***LKMNH***LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

16.05.2016 17:43
816,692 845,584
Türev Araçlar
Stoklar 8 5,700,740 5,343,620
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 17 2,043,858 1,680,236
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 16 6,354,468 5,800,005
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 92,062,402 91,013,639
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 56,575 65,475
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56,575 65,475
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar 9 6,315,088 5,983,500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 72,721,377 72,817,474
-Finansal Kiralama Yolula Alınan Duran Varlıklar 7,229,127 7,689,601
- Diğer Duran Varlıklar 65,492,250 65,127,873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 9,292,368 9,452,452
- Şerefiye 12 1,969,390 1,969,390
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7,322,978 7,483,062
Peşin Ödenmiş Giderler 17 208,743 177,843
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 3,468,251 2,516,895
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 142,572,209 137,158,958

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41,262,111 36,294,515
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 3,236,861 6,213,967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 6,814,087 5,682,027
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 16,773,780 13,883,896
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1,922,554 1,934,306
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14,851,226 11,949,590
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 5,648,500 4,752,259
Diğer Borçlar 7 423,028 648,108
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 355,709 567,419
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 67,319 80,689
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 20 385,120 764,730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 1,163,287 471,664
Kısa Vadeli Karşılıklar 13 796,680 496,803
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 796,680 496,803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21 6,020,768 3,381,061
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30,577,985 34,029,449
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 14,594,054 16,519,684
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 20 1,752,691 2,154,109
Uzun Vadeli Karşılıklar 1,162,401 1,362,317
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 1,162,401 1,362,317
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 18 13,068,839 13,993,339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 70,732,113 66,834,994
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22 64,869,650 62,513,291
Ödenmiş Sermaye 24,000,000 24,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-) -1,749,281 -967,200
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27,950,527 27,748,951
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 29,062,701 29,062,701
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1,112,174 -1,313,750
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -149,022 -226,552
- Yabancı Para Çevirim Farkları -149,022 -226,552
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3,068,641 2,058,292
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8,543,568 4,537,740
Net Dönem Karı/Zararı 3,205,217 5,362,060
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 22 5,862,463 4,321,703
TOPLAM KAYNAKLAR 142,572,209 137,158,958http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=533778


BIST
18:0597.886
Değişim :  0,58% |  562,36
Açılış :  97.531  
Önceki Kapanış :  97.324  
En Yüksek
98.367
En Düşük
97.268