***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 18:30

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,13 3.113.635 2.411.097
Satışların Maliyeti
3,13,14 -2.296.306 -1.751.558
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
817.329 659.539
BRÜT KAR (ZARAR)
817.329 659.539
Genel Yönetim Giderleri
14 -108.192 -82.652
Pazarlama Giderleri
14 -633.890 -501.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 23.191 16.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -67.273 -46.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.165 45.319
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.069.574 460
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -1.577 -1.384
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.099.162 44.395
Finansman Gelirleri
17 16.696 8.277
Finansman Giderleri
18 -201.964 -72.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
913.894 -20.170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.861 -5.573
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -753 -8.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.108 2.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
906.033 -25.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
906.033 -25.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-982 15
Ana Ortaklık Payları
907.015 -25.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -8.350 -8.350 4.720 4.720 504.766 -365 -910.358 0 -910.358 473.988 644 474.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.745 -1.745 -25.758 -25.758 -27.503 26 -27.477
Dönem Karı (Zararı)
-25.758 -25.758 -25.758 15 -25.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.745 -1.745 -1.745 11 -1.734
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -8.350 -8.350 2.975 2.975 504.766 -365 -910.358 -25.758 -936.116 446.485 670 447.155
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.138 -365 -844.730 -300.157 -1.144.887 191.793 820 192.613
Transferler
-300.157 300.157 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.521 7.521 907.015 907.015 914.536 -1.035 913.501
Dönem Karı (Zararı)
907.015 907.015 907.015 -982 906.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.521 7.521 7.521 -53 7.468
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
59.865 59.865
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 31.033 31.033 439.138 -365 -1.144.887 907.015 -237.872 1.106.329 59.650 1.165.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.550 60.357
Dönem Karı (Zararı)
906.033 -25.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-718.493 175.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 58.673 48.909
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.538 2.722
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.456 108
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 29.815 1.988
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.267 626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.744 29.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 23.719 24.966
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.025 2.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 2.240
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.069.519 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
88.518 65.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.286 -6.131
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
54.610 39.602
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
56.372 41.906
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-13.178 -9.925
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
138.117 22.164
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
320 269
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 320 269
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.861 5.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
255 298
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
255 298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-125.174 -41.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.736 -11.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.620 -10.900
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-144.918 -12.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.544 -2.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.444 -3.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.366 108.265
Ödenen Faiz
-63.215 -43.564
Alınan Faiz
12 20.964 14.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.018 -7.182
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -610 -1.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.037 -10.991
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.507 -64.331
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-103.541 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5,6,7,16 94 848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,6,7 -62.226 -65.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.166 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.195 952
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.821 0
Kredilerden Nakit Girişleri
171.821 0
Ödenen Faiz
17 -7.126 -259
Alınan Faiz
1.500 1.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.138 -3.022
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
956 -966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.094 -3.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.155.942 839.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.199.036 835.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
906.033 -25.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.468 -1.734
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.468 -1.734
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.468 -1.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
913.501 -27.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.035 26
Ana Ortaklık Payları
914.536 -27.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.199.036 1.155.942 839.424
Finansal Yatırımlar
259 714 4.085
Ticari Alacaklar
71.306 58.438 49.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 99 600 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
71.207 57.838 49.349
Diğer Alacaklar
11.993 8.258 5.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.993 8.258 5.924
Türev Araçlar
4 290 602 0
Stoklar
8 1.534.893 1.212.074 1.052.680
Peşin Ödenmiş Giderler
63.577 34.792 31.465
Diğer Dönen Varlıklar
5.626 527 407
ARA TOPLAM
2.886.980 2.471.347 1.983.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.886.980 2.471.347 1.983.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165 1.165
Diğer Alacaklar
2.371 2.280 2.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.371 2.280 2.035
Türev Araçlar
4 10 18 422
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 145.512 144.719 146.405
Maddi Duran Varlıklar
6 3.070.582 1.268.333 1.220.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.405.673 2.360.030 2.336.116
Şerefiye
9 2.252.992 2.252.992 2.251.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 152.681 107.038 84.689
Peşin Ödenmiş Giderler
48.490 28.834 18.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.673.803 3.805.379 3.725.194
TOPLAM VARLIKLAR
8.560.783 6.276.726 5.709.024
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 606.509 102.012 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 253.081 238.513 212.910
Ticari Borçlar
3.032.268 2.663.659 2.227.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 142.771 175.170 146.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.889.497 2.488.489 2.081.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
103.097 76.261 47.193
Diğer Borçlar
54.098 65.017 41.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.098 65.017 41.442
Ertelenmiş Gelirler
141.424 32.416 24.397
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 666 19.952 9.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
182.591 120.777 159.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 104.773 93.105 75.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 77.818 27.672 83.283
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.676 2.153 3.077
ARA TOPLAM
4.376.410 3.320.760 2.725.671
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.376.410 3.320.760 2.725.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 2.790.999 2.623.011 2.380.236
Diğer Borçlar
5.902 3.629 3.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.902 3.629 3.181
Ertelenmiş Gelirler
3.982 4.592 850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.982 4.592 850
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.194 79.057 64.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 106.194 79.057 64.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 111.317 53.064 60.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.018.394 2.763.353 2.508.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.394.804 6.084.113 5.234.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 1.106.329 191.793 473.988
Ödenmiş Sermaye
178.030 178.030 178.030
Birleşme Denkleştirme Hesabı
27.312 27.312 27.312
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
678.233 678.233 678.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.180 -9.180 -8.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.180 -9.180 -8.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.033 23.512 4.720
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.033 23.512 4.720
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
439.138 439.138 504.766
Diğer Yedekler
-365 -365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.144.887 -844.730 -910.358
Net Dönem Karı veya Zararı
907.015 -300.157 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.650 820 644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.165.979 192.613 474.632
TOPLAM KAYNAKLAR
8.560.783 6.276.726 5.709.024



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606149


BIST




18:0597.149
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  97.149  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271