.790.927 3.805.578
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
103.259 46.568 149.827
Diğer Garantilerimizden
353.102 1.758.645 2.111.747
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
56.697.594 21.207.098 77.904.692
Cayılamaz Taahhütler
55.818.612 11.523.342 67.341.954
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
988.794 6.524.228 7.513.022
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 82.503 82.503
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.745.859 357.096 15.102.955
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.739.076 0 6.739.076
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.152 0 22.152
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
25.167.942 0 25.167.942
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
92.369 0 92.369
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.062.420 4.559.515 12.621.935
Cayılabilir Taahhütler
878.982 9.683.756 10.562.738
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
878.982 9.683.756 10.562.738
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
74.654.459 207.066.944 281.721.403
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 13.798.400 13.798.400
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 13.798.400 13.798.400
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
74.654.459 193.268.544 267.923.003
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.175.726 26.330.373 36.506.099
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.066.679 13.178.528 18.245.207
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.109.047 13.151.845 18.260.892
Para ve Faiz Swap İşlemleri
52.963.913 144.764.586 197.728.499
Swap Para Alım İşlemleri
15.522.871 53.613.524 69.136.395
Swap Para Satım İşlemleri
36.052.644 28.624.824 64.677.468
Swap Faiz Alım İşlemleri
694.199 31.263.119 31.957.318
Swap Faiz Satım İşlemleri
694.199 31.263.119 31.957.318
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.849.918 17.208.865 28.058.783
Para Alım Opsiyonları
4.468.963 8.870.925 13.339.888
Para Satım Opsiyonları
6.124.569 7.081.070 13.205.639
Faiz Alım Opsiyonları
0 628.435 628.435
Faiz Satım Opsiyonları
0 628.435 628.435
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
57.193 0 57.193
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
199.193 0 199.193
Futures Para İşlemleri
378.464 391.290 769.754
Futures Para Alım İşlemleri
98.485 279.155 377.640
Futures Para Satım İşlemleri
279.979 112.135 392.114
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
286.438 4.573.430 4.859.868
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
537.401.411 402.662.242 940.063.653
EMANET KIYMETLER
98.360.975 19.779.118 118.140.093
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
76.361.294 2.862.944 79.224.238
Tahsile Alınan Çekler
18.395.420 5.526.758 23.922.178
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.219.510 9.300.188 12.519.698
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.638 10 2.648
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.527 0 2.527
Diğer Emanet Kıymetler
379.586 2.089.218 2.468.804
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
439.040.436 382.883.124 821.923.560
Menkul Kıymetler
19.466.040 34.484.857 53.950.897
Teminat Senetleri
8.962.899 19.594.369 28.557.268
Emtia
93.918.792 22.216.142 116.134.934
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
261.940.185 201.153.655 463.093.840
Diğer Rehinli Kıymetler
54.752.520 105.434.101 160.186.621
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
700.068.224 688.326.705 1.388.394.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.970.721
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-177.826
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.576
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.137
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-195.402
Yabancı Para Çevrim Farkları
144.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-565.290
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
115.424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.792.895


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 8.870.666
Kredilerden Alınan Faizler
6.841.943
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
94.574
Bankalardan Alınan Faizler
145.810
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
27.818
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.545.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.047.669
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
480.851
Finansal Kiralama Gelirleri
103.949
Diğer Faiz Gelirleri
111.423
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -4.653.852
Mevduata Verilen Faizler
-2.486.848
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-519.982
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-844.048
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-794.577
Diğer Faiz Giderleri
-8.397
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.216.814
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
755.596
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.152.781
Gayri Nakdi Kredilerden
170.349
Diğer
982.432
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-397.185
Gayri Nakdi Kredilere
-5.799
Diğer
-391.386
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.117.419
TEMETTÜ GELİRLERİ
6.867
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -362.973
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
38.866
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
691.401
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.093.240
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 2.314.321
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.813.206
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-d -1.289.261
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -2.287.009
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.236.936
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
277.648
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.514.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -543.863
Cari Vergi Karşılığı
-343.755
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-613.052
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
412.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.970.721
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 1.970.721
Grubun Karı (Zararı)
1.765.379
Azınlık Payları Karı (Zararı)
205.342
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,39230644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
62.504.265 59.302.419 121.806.684
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.896.319 41.937.041 48.833.360
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 4.884.522 32.656.971 37.541.493
Bankalar
V-I-ç 1.495.124 9.221.714 10.716.838
Para Piyasalarından Alacaklar
516.673 58.356 575.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.130.301 186.706 1.317.007
Devlet Borçlanma Senetleri
137.088 9.186 146.274
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
476.992 0 476.992
Diğer Finansal Varlıklar
516.221 177.520 693.741
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 30.645.819 12.284.891 42.930.710
Devlet Borçlanma Senetleri
29.540.394 11.296.416 40.836.810
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
142.398 187.597 329.995
Diğer Finansal Varlıklar
963.027 800.878 1.763.905
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 23.754.247 1.841.656 25.595.903
