***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2018 18:14

***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1), (3) 349.037 2.946.027 3.295.064 221.447 2.311.094 2.532.541
GARANTİ VE KEFALETLER
37 42.920 42.957 37 772 809
Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
37 0 37 37 0 37
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 42.920 42.920 0 772 772
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 42.920 42.920 0 772 772
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1), (3) 349.000 2.903.107 3.252.107 221.410 2.310.322 2.531.732
Cayılamaz Taahhütler
0 15.318 15.318 0 11.393 11.393
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 15.318 15.318 0 11.393 11.393
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
349.000 2.887.789 3.236.789 221.410 2.298.929 2.520.339
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
349.000 2.887.789 3.236.789 221.410 2.298.929 2.520.339
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.845.612 37.463.057 40.308.669 2.442.685 22.700.434 25.143.119
EMANET KIYMETLER
5.237 724 5.961 3.702 573 4.275
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.237 0 5.237 3.702 0 3.702
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 724 724 0 573 573
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.837.873 37.441.633 40.279.506 2.436.481 22.686.365 25.122.846
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
31.094 4.740.008 4.771.102 39.985 3.264.763 3.304.748
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.193.249 22.408.329 24.601.578 1.710.349 13.519.507 15.229.856
Diğer Rehinli Kıymetler
314.249 8.285.768 8.600.017 401.466 4.553.191 4.954.657
Rehinli Kıymet Alanlar
299.281 2.007.528 2.306.809 284.681 1.348.904 1.633.585
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.502 20.700 23.202 2.502 13.496 15.998
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.194.649 40.409.084 43.603.733 2.664.132 25.011.528 27.675.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 1.063.777 884.785 1.948.562 908.200 1.011.065 1.919.265
Nakit ve Nakit Benzerleri
888.438 733.535 1.621.973 751.760 910.164 1.661.924
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
457 0 457 710 0 710
Bankalar
194.823 467.144 661.967 425.026 910.164 1.335.190
Para Piyasalarından Alacaklar
693.158 266.391 959.549 326.024 0 326.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
126.441 151.250 277.691 156.440 100.901 257.341
Devlet Borçlanma Senetleri
118.404 59.841 178.245 129.184 29.765 158.949
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.037 0 8.037 8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
0 91.409 91.409 19.219 71.136 90.355
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
48.898 0 48.898 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
48.898 0 48.898 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
(2) 442.610 13.793.185 14.235.795 391.333 6.537.597 6.928.930
Krediler
392.157 13.793.185 14.185.342 340.721 6.537.597 6.878.318
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
392.157 13.793.185 14.185.342 340.721 6.537.597 6.878.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
88 0 88 9 0 9
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
88 0 88 9 0 9
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
123.220 0 123.220 123.012 0 123.012
Özel Karşılıklar (-)
-72.855 0 -72.855 -72.409 0 -72.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 12.595 63.674 76.269 10.812 35.992 46.804
İştirakler (Net)
12.595 63.674 76.269 10.812 35.992 46.804
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.595 63.674 76.269 10.812 35.992 46.804
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 61.505 0 61.505 63.452 0 63.452
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 2.009 0 2.009 1.048 0 1.048
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.009 0 2.009 1.048 0 1.048
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 904 0 904 937 0 937
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 2.356 0 2.356 4.957 0 4.957
DİĞER AKTİFLER
(10) 11.313 38.039 49.352 15.473 2.297 17.770
VARLIKLAR TOPLAMI
1.597.069 14.779.683 16.376.752 1.396.212 7.586.951 8.983.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 500 14.281.979 14.282.479 440 7.315.224 7.315.664
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 1.075 0 1.075 130 0 130
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 20.362 388.259 408.621 15.934 252.681 268.615
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
20.362 388.259 408.621 15.934 252.681 268.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(9) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(10) 281.491 0 281.491 108.753 0 108.753
Genel Karşılıklar
239.557 0 239.557 72.623 0 72.623
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
41.932 0 41.932 36.128 0 36.128
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2 0 2 2 0 2
CARİ VERGİ BORCU
(11) 22.654 0 22.654 9.063 0 9.063
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 18.365 66.524 84.889 18.710 5.963 24.673
ÖZKAYNAKLAR
(16) 1.290.260 5.283 1.295.543 1.253.634 2.631 1.256.265
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
207.656 0 207.656 207.656 0 207.656
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.582 0 1.582 1.582 0 1.582
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-146 0 -146 1.864 0 1.864
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19.810 5.283 25.093 9.915 2.631 12.546
Kar Yedekleri
405.933 0 405.933 405.933 0 405.933
Yasal Yedekler
32.150 0 32.150 32.150 0 32.150
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
370.897 0 370.897 370.897 0 370.897
Diğer Kar Yedekleri
2.886 0 2.886 2.886 0 2.886
Kar veya Zarar
157.007 0 157.007 128.266 0 128.266
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.266 0 128.266 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.741 0 28.741 128.266 0 128.266
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.634.707 14.742.045 16.376.752 1.406.664 7.576.499 8.983.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 0 0 0 -101 0 0 405.933 0 0 775.127 0 775.127
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
160.000 1.491 0 206.074 0 1.730 0 0 0 -101 0 0 405.933 0 0 775.127 0 775.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 326 0 0 0 12.265 0 0 0 0 104.553 117.144 0 117.144
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 0 340.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 2.056 0 0 0 12.164 0 0 405.933 0 104.553 1.232.362 0 1.232.362
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 1.864 0 0 0 12.546 0 0 405.933 128.266 0 1.256.265 0 1.256.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 1.864 0 0 0 12.546 0 0 405.933 128.266 0 1.256.265 0 1.256.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.010 0 0 0 12.547 0 0 0 0 28.741 39.278 0 39.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 -146 25.093 405.933 128.266 28.741 1.295.543 1.295.543


