***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 21:35


-37.070 -37.070 24.477 -12.593
Dönem Karı (Zararı)
4.751.163 4.751.163 2.117.265 6.868.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.537 -158.537 -158.537
Kar Payları
-2.951.562 -2.951.562 -2.951.562
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-782.081 782.081 -782.081 -782.081 -782.081
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-111.113 -111.113 -111.113
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -1.749.281 -1.583.400 29.062.701 -263.622 3.224.167 5.782.363 4.751.163 63.224.091 6.463.445 69.687.536
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -3.022.141 -1.312.039 26.427.590 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510
Diğer Düzeltmeler
10.879 593.677 -219.541 385.015 -604.556 -219.541
Transferler
586.995 6.306.628 -6.893.623 0
Dönem Karı (Zararı)
1.722.929 1.722.929 3.179.187 4.902.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-154.686 -154.686 -154.686
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-2.450.000 -2.450.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-459.220 459.220 -459.220 -459.220 -459.220
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-5.912 -5.912 -5.912
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-44.812 -44.812 -44.812
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -3.481.361 -1.511.537 26.427.590 211.670 5.543.242 10.824.187 1.722.929 63.736.720 13.954.735 77.691.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.640.792 12.387.837
Dönem Karı (Zararı)
1.722.929 4.751.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.722.929 4.751.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-433.937 3.432.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.489.640 4.132.398
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
398.932 -81.301
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
398.932 -81.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
123.800 161.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 123.800 161.500
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 -5.912 -37.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -2.829.323 -959.579
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -2.611.074 216.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.479.784 4.550.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.042.932 -1.384.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -617.417 -985.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.425.515 -399.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
361.342 91.036
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 369.920 87.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.578 3.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.208.114 -1.704.042
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.916.888 -10.466.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.309.372 2.510.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -9.502 616.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.299.870 1.894.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -1.714.347 566.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.475 8.163.662
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -1 -42.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 32.476 8.206.090
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 -65.404 57.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.383.456 6.717.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.250.548 -1.454.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.132.908 8.171.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-190.792 12.733.720
Ödenen Temettüler
-2.450.000 -345.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.021.342 -8.665.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.021.342 -8.665.199
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.510.555 -7.890.627
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -510.787 -774.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.805.635 -3.770.676
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 83.500.922 23.100.442
Kredilerden Nakit Girişleri
83.500.922 23.100.442
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -72.695.287 -26.871.118
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.695.287 -26.871.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.501 -48.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.501 -48.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
793.820 618.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
937.321 570.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 937.321 793.820
Ticari Alacaklar
41.833.192 40.189.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 1.482.878 865.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.350.314 39.323.731
Diğer Alacaklar
8.148.949 8.537.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.148.949 8.537.641
Stoklar
8 7.034.058 6.144.249
Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.098.452 3.181.564
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 248.293 239.279
Diğer Dönen Varlıklar
16 13.504.162 13.159.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.504.162 13.159.146
ARA TOPLAM
76.804.427 72.244.891
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.804.427 72.244.891
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 119.176 91.826
Canlı Varlıklar
9 10.853.192 10.534.887
Maddi Duran Varlıklar
10 83.533.306 80.174.145
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
7.354.486 6.183.847
Diğer Maddi Duran Varlıklar
76.178.820 73.990.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.834.163 29.661.622
Şerefiye
12 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 27.985.827 27.813.286
Peşin Ödenmiş Giderler
17 380.705 193.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 9.088.054 6.258.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.808.596 126.914.809
TOPLAM VARLIKLAR
210.613.023 199.159.700
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 10.259.182 6.221.906
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.358.169 12.844.909
Ticari Borçlar
29.167.604 33.476.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 1.359.326 1.368.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.808.278 32.108.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.418.276 9.132.623
Diğer Borçlar
218.252 185.777
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 4.299 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 213.953 181.477
Ertelenmiş Gelirler
20 634.640 714.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 537.932 1.789.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
717.365 712.560
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
717.365 712.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 7.140.966 4.300.116
ARA TOPLAM
71.452.386 69.379.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.452.386 69.379.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 30.567.802 27.132.092
Ertelenmiş Gelirler
20 2.398.556 2.409.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.444.616 3.320.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.444.616 3.320.816
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 25.058.208 21.014.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.469.182 53.876.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.921.568 123.255.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.736.720 62.678.421
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.481.361 -3.022.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.916.053 25.115.551
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.916.053 25.115.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.427.590 26.427.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.511.537 -1.312.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
211.670 217.582
Yabancı Para Çevrim Farkları
211.670 217.582
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.543.242 4.497.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.824.187 4.976.779
Net Dönem Karı veya Zararı
1.722.929 6.893.623
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.954.735 13.225.548
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.691.455 75.903.969
TOPLAM KAYNAKLAR
210.613.023 199.159.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 117.088.219 85.044.796 56.995.080 42.083.833
Satışların Maliyeti
23 -104.989.119 -71.641.444 -53.256.059 -36.584.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.099.100 13.403.352 3.739.021 5.499.573
BRÜT KAR (ZARAR)
12.099.100 13.403.352 3.739.021 5.499.573
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.706.006 -2.756.387 -1.838.681 -1.603.916
Pazarlama Giderleri
24 -1.685.563 -1.213.355 -906.102 -683.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 349.076 500.908 224.585 312.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.171.158 -1.155.201 -591.320 -474.425
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.885.449 8.779.317 627.503 3.050.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.885.449 8.779.317 627.503 3.050.158
Finansman Gelirleri
27 2.023.814 1.272.840 72.165 14.326
Finansman Giderleri
28 -5.343.350 -2.866.160 -2.168.160 -673.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.565.913 7.185.997 -1.468.492 2.390.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.336.203 -317.569 2.158.202 -264.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-537.932 -1.388.261 33.591 -333.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.874.135 1.070.692 2.124.611 68.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.902.116 6.868.428 689.710 2.126.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.902.116 6.868.428 689.710 2.126.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.179.187 2.117.265 1.441.375 580.586
Ana Ortaklık Payları
1.722.929 4.751.163 -751.665 1.545.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,07179000 0,19796500 -0,03131900 0,06441400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-199.498 -269.650 -197.930 -471.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.686 -158.537 -247.415 -410.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.812 -111.113 49.485 -60.720
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-44.812 -111.113 49.485 -60.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.912 -37.070 -74.733 -114.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.912 -37.070 -74.733 -114.600
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-37.070 -74.733 -114.600
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-205.410 -306.720 -272.663 -585.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.696.706 6.561.708 417.047 1.540.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.179.187 2.098.255 1.441.375 589.167
Ana Ortaklık Payları
1.517.519 4.463.453 -1.024.328 951.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625497


BIST18:05122.540
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.457
En Düşük
122.188
BIST En Aktif Hisseler
PRKAB 3,96 38.838.561 % 20,00  
HUBVC 44,56 60.699.749 % 19,98  
NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7640 7,8030 % 0,14  
Frank 6,0984 6,1351 % 0,11  
Riyal 1,5773 1,5852 % 0,25  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.562 -0,87  
Altın Gr. 298 298 1,51  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,76 17,80 -0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 61,98 61,98 -0,11