***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.08.2018 18:36***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.344.147 44.398.321 5.198.717 49.597.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.696 21.063 269.433 -1.893.742 360.911 -1.231.639 -125.026 -1.356.665
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-304 7 5.279 1 1.054 -93.415 3.321.874 3.234.496 426.641 3.661.137
Kar Dağıtımı
4.240.602 -5.557.043 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.877.871 -3.877.871 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 40.617 0 1.614.766 2.579.107 -107.621 1.125.298 551.449 -2.287.087 1.032.284 29.020.361 3.693.689 3.321.874 45.084.737 5.291.581 50.376.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
181.929.080 336.683.243 518.612.323
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 32.913.609 66.139.372 99.052.981
Teminat Mektupları
32.323.266 37.995.805 70.319.071
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
801.383 2.859.172 3.660.555
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.794.990 11.214.072 13.009.062
Diğer Teminat Mektupları
29.726.893 23.922.561 53.649.454
Banka Kredileri
0 4.279.732 4.279.732
İthalat Kabul Kredileri
0 202.990 202.990
Diğer Banka Kabulleri
0 4.076.742 4.076.742
Akreditifler
74.227 21.836.420 21.910.647
Belgeli Akreditifler
23.549 18.296.206 18.319.755
Diğer Akreditifler
50.678 3.540.214 3.590.892
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
90.431 46.196 136.627
Diğer Garantilerimizden
425.685 1.981.219 2.406.904
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
56.652.578 23.420.742 80.073.320
Cayılamaz Taahhütler
55.128.505 11.795.113 66.923.618
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.198.032 5.858.616 9.056.648
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 90.593 90.593
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.591.607 438.389 15.029.996
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.999.119 0 2.999.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.436 0 27.436
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.125.904 0 26.125.904
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
103.002 0 103.002
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.083.405 5.407.515 13.490.920
Cayılabilir Taahhütler
1.524.073 11.625.629 13.149.702
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.524.073 11.625.629 13.149.702
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
92.362.893 247.123.129 339.486.022
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 16.007.200 16.007.200
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.007.200 16.007.200
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
92.362.893 231.115.929 323.478.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
14.090.125 33.024.551 47.114.676
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.557.943 17.013.965 23.571.908
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.532.182 16.010.586 23.542.768
Para ve Faiz Swap İşlemleri
63.303.276 167.362.574 230.665.850
Swap Para Alım İşlemleri
16.508.092 60.973.370 77.481.462
Swap Para Satım İşlemleri
45.278.806 28.520.510 73.799.316
Swap Faiz Alım İşlemleri
758.189 38.934.347 39.692.536
Swap Faiz Satım İşlemleri
758.189 38.934.347 39.692.536
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
14.627.182 25.812.479 40.439.661
Para Alım Opsiyonları
6.489.542 13.276.267 19.765.809
Para Satım Opsiyonları
8.091.004 11.172.708 19.263.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 681.752 681.752
Faiz Satım Opsiyonları
0 681.752 681.752
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
9.035 0 9.035
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
37.601 0 37.601
Futures Para İşlemleri
294.368 292.552 586.920
Futures Para Alım İşlemleri
97.103 198.165 295.268
Futures Para Satım İşlemleri
197.265 94.387 291.652
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
47.942 4.623.773 4.671.715
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
567.078.787 460.635.729 1.027.714.516
EMANET KIYMETLER
102.501.214 25.922.693 128.423.907
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
80.039.509 3.392.167 83.431.676
Tahsile Alınan Çekler
18.852.614 9.116.301 27.968.915
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.231.420 10.951.391 14.182.811
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.638 594 3.232
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
375.033 2.462.240 2.837.273
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
464.577.573 434.713.036 899.290.609
Menkul Kıymetler
20.837.569 40.707.234 61.544.803
Teminat Senetleri
9.364.677 19.978.093 29.342.770
Emtia
94.395.744 16.884.957 111.280.701
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
284.151.971 233.361.103 517.513.074
Diğer Rehinli Kıymetler
55.827.612 123.781.649 179.609.261
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
749.007.867 797.318.972 1.546.326.839


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.731.566
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.351.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.209
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.322
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.370.594
Yabancı Para Çevrim Farkları
266.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.518.826
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
361.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
520.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.380.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 18.855.251 0 9.984.585 0
Kredilerden Alınan Faizler
14.534.830 0 7.692.887 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
206.760 0 112.186 0
Bankalardan Alınan Faizler
