***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.11.2018 18:18***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.344.147 44.398.321 5.198.717 49.597.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
795.148 84.626 1.242.344 -3.036.361 301.619 4.591.149 3.978.525 473.047 4.451.572
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-304 -317.287 5.279 1 1.054 37.311 -273.946 2.475 -271.471
Kar Dağıtımı
4.240.602 -5.557.043 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.877.871 -3.877.871 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 40.617 0 1.297.472 3.363.559 -107.621 1.188.861 1.524.360 -3.429.706 972.992 29.020.361 3.824.415 4.591.149 46.786.459 5.465.488 52.251.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
166.090.081 411.482.316 577.572.397
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 33.591.657 82.832.507 116.424.164
Teminat Mektupları
33.034.151 48.931.958 81.966.109
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
838.881 3.525.794 4.364.675
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
30.433.826 29.749.698 60.183.524
Banka Kredileri
0 5.327.832 5.327.832
İthalat Kabul Kredileri
0 207.784 207.784
Diğer Banka Kabulleri
0 5.120.048 5.120.048
Akreditifler
112.533 25.866.393 25.978.926
Belgeli Akreditifler
68.047 21.801.605 21.869.652
Diğer Akreditifler
44.486 4.064.788 4.109.274
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
47.655 70.671 118.326
Diğer Garantilerimizden
397.318 2.635.653 3.032.971
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
57.054.296 27.685.202 84.739.498
Cayılamaz Taahhütler
55.823.036 17.102.903 72.925.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.317.580 9.723.675 14.041.255
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 114.525 114.525
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.805.157 617.401 15.422.558
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.871.429 0 2.871.429
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
35.734 0 35.734
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.127.873 0 26.127.873
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
111.427 0 111.427
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.553.836 6.647.302 14.201.138
Cayılabilir Taahhütler
1.231.260 10.582.299 11.813.559
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.231.260 10.582.299 11.813.559
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
75.444.128 300.964.607 376.408.735
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
272.717 20.801.688 21.074.405
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 20.801.688 20.801.688
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
272.717 0 272.717
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
75.171.411 280.162.919 355.334.330
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.367.542 32.697.336 44.064.878
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.738.962 16.287.096 22.026.058
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.628.580 16.410.240 22.038.820
Para ve Faiz Swap İşlemleri
56.075.180 222.415.618 278.490.798
Swap Para Alım İşlemleri
10.435.184 73.705.262 84.140.446
Swap Para Satım İşlemleri
44.377.436 38.950.788 83.328.224
Swap Faiz Alım İşlemleri
631.280 54.879.784 55.511.064
Swap Faiz Satım İşlemleri
631.280 54.879.784 55.511.064
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.952.945 20.829.062 27.782.007
Para Alım Opsiyonları
3.791.120 8.700.676 12.491.796
Para Satım Opsiyonları
3.110.530 9.741.836 12.852.366
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.193.275 1.193.275
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.193.275 1.193.275
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
18.808 0 18.808
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
32.487 0 32.487
Futures Para İşlemleri
690.136 637.095 1.327.231
Futures Para Alım İşlemleri
355.006 308.632 663.638
Futures Para Satım İşlemleri
335.130 328.463 663.593
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
85.608 3.583.808 3.669.416
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
578.470.514 623.113.517 1.201.584.031
EMANET KIYMETLER
98.748.907 34.503.708 133.252.615
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
76.634.447 4.427.271 81.061.718
Tahsile Alınan Çekler
18.675.868 12.045.600 30.721.468
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.060.106 14.491.406 17.551.512
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 2.010 2.010
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
378.486 3.537.421 3.915.907
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
479.721.607 588.609.809 1.068.331.416
Menkul Kıymetler
25.324.843 54.374.790 79.699.633
Teminat Senetleri
9.625.635 26.662.988 36.288.623
Emtia
97.037.948 21.505.207 118.543.155
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
289.916.633 319.733.070 609.649.703
Diğer Rehinli Kıymetler
57.816.548 166.333.754 224.150.302
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
744.560.595 1.034.595.833 1.779.156.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.121.354
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-669.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.015.090
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.004.370
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
84.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.684.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.233.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.053.831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
301.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
833.493
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.451.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 31.527.685 0 12.686.838 0
Kredilerden Alınan Faizler
24.209.527 0 9.674.697 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
345.222 0 138.462 0
Bankalardan Alınan Faizler
439.326 0 182.155 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
83.377 0 27.843 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.693.074 0 2.366.626 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
40.173 0 13.952 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.624.451 0 1.470.668 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.028.450 0 882.006 0
Finansal Kiralama Gelirleri
354.096 0 135.259 0
Diğer Faiz Gelirleri
403.063 0 161.796 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -16.865.728 0 -6.972.541 0
Mevduata Verilen Faizler
-8.493.001 0 -3.398.893 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.065.361 0 -873.765 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.204.162 0 -1.364.932 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.067.472 0 -1.328.938 0
Diğer Faiz Giderleri
-35.732 0 -6.013 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.661.957 0 5.714.297 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.659.575 0 975.415 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.014.162 0 1.486.524 0
Gayri Nakdi Kredilerden
603.484 0 232.476 0
Diğer
3.410.678 0 1.254.048 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.354.587 0 -511.109 0
Gayri Nakdi Kredilere
-16.971 0 -5.726 0
Diğer
-1.337.616 0 -505.383 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.401.513 0 -1.073.319 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
25.755 0 7.759 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -1.050.764 0 -308.696 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
130.405 0 68.604 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
