***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.02.2017 18:46***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 1.070 0 1.070 272 0 272
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 712.049 553.377 1.265.426 307.331 217.684 525.015
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
10.505 0 10.505 35.010 0 35.010
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
10.505 0 10.505 35.010 0 35.010
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 105.849 87.540 193.389 97.688 66.780 164.468
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Devlet Borçlanma Senetleri
87.827 18.770 106.597 89.651 9.196 98.847
Diğer Menkul Değerler
9.985 68.770 78.755 0 57.584 57.584
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 262.736 5.162.949 5.425.685 222.186 3.690.723 3.912.909
Krediler ve Alacaklar
187.040 5.162.949 5.349.989 160.986 3.690.723 3.851.709
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
187.040 5.162.949 5.349.989 160.986 3.690.723 3.851.709
Takipteki Krediler
125.779 0 125.779 107.471 0 107.471
Özel Karşılıklar (-)
-50.083 0 -50.083 -46.271 0 -46.271
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 20.415 0 20.415 20.532 0 20.532
Devlet Borçlanma Senetleri
20.415 0 20.415 20.532 0 20.532
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 9.910 18.497 28.407 9.453 16.879 26.332
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.910 18.497 28.407 9.453 16.879 26.332
Mali İştirakler
0 18.497 18.497 0 16.879 16.879
Mali Olmayan İştirakler
9.910 0 9.910 9.453 0 9.453
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 0 0 0 57 0 57
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 57 0 57
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 70.386 0 70.386 61.494 0 61.494
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 1.531 0 1.531 1.163 0 1.163
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.531 0 1.531 1.163 0 1.163
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 980 0 980 1.024 0 1.024
VERGİ VARLIĞI
(15) 8.433 0 8.433 7.914 0 7.914
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.433 0 8.433 7.914 0 7.914
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 14.734 1.556 16.290 16.251 1.925 18.176
AKTİF TOPLAMI
1.218.598 5.823.919 7.042.517 780.375 3.993.991 4.774.366
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 0 5.785.103 5.785.103 0 3.959.768 3.959.768
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
351 0 351 226 0 226
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
351 0 351 226 0 226
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
15.297 107 15.404 14.512 89 14.601
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.297 107 15.404 14.512 89 14.601
MUHTELİF BORÇLAR
6.425 11.689 18.114 3.458 5.222 8.680
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4) 345.303 2.349 347.652 5.348 2.104 7.452
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 91.961 0 91.961 73.949 0 73.949
Genel Karşılıklar
57.168 0 57.168 41.238 0 41.238
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
34.791 0 34.791 32.707 0 32.707
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 4 0 4
VERGİ BORCU
(8) 8.805 0 8.805 6.435 0 6.435
Cari Vergi Borcu
8.805 0 8.805 6.435 0 6.435
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(11) 775.679 -552 775.127 703.326 -71 703.255
Ödenmiş Sermaye
160.000 0 160.000 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
209.746 -552 209.194 208.513 -71 208.442
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.491 0 1.491 1.491 0 1.491
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
451 -552 -101 56 -71 -15
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
207.804 0 207.804 206.966 0 206.966
Kar Yedekleri
334.813 0 334.813 272.073 0 272.073
Yasal Yedekler
32.150 0 32.150 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
300.484 0 300.484 238.050 0 238.050
Diğer Kar Yedekleri
2.179 0 2.179 1.873 0 1.873
Kar veya Zarar
71.120 0 71.120 62.740 0 62.740
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
71.120 0 71.120 62.740 0 62.740
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
1.243.821 5.798.696 7.042.517 807.254 3.967.112 4.774.366