257.171 0 111.361 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
55.534 0 27.716 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.340.852 0 1.795.703 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
40.625 0 23.996 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.153.783 0 1.106.114 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.146.444 0 665.593 0
Finansal Kiralama Gelirleri
218.837 0 114.888 0
Diğer Faiz Gelirleri
241.267 0 129.844 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -9.893.187 0 -5.239.335 0
Mevduata Verilen Faizler
-5.094.108 0 -2.607.260 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.191.596 0 -671.614 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.839.230 0 -995.182 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.738.534 0 -943.957 0
Diğer Faiz Giderleri
-29.719 0 -21.322 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.962.064 0 4.745.250 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.684.160 0 928.564 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.527.638 0 1.374.857 0
Gayri Nakdi Kredilerden
371.008 0 200.659 0
Diğer
2.156.630 0 1.174.198 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-843.478 0 -446.293 0
Gayri Nakdi Kredilere
-11.245 0 -5.446 0
Diğer
-832.233 0 -440.847 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.328.194 0 -1.210.775 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
17.996 0 11.129 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -756.472 0 -393.499 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
47.397 0 8.531 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
623.774 0 -67.627 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.427.643 0 -334.403 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 4.212.944 0 1.898.623 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.792.498 0 5.979.292 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-d -2.967.960 0 -1.678.699 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -4.867.867 0 -2.580.858 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.956.671 0 1.719.735 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
709.847 0 432.199 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.666.518 0 2.151.934 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -934.952 0 -391.089 0
Cari Vergi Karşılığı
-412.287 0 -68.532 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.000.986 0 -387.934 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
478.321 0 65.377 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.731.566 0 1.760.845 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 3.731.566 0 1.760.845 0
Grubun Karı (Zararı)
3.321.874 0 1.556.495 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
409.692 0 204.350 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,73819422 0,00000000 0,34588777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
64.370.008 67.692.625 132.062.633
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.859.065 46.627.437 54.486.502
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.882.331 36.342.181 42.224.512
Bankalar
V-I-ç 1.794.324 10.189.075 11.983.399
Para Piyasalarından Alacaklar
182.410 96.181 278.591
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 894.022 172.459 1.066.481
Devlet Borçlanma Senetleri
191.738 7.115 198.853
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
199.926 0 199.926
Diğer Finansal Varlıklar
502.358 165.344 667.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 30.734.643 13.297.403 44.032.046
Devlet Borçlanma Senetleri
29.707.926 12.031.408 41.739.334
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
142.670 234.643 377.313
Diğer Finansal Varlıklar
884.047 1.031.352 1.915.399
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 24.708.847 2.077.403 26.786.250
Devlet Borçlanma Senetleri
24.399.788 1.651.231 26.051.019
Diğer Finansal Varlıklar
309.059 426.172 735.231
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c 185.370 5.545.529 5.730.899
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
185.370 5.545.529 5.730.899
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.939 -27.606 -39.545
KREDİLER (Net)
163.001.410 140.411.624 303.413.034
Krediler
V-I-e 157.429.926 137.879.757 295.309.683
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
157.429.926 137.879.757 295.309.683
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.683.943 3.487.451 5.171.394
Finansal Kiralama Alacakları
2.034.177 3.858.058 5.892.235
Faaliyet Kiralaması Alacakları
12.636 1 12.637
Kazanılmamış Gelirler (-)
-362.870 -370.608 -733.478
Faktoring Alacakları
3.259.649 791.139 4.050.788
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.259.649 791.139 4.050.788
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
7.310.380 1.346.583 8.656.963
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.682.488 -3.093.306 -9.775.794
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.010.892 -987.101 -1.997.993
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-725.721 -1.724.810 -2.450.531
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.945.875 -381.395 -5.327.270
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 209.763 19.101 228.864
Satış Amaçlı
209.763 19.101 228.864
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8.192.443 0 8.192.443
İştirakler (Net)
V-I-g 196.787 0 196.787
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
165.251 0 165.251
Konsolide Edilmeyenler
31.536 0 31.536
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 7.993.101 0 7.993.101
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.993.101 0 7.993.101
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 2.555 0 2.555
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.555 0 2.555
