JCR, Net Holding'in Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'A (Trk)' ve 'A-1 (Trk)' olarak teyit etti

01.11.2018 14:04


JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Net
Holding A.Ş. ve Konsolide Yapısı'nın ve Mevcut Tahvil İhraçları'nın
Nakit Akımları'nın Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'A (Trk)'
ve 'A-1 (Trk)' olarak teyit etti, notlara ilişkin görünümleri ise
'Pozitif' olarak belirledi.
JCR konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde "Net
Holding A.Ş. ve Konsolide Yapısı" (Grup ya da şirket) ile Mevcut
Tahvil İhraçlarına İlişkin Nakit Akımları'nı yüksek düzeyde yatırım
yapılabilir seviyede değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu
'A(Trk)', görünümünü ise 'Pozitif' olarak teyit etti. Diğer taraftan,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası
Yerel Para Notları 'BBB-' olarak teyit edilmiş olup görünümler ise
Japan Credit Rating Agency Ltd'in 14 Ağustos 2018 tarihli
değerlendirmesi doğrultusunda 'Stabil'den, 'Negatif''e revize
edilmiştir.
1974 yılında bir grup turist rehberi tarafından İstanbul'da
kurulan ve 1985'te şans oyunları işletmeciliği sektörüne adım atarak
1989 yılında halka açılan ilk şirketlerden biri olan Net Holding, 2000
yılı sonrası girdiği önemli dönüşüm süreci kapsamında istikrarlı
büyümesini sürdürmüş ve Merit markası altında KKTC ve Balkanlar'da
toplamda 9 otel ve 9 casino'ya ulaşmıştır. 2017 yılında tamamlanan
Merit Crystal Cove otelinin kapasite artırımı, Merit Royal
Casino'sunun slot alanının genişletilmesi ve Girne'de yapımı devam
etmekte olan 630 yatak kapasiteli Merit Royal Garden Hotel ile KKTC
pazarında mevcut durumda elinde bulundurduğu 8 otel ve 5 casinoyla
sektör liderliğini konsolide etmiştir. Bunun yanı sıra bölgesel şans
oyunları operatörü olma vizyonu doğrultusunda, 2016 yılında girmiş
olduğu Hırvatistan ve Karadağ casino pazarlarına ilaveten, mevcut mali
yılın ikinci yarısında Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde Merit Grand
Mosta otel ve casino'sunu devreye almış ve ikisi Karadağ ve biri
Hırvatistan ve Bulgaristan olmak üzere toplamda 4 casino ve 1 otel ile
Balkanlar'daki faaliyetlerine devam etmektedir. Halka açık Net Turizm
hisselerinin devralınarak Net Holding altında birleştirilme süreci
2017'nin son çeyreğinde tamamlanmış olup, iştirak sayısı ve faaliyet
giderleinin azaltılması ile sermaye yapısı ve şeffaflığın
güçlendirilmesine olanak sağlamıştır. Grubun ana gelir kaynağını
teşkil eden casino işletmeciliği ve lüks konaklama sektörlerine
ilaveten, arazi/gayrimenkul geliştirme, lüks araç kiralama ve
yayıncılık alanlarındaki faaliyetler devam ettirilmektedir.
Turizm sektöründe 2016 yılında gözlemlenen yavaşlama sonrası,
geçmiş ve mevcut mali yılda gözlemlenen toparlanma ve izlenen
operasyonel verimlilik odaklı politikalara paralel olarak, KKTC ve
Karadağ operasyonlarının güçlü katkısı ile konsolide satış gelirleri
ve FAVÖK rakamlarını önemli oranda arttıran firmanın, Hırvatistan
pazarındaki performansı ilk faaliyet yılında beklentilerin bir miktar
altında kalmasına rağmen Balkan pazarında sermaye gideri yoğun olmayan
iş modelinin benimsenmesi ve yatırım harcamalarının üst limitlerle
sınırlandırılması ve Karadağ pazarının konsolide FAVÖK'e beklentilerin
üzerinde katkı yapması bu alandaki kayıpları dengelemektedir. Adada
bulunan geniş yatırım amaçlı gayrimenkul portföyü ve maddi duran
varlıkların yeniden değerlemesi sonucu aktif büyüklük, özkaynak ve
karlılık rakamlarını tamamlanan mali yılda kaydadeğer oranda arttıran
firmanın elde ettiği nakit olmayan bir defaya mahsus gelir artışı borç
karşılama kapasitesine önemli bir katkı sağlamamıştır. Ancak başta
Girne'de in şaatı devam etmekte olan Merit Trio Towers olmak üzere
proje gelişimine açık önemli miktardaki gayrimenkul stokunun varlığı
firma için önemli bir ilave nakit yaratma kapasitesi barındırmaktadır.
