KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] BILANCO 16.05.2014 18:22:31

16.05.2014 18:22

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=361864

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] BILANCO 16.05.2014 18:22:31

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/03/2014 31/12/2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 19,807,502 2,077,707 17,729,795 18,975,182 1,802,876 17,172,306
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 604,773 475,128 129,645 655,619 557,634 97,985
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 604,773 475,128 129,645 655,619 557,634 97,985
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 16,658 399 16,259 129,019 113,279 15,740
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 1,243 1,243 0 3,023 3,023 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-2 524,468 411,082 113,386 438,395 356,150 82,245
DIGER MENKUL DEGERLER 62,404 62,404 0 85,182 85,182 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 0 0 0 0 0 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR V-I-3 3,241,592 637,291 2,604,301 3,158,351 379,923 2,778,428
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 5,342 5,342 0 5,095 5,095 0
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 2,585 2,585 0 4,095 4,095 0
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 2,757 2,757 0 1,000 1,000 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-I-4 17,552,208 13,680,909 3,871,299 16,657,409 12,556,285 4,101,124
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 13,407 15 13,392 13,375 15 13,360
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 17,374,311 13,677,848 3,696,463 16,466,214 12,551,950 3,914,264
DIGER MENKUL DEGERLER 164,490 3,046 161,444 177,820 4,320 173,500
KREDILER VE ALACAKLAR V-I-5 91,519,704 68,114,523 23,405,181 88,673,058 65,199,842 23,473,216
KREDILER VE ALACAKLAR V-I-5 91,130,322 67,727,962 23,402,360 88,304,046 64,833,644 23,470,402
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER V-V-1 30,584 14,842 15,742 26,115 10,828 15,287
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 91,099,738 67,713,120 23,386,618 88,277,931 64,822,816 23,455,115
TAKIPTEKI KREDILER 3,878,875 3,852,654 26,221 3,736,465 3,713,718 22,747
OZEL KARSILIKLAR (-) V-I-5 3,489,493 3,466,093 23,400 3,367,453 3,347,520 19,933
FAKTORING ALACAKLARI 354,301 341,571 12,730 132,442 125,616 6,826
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-I-6 5,255,846 5,170,207 85,639 5,413,171 5,358,742 54,429
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 5,170,207 5,170,207 0 5,370,332 5,358,742 11,590
DIGER MENKUL DEGERLER 85,639 0 85,639 42,839 0 42,839
ISTIRAKLER (NET) V-I-7 228,818 228,815 3 224,202 224,199 3
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 179,566 179,566 0 179,121 179,121 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 49,252 49,249 3 45,081 45,078 3
MALI ISTIRAKLER 36,916 36,916 0 32,745 32,745 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 12,336 12,333 3 12,336 12,333 3
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-I-8 212,272 212,272 0 213,899 213,899 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 2 2 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 212,270 212,270 0 213,899 213,899 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-I-9 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-I-10 978,798 178,950 799,848 900,223 135,691 764,532
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 1,127,971 231,461 896,510 1,028,939 172,335 856,604
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 3,893 1,175 2,718 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 153,066 53,686 99,380 128,716 36,644 92,072
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-11 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 889,318 885,828 3,490 879,973 876,246 3,727
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 131,689 131,492 197 128,069 127,873 196
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 131,689 131,492 197 128,069 127,873 196
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-I-12 21,921 21,921 0 20,829 20,829 0
VERGI VARLIGI V-I-13 145,157 140,339 4,818 164,527 158,970 5,557
CARI VERGI VARLIGI V-I-13 5,851 1,033 4,818 6,891 2,384 4,507
ERTELENMIS VERGI VARLIGI V-I-13 139,306 139,306 0 157,636 156,586 1,050
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-14 535,544 535,544 0 566,913 566,913 0
SATIS AMACLI 535,544 535,544 0 566,913 566,913 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER V-I-15 2,485,470 2,144,500 340,970 3,018,620 2,060,437 958,183

AKTIF TOPLAMI 143,970,255 94,982,339 48,987,916 139,787,582 90,371,070 49,416,512

PASIF KALEMLER
MEVDUAT V-II-1 84,661,021 57,979,852 26,681,169 83,039,399 58,946,981 24,092,418
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI V-V-1 1,331,210 1,175,521 155,689 1,435,312 1,268,031 167,281
DIGER 83,329,811 56,804,331 26,525,480 81,604,087 57,678,950 23,925,137
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-2 231,573 153,090 78,483 219,480 131,338 88,142
ALINAN KREDILER V-II-3 12,286,034 633,404 11,652,630 12,285,661 412,222 11,873,439
PARA PIYASALARINA BORCLAR 17,235,298 12,555,657 4,679,641 14,775,388 8,209,702 6,565,686
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 198,811 198,811 0 195,043 195,043 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 17,036,487 12,356,846 4,679,641 14,580,345 8,014,659 6,565,686
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) V-II-3 6,273,334 2,230,221 4,043,113 6,820,735 2,301,798 4,518,937
BONOLAR 2,230,221 2,230,221 0 2,301,798 2,301,798 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 4,043,113 0 4,043,113 4,518,937 0 4,518,937
FONLAR 22,758 22,758 0 23,431 23,431 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 22,758 22,758 0 23,431 23,431 0
MUHTELIF BORCLAR 3,080,365 2,593,740 486,625 2,841,068 2,529,208 311,860
DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 1,530,502 623,474 907,028 1,510,615 471,762 1,038,853
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-II-5 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-6 0 0 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 3,657,268 3,593,258 64,010 3,593,452 3,531,303 62,149
GENEL KARSILIKLAR V-II-7 1,211,634 1,199,927 11,707 1,190,739 1,179,012 11,727
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI17:0994.766
Değişim :  1,71% |  1.592,51
Açılış :  93.365  
Önceki Kapanış :  93.173  
En Yüksek
94.987
En Düşük
93.023