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.822.732 55.945 5.878.677
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
666.089 90.901 756.990
Şerefiye
35.974 0 35.974
Diğer
630.115 90.901 721.016
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.506.504 0 3.506.504
CARİ VERGİ VARLIĞI
47.618 3.134 50.752
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 829.938 253.810 1.083.748
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 24.453.658 5.031.049 29.484.707
VARLIKLAR TOPLAMI
271.100.163 213.558.189 484.658.352
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 96.039.718 128.920.870 224.960.588
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.774.572 69.790.318 74.564.890
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
23.544.896 4.908.125 28.453.021
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 9.984.710 31.149.042 41.133.752
Bonolar
8.589.532 0 8.589.532
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.395.178 31.149.042 32.544.220
FONLAR
2.690 18.612 21.302
Müstakrizlerin Fonları
2.690 18.612 21.302
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b 1.726.995 1.538.077 3.265.072
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.726.995 1.538.077 3.265.072
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 13.058.121 1.713.943 14.772.064
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
987.302 1.454 988.756
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
6.478.598 1.562.902 8.041.500
Diğer Karşılıklar
5.592.221 149.587 5.741.808
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 626.731 19.915 646.646
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 50.559 0 50.559
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.127.382 10.028.815 11.156.197
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.127.382 10.028.815 11.156.197
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 30.506.569 4.751.374 35.257.943
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 51.574.705 -1.198.387 50.376.318
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.655.383 0 1.655.383
Hisse Senedi İhraç Primleri
40.617 0 40.617
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.614.766 0 1.614.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.596.514 270 3.596.784
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
382.630 -1.085.984 -703.354
Kar Yedekleri
29.015.742 4.619 29.020.361
Yasal Yedekler
3.949.899 1.930 3.951.829
Statü Yedekleri
111.508 0 111.508
Olağanüstü Yedekler
24.954.335 2.689 24.957.024
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
7.089.635 -74.072 7.015.563
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.817.875 -124.186 3.693.689
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.271.760 50.114 3.321.874
Azınlık Payları
5.334.801 -43.220 5.291.581
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
233.017.648 251.640.704 484.658.352


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.303.107
Alınan Faizler
18.451.785
Ödenen Faizler
-9.778.385
Alınan Temettüler
231.889
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.527.638
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.052.026
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
325.087
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.723.115
Ödenen Vergiler
-994.638
Diğer
-1.789.180
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.619.528
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
84.157
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.639.715
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.004.494
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.181.252
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
308.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
8.533.259
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.704.158
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.575.946
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.683.579
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.454.024
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3.251
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-296.428
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
235.419
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.140.622
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.215.779
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.315.314
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.011.613
Diğer
-162.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.691.834
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.868.038
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.283.952
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.892.352
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-150.451
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.770.938
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.288.841
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.059.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700448


BIST
13:13111.870
Değişim :  1,59% |  1.755,52
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910
En Düşük
110.680
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 5,60 5.559.240 % 14,75  
TIRE 3,31 156.219.623 % 11,82  
BURCE 5,95 22.738.711 % 10,19  
HURGZ 1,19 3.183.122 % 10,19  
COSMO 2,54 67.798 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7351 7,7739 % 1,65  
Frank 5,8618 5,8972 % 0,11  
Riyal 1,5371 1,5448 % -0,13  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 1,41  
Altın Gr. 273 273 -0,12  
Cumhuriyet 1.811 1.839 -6,00  
Tam 1.805 1.850 -13,03  
Yarım 872 895 -6,30  
Çeyrek 437 447 -3,15  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 0,00  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,00  
B. Petrol 64,95 64,95 0,75