826.734 0 202.960 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.007.903 0 -580.260 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 5.870.973 0 1.658.029 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.765.983 0 6.973.485 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-d -6.047.149 0 -3.079.189 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -7.930.136 0 -3.062.269 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.788.698 0 832.027 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.389.596 0 679.749 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.178.294 0 1.511.776 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -1.056.940 0 -121.988 0
Cari Vergi Karşılığı
-648.665 0 -236.378 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.672.254 0 -671.268 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.263.979 0 785.658 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.121.354 0 1.389.788 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 5.121.354 0 1.389.788 0
Grubun Karı (Zararı)
4.591.149 0 1.269.275 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
530.205 0 120.513 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)(1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,02025533 0,00000000 0,28206111 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
68.745.154 74.679.200 143.424.354
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.936.387 44.080.028 55.016.415
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 6.623.048 35.673.101 42.296.149
Bankalar
V-I-ç 4.088.520 8.406.927 12.495.447
Para Piyasalarından Alacaklar
224.819 0 224.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 929.101 153.376 1.082.477
Devlet Borçlanma Senetleri
208.398 14.618 223.016
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
247.773 0 247.773
Diğer Finansal Varlıklar
472.930 138.758 611.688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 30.999.118 17.106.634 48.105.752
Devlet Borçlanma Senetleri
30.253.283 15.397.919 45.651.202
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
137.621 346.113 483.734
Diğer Finansal Varlıklar
608.214 1.362.602 1.970.816
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 25.577.170 3.002.622 28.579.792
Devlet Borçlanma Senetleri
25.251.147 2.351.983 27.603.130
Diğer Finansal Varlıklar
326.023 650.639 976.662
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c 323.765 10.365.592 10.689.357
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
323.765 10.365.592 10.689.357
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-20.387 -29.052 -49.439
KREDİLER (Net)
161.898.595 178.907.497 340.806.092
Krediler
V-I-e 156.980.195 176.511.942 333.492.137
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
156.980.195 176.511.942 333.492.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.621.452 4.576.452 6.197.904
Finansal Kiralama Alacakları
1.964.487 5.084.982 7.049.469
Faaliyet Kiralaması Alacakları
16.100 0 16.100
Kazanılmamış Gelirler (-)
-359.135 -508.530 -867.665
Faktoring Alacakları
1.477.776 666.258 2.144.034
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.477.776 666.258 2.144.034
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
10.064.789 1.647.759 11.712.548
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.245.617 -4.494.914 -12.740.531
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.265.598 -1.417.139 -2.682.737
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.008.646 -2.599.921 -3.608.567
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-5.971.373 -477.854 -6.449.227
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 218.355 25.505 243.860
Satış Amaçlı
218.355 25.505 243.860
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9.574.312 0 9.574.312
İştirakler (Net)
V-I-g 206.892 0 206.892
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
172.637 0 172.637
Konsolide Edilmeyenler
34.255 0 34.255
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 9.364.721 0 9.364.721
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
9.364.721 0 9.364.721
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 2.699 0 2.699
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.699 0 2.699
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.807.444 67.831 6.875.275
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
681.293 114.330 795.623
Şerefiye
35.974 0 35.974
Diğer
645.319 114.330 759.649
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.536.086 0 3.536.086
CARİ VERGİ VARLIĞI
68.648 3.904 72.552
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.073.930 375.958 1.449.888
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 26.052.754 8.449.206 34.501.960
VARLIKLAR TOPLAMI
278.656.571 262.623.431 541.280.002
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 97.801.912 152.599.942 250.401.854
ALINAN KREDİLER
V-II-c 3.047.230 80.814.777 83.862.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
22.187.242 6.062.864 28.250.106
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 9.206.449 40.253.558 49.460.007
Bonolar
7.951.205 0 7.951.205
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.255.244 40.253.558 41.508.802
FONLAR
3.453 10.387 13.840
Müstakrizlerin Fonları
3.453 10.387 13.840
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b 4.953.529 2.680.234 7.633.763
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.857.044 2.680.234 7.537.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
96.485 0 96.485
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 13.540.284 2.013.639 15.553.923
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.012.670 1.518 1.014.188
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
6.776.911 1.826.266 8.603.177
Diğer Karşılıklar
5.750.703 185.855 5.936.558
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 827.962 24.328 852.290
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 56.148 0 56.148
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
1.137.591 13.345.746 14.483.337
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.137.591 13.345.746 14.483.337
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 33.135.310 5.325.470 38.460.780
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 53.986.593 -1.734.646 52.251.947
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.338.089 0 1.338.089
Hisse Senedi İhraç Primleri
40.617 0 40.617
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.297.472 0 1.297.472
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.444.529 270 4.444.799
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
701.431 -1.633.785 -932.354
Kar Yedekleri
29.015.742 4.619 29.020.361
Yasal Yedekler
4.267.193 1.930 4.269.123
Statü Yedekleri
111.508 0 111.508
Olağanüstü Yedekler
24.637.041 2.68918:05121.475
Değişim :  0,39% |  473,90
Açılış :  121.619  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
121.874
En Düşük
120.597
BIST En Aktif Hisseler
DERIM 9,18 26.640.696 % 15,76  
GEDIK 8,13 11.267.727 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.390.772 % 14,97  
DAGHL 5,49 23.620.755 % 14,85  
BNTAS 3,82 474.040.274 % 14,71  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6468 7,6852 % 0,16  
Frank 6,0649 6,1014 % 0,31  
Riyal 1,5660 1,5739 % 0,63  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.557 2,67  
Altın Gr. 295 295 2,62  
Cumhuriyet 1.950 1.980 14,00  
Tam 1.942 1.991 14,79  
Yarım 939 963 7,16  
Çeyrek 471 481 3,58  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 0,05  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 65,00 65,00 0,38