Devlet Borçlanma Senetleri
23.501.249 1.432.485 24.933.734
Diğer Finansal Varlıklar
252.998 409.171 662.169
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c 87.104 3.074.523 3.161.627
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
87.104 3.074.523 3.161.627
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.525 -22.398 -31.923
KREDİLER (Net)
158.422.583 125.561.313 283.983.896
Krediler
V-I-e 153.378.170 123.867.101 277.245.271
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
153.378.170 123.867.101 277.245.271
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.653.979 2.952.884 4.606.863
Finansal Kiralama Alacakları
2.010.861 3.260.985 5.271.846
Faaliyet Kiralaması Alacakları
8.283 0 8.283
Kazanılmamış Gelirler (-)
-365.165 -308.101 -673.266
Faktoring Alacakları
3.057.434 895.067 3.952.501
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.057.434 895.067 3.952.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.281.719 293.514 6.575.233
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.948.719 -2.447.253 -8.395.972
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-971.489 -823.919 -1.795.408
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-651.150 -1.405.093 -2.056.243
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.326.080 -218.241 -4.544.321
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 188.604 17.444 206.048
Satış Amaçlı
188.604 17.444 206.048
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.614.205 0 7.614.205
İştirakler (Net)
V-I-g 203.446 0 203.446
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
170.453 0 170.453
Konsolide Edilmeyenler
32.993 0 32.993
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 7.407.929 0 7.407.929
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.407.929 0 7.407.929
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 2.830 0 2.830
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.830 0 2.830
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.839.381 53.739 5.893.120
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
681.980 86.534 768.514
Şerefiye
35.974 0 35.974
Diğer
646.006 86.534 732.540
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.476.545 0 3.476.545
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.691 2.947 15.638
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 900.642 113.016 1.013.658
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 24.285.419 2.918.817 27.204.236
VARLIKLAR TOPLAMI
263.926.315 188.056.229 451.982.544
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 97.316.048 115.196.666 212.512.714
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.998.645 61.904.836 66.903.481
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.439.016 2.929.529 24.368.545
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.374.296 27.766.974 36.141.270
Bonolar
6.578.365 147.922 6.726.287
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.795.931 27.619.052 29.414.983
FONLAR
768 11.667 12.435
Müstakrizlerin Fonları
768 11.667 12.435
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b 726.746 724.763 1.451.509
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
726.746 724.763 1.451.509
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 13.001.278 1.507.062 14.508.340
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
936.484 1.177 937.661
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
6.374.265 1.378.199 7.752.464
Diğer Karşılıklar
5.690.529 127.686 5.818.215
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 901.845 11.962 913.807
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 53.961 0 53.961
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.123.728 8.758.797 9.882.525
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.123.728 8.758.797 9.882.525
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 32.064.299 3.321.792 35.386.091
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 49.889.829 -41.963 49.847.866
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.655.719 0 1.655.719
Hisse Senedi İhraç Primleri
40.953 0 40.953
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.614.766 0 1.614.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.574.158 270 3.574.428
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
285.946 93.515 379.461
Kar Yedekleri
29.012.743 1.563 29.014.306
Yasal Yedekler
3.949.899 1.563 3.951.462
Statü Yedekleri
111.508 0 111.508
Olağanüstü Yedekler
24.951.336 0 24.951.336
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
5.674.041 -124.478 5.549.563
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.912.179 -127.995 3.784.184
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.761.862 3.517 1.765.379
Azınlık Payları
5.187.222 -12.833 5.174.389
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
229.890.459 222.092.085 451.982.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.181.215
Alınan Faizler
9.201.371
Ödenen Faizler
-4.354.604
Alınan Temettüler
6.867
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.152.781
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.130.760
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
190.506
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.573.900
Ödenen Vergiler
-516.690
Diğer
-2.055.876
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.420.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-166.279
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.351.879
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.286.563
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-955.601
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
110.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
286.603
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
974.564
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.967.937
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-239.455
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.091.722
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-87.007
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
63.249
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.214.380
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.952.137
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.128.020
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.406.805
Diğer
-79.756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.545.596
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.696.336
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.937.560
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-213.180
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
210.281
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.575.300
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.288.841
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.713.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684592


BIST
15:36107.921
Değişim :  -0,79% |  -864,72
Açılış :  108.912  
Önceki Kapanış :  108.786  
En Yüksek
109.378
En Düşük
107.618
BIST En Aktif Hisseler
PAPIL 7,59 125.794.730 % 19,91  
RYSAS 3,00 24.350.527 % 12,78  
RYGYO 3,93 20.233.539 % 12,29  
DENCM 8,40 21.494.901 % 12,00  
ARMDA 14,35 4.383.171 % 11,41  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6102 7,6484 % -0,07  
Frank 5,8566 5,8919 % -0,01  
Riyal 1,5409 1,5486 % -0,24  
Alış Satış %  
Gümüş.Ons 16,64 16,66 0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01