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 206.620 1.491 0 32.150 0 191.384 1.636 46.903 2.415 0 0 0 0 642.599 0 642.599
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 206.620 1.491 0 32.150 0 191.384 1.636 46.903 2.415 0 0 0 0 642.599 0 642.599
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.430 0 0 0 0 -2.430 0 -2.430
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 346
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 62.740 -46.903 0 0 0 0 0 62.740 62.740
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 46.666 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 46.666 237 0 -46.903 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 206.966 1.491 0 32.150 0 238.050 1.873 62.740 0 -15 0 0 0 0 703.255 0 703.255
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 206.966 1.491 0 32.150 0 238.050 1.873 62.740 -15 0 0 0 0 703.255 0 703.255
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 206.966 1.491 0 32.150 0 238.050 1.873 62.740 -15 0 0 0 0 703.255 703.255
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86 0 0 0 0 -86 -86
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 838
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 71.120 0 0 0 0 0 0 71.120 71.120
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 62.434 306 0 -62.740 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 62.434 306 0 -62.740 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 207.804 1.491 0 32.150 0 300.484 2.179 71.120 0 -101 0 0 0 0 775.127 775.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
440.185 975.979 1.416.164 231.469 1.673.727 1.905.196
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (3) 38 84.402 84.440 38 86.660 86.698
Teminat Mektupları
38 0 38 38 0 38
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
38 0 38 38 0 38
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 84.402 84.402 0 86.660 86.660
Belgeli Akreditifler
0 84.402 84.402 0 86.660 86.660
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 440.147 891.577 1.331.724 231.431 1.587.067 1.818.498
Cayılamaz Taahhütler
0 10.484 10.484 0 12.215 12.215
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 10.484 10.484 0 12.215 12.215
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
440.147 881.093 1.321.240 231.431 1.574.852 1.806.283
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
440.147 881.093 1.321.240 231.431 1.574.852 1.806.283
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.869.864 19.466.590 21.336.454 1.205.583 14.722.536 15.928.119
EMANET KIYMETLER
3.349 763 4.112 3.015 633 3.648
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.349 0 3.349 3.015 0 3.015
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 763 763 0 633 633
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.864.952 19.465.606 21.330.558 1.201.005 14.721.712 15.922.717
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
61.760 2.863.121 2.924.881 87.935 2.371.201 2.459.136
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.172.351 11.617.142 12.789.493 577.250 8.793.239 9.370.489
Diğer Rehinli Kıymetler
203.425 3.629.157 3.832.582 162.369 2.668.626 2.830.995
Rehinli Kıymet Alanlar
427.416 1.356.186 1.783.602 373.451 888.646 1.262.097
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.563 221 1.784 1.563 191 1.754
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.310.049 20.442.569 22.752.618 1.437.052 16.396.263 17.833.315


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
(1) 101.884 73.195
Alınan Faizler
205.247 178.351
Ödenen Faizler
-48.056 -38.841
Alınan Temettüler
474 289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.001 10.655
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.282 2.027
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.446 129.200
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-58.671 -54.905
Ödenen Vergiler
-21.378 -15.636
Diğer
(1) -1.461 -137.945
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(1) 595.035 -17.650
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-762.837 -213.286
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.943 -2.955
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.004.804 211.379
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 351.125 -12.789
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1) 696.919 55.545
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-30.405 -82.797
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.618 -3.160
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.860 -1.800
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
352 5.001
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-113.852 -127.085
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
87.824 44.399
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-5 -8
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
37 40
Diğer
-1.283 -184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
Temettü Ödemeleri
(1) 0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 49.144 25.890
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(3) 715.658 -1.362
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 559.994 561.356
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.275.652 559.994


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 219.891 186.125
Kredilerden Alınan Faizler
171.062 140.246
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
29.490 11.023
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.509 22.754
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.972 10.635
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
10.053 8.855
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.919 1.780
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
858 1.467
FAİZ GİDERLERİ
(2) -54.036 -40.445
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-53.988 -40.341
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-42 -22
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-6 -82
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
(12) 165.855 145.680
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.596 9.991
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.001 10.655
Gayri Nakdi Kredilerden
1.917 1.101
Diğer
18.084 9.554
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(12) -405 -664
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-405 -664
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 474 289
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.108 5.400
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
9 2.795
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.099 2.605
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 10.185 6.166
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
197.218 167.526
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -20.392 -8.862
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -83.980 -78.583
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
92.846 80.081
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 92.846 80.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -21.726 -17.341
Cari Vergi Karşılığı
-22.433 -17.647
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
707 306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 71.120 62.740
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
71.120 62.740
Grubun Karı (Zararı)
71.120 62.740
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,00445000 0,00392000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-108 -3.038
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
1.048 433
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-188 521
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
752 -2.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.120 62.740
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
71.120 62.740
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
71.872 60.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585840


BIST
18:05122.142
Değişim :  -0,33% |  -398,47
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.936
En Düşük
120.761
BIST En Aktif Hisseler
KFEIN 14,65 164.055.906 % 19,98  
OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7486 7,7875 % -0,22  
Frank 6,0966 6,1333 % -0,05  
Riyal 1,5787 1,5866 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 9,22  
Altın Gr. 300 300 2,22  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,09 18,13 0,32  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,06  
B. Petrol 60,73 60,73 -1,31