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 10.537 12.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.010 326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.452 391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
442 -65
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.547 12.164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
16.487 14.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.940 -2.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.278 117.043


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
81.611 120.836
Alınan Faizler
388.692 253.198
Ödenen Faizler
-103.899 -64.293
Alınan Temettüler
233 296
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.496 9.344
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.059 1.191
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
184 4.674
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-50.056 -47.796
Ödenen Vergiler
-38.777 -27.869
Diğer
-140.321 -7.909
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-371.218 -580.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.770.657 -531.278
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-34.395 1.099
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.268.186 263.422
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
165.648 -314.077
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-289.607 -459.998
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-32.449 3.436
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.453 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3.250 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.354 -78
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.233 4.621
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-92.352 -119.260
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
99.906 98.468
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-47.419 -416
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
628 20.415
Diğer
-1.888 -314
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.752 340.091
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 340.091
Temettü Ödemeleri
-5.752 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
287.792 41.720
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-40.016 -74.751
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.657.607 1.275.652
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.617.591 1.200.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 464.756 271.034 225.185 94.978
Kredilerden Alınan Faizler
339.395 187.626 173.062 64.058
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
60.087 50.882 18.941 15.183
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
46.598 20.919 25.854 11.928
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
18.674 11.607 7.328 3.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
16.389 11.592 5.509 3.809
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.285 15 1.819 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2 0 0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -154.055 -67.410 -89.228 -24.481
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-154.018 -65.903 -89.198 -24.015
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-36 -1.507 -29 -466
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-1 0 -1 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
310.701 203.624 135.957 70.497
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.787 8.860 3.990 485
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.496 9.344 4.189 620
Gayri Nakdi Kredilerden
544 1.017 320 56
Diğer
14.952 8.327 3.869 564
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-709 -484 -199 -135
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-709 -484 -199 -135
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-48.311 -45.101 -16.613 -15.141
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 233 296 0 24
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -18.796 -198 -13.429 -1.155
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12 -8 8 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-18.808 -190 -13.437 -1.155
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 12.007 5.882 3.263 534
FAALİYET BRÜT KÂRI
270.621 173.363 113.168 55.244
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(6) -167.482 -20.815 -80.061 -1.938
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -24.977 -19.558 -10.249 -5.345
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
78.162 132.990 22.858 47.961
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 78.162 132.990 22.858 47.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -49.421 -28.437 -20.897 -9.913
Cari Vergi Karşılığı
-50.264 -28.231 -21.910 -9.689
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-206 347 -227
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
843 666 3
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 28.741 104.553 1.961 38.048
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 28.741 104.553 1.961 38.048
Grubun Karı (Zararı)
28.741 104.553 1.961 38.048
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00057000 0,00133000 0,00004000 0,00074000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717070


BIST
18:05103.118
Değişim :  -0,03% |  -34,72
Açılış :  102.922  
Önceki Kapanış :  103.153  
En Yüksek
103.841
En Düşük
102.369
BIST En Aktif Hisseler
IHGZT 3,73 5.758.197 % 19,94  
ISBTR 22.310,00 816.392 % 15,00  
OLMIP 4,92 8.353.905 % 14,95  
KFEIN 8,43 134.423.268 % 13,00  
DGATE 7,06 116.529.354 % 12,42  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3992 7,4363 % 0,73  
Frank 5,7918 5,8267 % 0,67  
Riyal 1,5350 1,5427 % 0,18  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.457 1.457 1,74  
Altın Gr. 270 270 0,00  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,85 16,87 0,00  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,26 62,26 -0,25