***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2017 18:15

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,13 7.036.942 5.079.045 3.923.307 2.667.948
Satışların Maliyeti
3,13,14 -5.205.084 -3.710.054 -2.908.778 -1.958.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.831.858 1.368.991 1.014.529 709.452
BRÜT KAR (ZARAR)
1.831.858 1.368.991 1.014.529 709.452
Genel Yönetim Giderleri
14 -289.631 -168.043 -181.439 -85.391
Pazarlama Giderleri
14 -1.377.512 -1.039.171 -743.622 -537.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 58.408 33.179 35.217 16.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -170.347 -103.361 -103.074 -56.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.776 91.595 21.611 46.276
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.071.105 543 1.531 83
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -5.907 -36.589 -4.330 -35.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.117.974 55.549 18.812 11.154
Finansman Gelirleri
17 27.041 13.577 10.345 5.300
Finansman Giderleri
18 -347.222 -125.374 -145.258 -52.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
797.793 -56.248 -116.101 -36.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.181 -5.783 -3.320 -210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -12.028 -20.937 -11.275 -12.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 847 15.154 7.955 12.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
786.612 -62.031 -119.421 er veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -8.350 -8.350 4.720 4.720 504.766 -365 -533.831 -376.527 -910.358 473.988 644 474.632
Transferler
-376.527 376.527 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280 -280 469 469 -62.060 -62.060 -61.871 40 -61.831
Dönem Karı (Zararı)
-62.060 -62.060 -62.060 29 -62.031
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-280 -280 469 469 189 11 200
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -8.630 -8.630 5.189 5.189 504.766 -365 -910.358 -62.060 -972.418 412.117 684 412.801
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
178.030 27.312 678.233 -9.180 -9.180 23.512 23.512 439.138 -365 -844.730 -300.157 -1.144.887 191.793 820 192.613
Transferler
-678.233 -439.138 817.214 300.157 1.117.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
663 663 10.481 10.481 789.492 789.492 800.636 -2.823 797.813
Dönem Karı (Zararı)
789.492 789.492 789.492 -2.880 786.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
663 663 10.481 10.481 0 11.144 57 11.201
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58.239 58.239
Dönem Sonu Bakiyeler
178.030 27.312 0 -8.517 -8.517 33.993 33.993 0 -365 -27.516 789.492 761.976 992.429 56.236 1.048.665


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
335.873 280.531
Dönem Karı (Zararı)
786.612 -62.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-416.675 353.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 126.778 96.121
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.685 39.600
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.074 426
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 30.567 4.417
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.044 34.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.275 51.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 60.809 42.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.333 5.232
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-867 4.575
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
9,16 -1.069.864 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
206.080 137.198
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.969 -11.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
122.770 80.695
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
131.530 88.228
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-28.251 -20.138
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
201.892 20.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
675 232
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 675 232
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.181 5.783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-377 1.289
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-377 1.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
112.999 90.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.871 -29.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.309 1.237
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-376.737 -224.343
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
481.296 325.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.620 18.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
482.936 381.977
Ödenen Faiz
-142.353 -91.958
Alınan Faiz
45.468 29.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -15.984 -14.777
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-9.218 -6.540
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.976 -17.947
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-204.518 -142.162
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-104.732 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5,6,7,16 5.304 905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,6,7 -154.256 -143.067
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.166 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.138 -147.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.391 -69.388
Kredilerden Nakit Girişleri
94.391 -69.388
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-222 -364
Ödenen Faiz
-113.372 -79.725
Alınan Faiz
17 3.065 2.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.217 -9.034
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.728 749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.945 -8.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.155.942 839.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.273.887 831.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
786.612 -62.031 -119.421 -36.288
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
663 -280 663 -280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
663 -280 663 -280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.538 480 3.071 2.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.538 480 3.071 2.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.201 200 3.734 1.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
797.813 -61.831 -115.687 -34.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.823 40 -1.788 14
Ana Ortaklık Payları
800.636 -61.871 -113.899 -34.366


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.273.887 1.155.942 839.424
Finansal Yatırımlar
15.103 714 4.085
Ticari Alacaklar
88.613 58.438 49.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 697 600 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
87.916 57.838 49.349
Diğer Alacaklar
10.837 8.258 5.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.837 8.258 5.924
Türev Araçlar
4 3 602 0
Stoklar
8 1.765.960 1.212.074 1.052.680
Peşin Ödenmiş Giderler
57.506 34.792 31.465
Diğer Dönen Varlıklar
6.548 527 407
ARA TOPLAM
3.218.457 2.471.347 1.983.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.218.457 2.471.347 1.983.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.165 1.165 1.165
Diğer Alacaklar
2.405 2.280 2.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.405 2.280 2.035
Türev Araçlar
4 164 18 422
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 165.682 144.719 146.405
Maddi Duran Varlıklar
6 3.068.246 1.268.333 1.220.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.405.624 2.360.030 2.336.116
Şerefiye
9 2.252.992 2.252.992 2.251.427
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 152.632 107.038 84.689
Peşin Ödenmiş Giderler
42.441 28.834 18.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.685.727 3.805.379 3.725.194
TOPLAM VARLIKLAR
8.904.184 6.276.726 5.709.024
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 531.249 102.012 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 370.599 238.513 212.910
Ticari Borçlar
3.463.142 2.663.659 2.227.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 195.203 175.170 146.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.267.939 2.488.489 2.081.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
127.944 76.261 47.193
Diğer Borçlar
179.801 65.017 41.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
179.801 65.017 41.442
Ertelenmiş Gelirler
19 45.940 32.416 24.397
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.078 19.952 9.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
191.937 120.777 159.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 114.509 93.105 75.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 77.428 27.672 83.283
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.375 2.153 3.077
ARA TOPLAM
4.922.065 3.320.760 2.725.671
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.922.065 3.320.760 2.725.671
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 2.696.999 2.623.011 2.380.236
Diğer Borçlar
5.850 3.629 3.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.850 3.629 3.181
Ertelenmiş Gelirler
3.421 4.592 850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.421 4.592 850
Uzun Vadeli Karşılıklar
123.920 79.057 64.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 123.920 79.057 64.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 103.264 53.064 60.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.933.454 2.763.353 2.508.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.855.519 6.084.113 5.234.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 992.429 191.793 473.988
Ödenmiş Sermaye
178.030 178.030 178.030
Birleşme Denkleştirme Hesabı
27.312 27.312 27.312
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 678.233 678.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.517 -9.180 -8.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.517 -9.180 -8.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.993 23.512 4.720
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.993 23.512 4.720
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 439.138 504.766
Diğer Yedekler
-365 -365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.516 -844.730 -533.831
Net Dönem Karı veya Zararı
789.492 -300.157 -376.527
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.236 820 644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.048.665 192.613 474.632
TOPLAM KAYNAKLAR
8.904.184 6.276.726 5.709.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624555


BIST
15:0296.173
Değişim :  0,93% |  886,49
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.390
En Düşük
95.314