***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2019 20:54***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Diğer Düzeltmeler
6.293.602 -6.293.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.548.140 2.548.140 1.840.446 4.388.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.811 65.811 65.811
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.253.566 1.253.566 -1.253.566 -1.253.566 -1.253.566
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
76.414 76.414 76.414
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-299.141 -299.141 -299.141
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -5.872.745 22.522.283 -2.621.144 -170.923 8.290.099 12.923.026 2.548.140 61.618.736 19.482.231 81.100.967
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.043.362 1.043.362 1.043.362
Transferler
8.340.261 -8.340.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
740.304 740.304 1.382.386 2.122.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.644 -193.644 -193.644
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-996 996 -996 -996 -996
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-837.248 -837.248 -837.248
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
880.198 880.198 880.198
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.902.744 22.522.283 -2.926.673 -464.705 10.476.462 17.910.643 740.304 65.355.570 21.564.786 86.920.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.333.021 1.929.102
Dönem Karı (Zararı)
851.936 2.548.140
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
851.936 2.548.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.007.035 4.476.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.915.531 2.376.423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
283.844 253.677
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
283.844 253.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-280.070 70.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -280.070 70.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
787.247 1.186.773
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
787.247 1.186.773
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -837.248 76.414
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -590.047 1.186.494
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -2.272.222 -673.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.474.050 -5.095.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.064.129 -2.705.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 5.264 -1.167.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.069.393 -1.537.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.212.137 -227.780
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 1.247.686 -192.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -35.549 -35.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -944.314 -4.860.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -2.369.802 -6.236.753
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.210.841 9.647.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -420.253 1.803.849
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.631.094 7.843.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 3.294.003 691.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.794 11.935
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -36.794 11.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -102.159 -63.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
274.267 -1.352.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.635.460 284.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.361.193 -1.637.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.333.021 1.929.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.202.953 -5.048.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -8.202.953 -5.048.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.279.014 -5.048.067
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 76.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.464.338 2.835.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 28.674.564 37.075.964
Kredilerden Nakit Girişleri
28.674.564 37.075.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -25.210.226 -34.240.259
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.210.226 -34.240.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
594.406 -283.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
594.406 -283.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.235.170 1.957.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.829.576 1.674.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.829.576 1.235.170
Ticari Alacaklar
65.243.390 61.401.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.243.390 61.395.768
Diğer Alacaklar
3.612.600 4.860.286
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.862.600 4.110.286
Stoklar
8 22.708.798 21.291.517
Peşin Ödenmiş Giderler
9.427.674 9.257.081
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 4.467.590 1.555.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 4.960.084 7.702.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 917.501
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.616.075 3.037.014
ARA TOPLAM
105.438.113 101.999.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.438.113 101.999.601
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 256.955 221.406
Canlı Varlıklar
9 14.980.800 15.453.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
139.651.238 109.060.378
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9.812.968 10.168.931
Diğer Maddi Duran Varlıklar
129.838.270 98.891.447
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.116.670 25.101.664
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.268.334 23.253.328
Peşin Ödenmiş Giderler
17.375.565 15.473.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 17.312.883 15.113.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 62.682 359.702
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 11.777.580 12.988.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.558.808 184.699.390
TOPLAM VARLIKLAR
320.996.921 286.698.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 68.263.774 66.787.313
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 23.749.749 17.946.160
Ticari Borçlar
42.003.971 37.867.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 1.326.809 1.767.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.677.162 36.100.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.153.774 7.859.771
Diğer Borçlar
300.458 337.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 230.754 230.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 69.704 106.498
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 224.362 326.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 394.148 1.454.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 372.208 372.208
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 9.165.348 11.314.812
ARA TOPLAM
155.627.792 144.266.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.627.792 144.266.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 56.196.582 35.756.302
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.512.332 1.750.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.040.547 4.320.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.040.547 4.320.617
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 16.699.312 16.699.312
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.448.773 58.526.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
234.076.565 202.792.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.355.570 63.723.594
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.902.744 -6.901.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.595.610 18.909.056
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.595.610 18.909.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.926.673 -3.613.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-464.705 372.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
-464.705 372.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.476.462 10.475.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.910.643 8.528.016
Net Dönem Karı veya Zararı
740.304 8.340.261
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.564.786 20.182.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.920.356 83.905.994
TOPLAM KAYNAKLAR
320.996.921 286.698.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 83.465.467 68.620.767
Satışların Maliyeti
22 -71.591.840 -57.291.707
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.873.627 11.329.060
BRÜT KAR (ZARAR)
11.873.627 11.329.060
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.373.435 -2.114.386
Pazarlama Giderleri
23 -377.204 -760.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 325.158 152.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.099.872 -399.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.348.274 8.207.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 154.397 121.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.502.671 8.329.243
Finansman Gelirleri
27 4.694.693 2.285.177
Finansman Giderleri
28 -9.195.990 -4.636.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.001.374 5.977.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -878.684 -1.589.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-155.390 -337.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-723.294 -1.252.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.122.690 4.388.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.122.690 4.388.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.382.386 1.840.446
Ana Ortaklık Payları
740.304 2.548.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,03085000 0,10617000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 686.554 -233.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
880.198 -299.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-193.644 65.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-193.644 65.811
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-837.248 76.414
Yabancı Para Çevrim Farkları
-837.248 76.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.694 -156.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.971.996 4.231.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.382.386 1.840.446
Ana Ortaklık Payları
589.610 2.391.224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764680


BIST17:00107.054
Değişim :  1,59% |  1.674,36
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.203.535 % 19,90  
HURGZ 1,27 118.596.266 % 19,81  
BTCIM 3,35 30.690.799 % 18,79  
HUBVC 9,54 21.348.555 % 14,94  
KLNMA 50,40 25.371.959 % 13,67  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3993 7,4365 % 0,14  
Frank 5,7636 5,7983 % -0,27  
Riyal 1,5224 1,5301 % -0,28  
Alış Satış %  
Altın Gr. 270 270 -0,87  
Cumhuriyet 1.785 1.812 -16,00  
Tam 1.785 1.830 -8,16  
Yarım 863 885 -3,95  
Çeyrek 433 443 -1,97  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,02