Global likidite koşullarında yaşanan daralma ile Türkiye
ekonomisindeki volatilite kapsamında ağırlıklı uzun vadeli yabancı
para finansal borç yapısı, Türk Lirası'nda yaşanan değer kayıpları ve
yükselen borçlanma maliyetlerinin finansman giderleri üzerinde meydana
getirdiği artışlar içsel kaynak yaratma kapasitesini baskılamakla
birlikte, firmanın döviz ağırlıklı gelir yapısı ve mevsimsellik etkisi
nedeniyle yılın ikinci yarısında artan doluluk oranlarının katkısıyla
yüksek ciro ve faaliyet karı büyümesini devam ettirmesi
beklenmektedir.
Farklı coğrafyalardan gelen sadık uluslararası müşteri profili ile
desteklenen ve Türkiye ekonomisi'ndeki gelişmelere maruziyeti sınırlı
kalan casino işletmeciliği ve lüks konaklama sektörlerindeki entegre
iş modelinin gelir akımlarında yarattığı sürdürülebilirlik, düşük
seviyedeki net finansal borçluluk, bölgesel büyüme stratejisinin gelir
kaynaklarını çeşitlendirmesi, devreye alınan kapasite artışları ve
yeni casino/otel yatırımlarının konsolide ciro ve FAVÖK rakamlarına
yapması beklenen katkı, zincir konumda bulunmasının adadaki
rakiplerine kıyasla sağladığı ölçek ekonomisi ile gelişmiş ülkelerde
yaşanan ekonomik toparlanma ve artan giriş ve lisanslama
maliyetlerinin global casino sektöründe meydana getirmesi beklenen
konsolidasyon firmanın Uzun Vadeli Ulusal Notu ve görünümünün 'A(Trk)'
ve 'Pozitif' olarak teyit edilmesinin ana unsurlarını oluşturmaktadır.
Balkanlardaki casino operasyonlarının firmanın konsolide ciro ve FAVÖK
rakamları içerisindeki payı, yatırım maliyetleri ve artan faizlerin
karlılık üzerindeki etkisi, KKTC'nin devam etmekte olan uluslararası
izolasyonunun kaldırılmasına yönelik olarak atılacak somut adımlar ve
Türkiye'nin ülke notuna etki edebilecek global ve yerel
siyasal/ekonomik gelişmeler önümüzdeki dönemde izlenecek temel
hususlar arasında yer almaktadır.
Halka açıklık oranı yüksek olan grubun nitelikli ortağı olan Sn
Besim TİBUK'un firmaya, KKTC turizm ve casino işletmeciliği
sektöründeki lider pazar payı, adanın özel sektörü içerisinde taşıdığı
stratejik önem ve yarattığı istihdam olanakları ile orta ve uzun
vadede KKTC otoritelerinin turizm ve şans oyunları sektörüne sunduğu
teşviklerin süreceği beklentisi dikkate alındığında, ihtiyaç halinde
finansal güçlerinin yeterliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite ve
öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel
destek sunma deneyimine sahip oldukları yönünde JCR Eurasia Rating'in
kanaati devam etmektedir. Bu kapsamda grubun Desteklenme Notu, JCR
Eurasia rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiş olup,
güçlü bir seviyeyi işaret etmektedir.
Bunun yanı sıra, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklardan sağlanacak
desteğe bakılmaksızın, firmanın birleşme sonrası güçlenen sermaye
yapısı, faaliyetlerin fonlanmasındaki yüksek özkaynak seviyesi,
bölgedeki marka bilinirliğinin ve yerleşik geniş müşteri portföyünün
sağladığı nakit akımları, geçmiş dönemde ulusal ve uluslararası
piyasada başarıyla tamamlanan tahvil ihraçları ile halka açık ortaklık
yapısının rakiplerine kıyasla şeffaflık ve sürdürülebilirlik açısından
sağladığı rekabetçi avantaj ile casino kurulumu ve işletimi alanında
uzun faaliyet geçmişinden dolayı edinilmiş know-how dikkate
alındığında üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve
altyapıya eriştiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia
Rating notasyonu içerisinde, Net Holding'in Ortaklardan Bağımsızlık
Notu, yeterli seviyeyi işaret eden (B) olarak teyit edilmiştir.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271