***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2017 19:10

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 16.03.2017
Genel Kurul Tarihi 11.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres ATATÜRK MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO:7 34758 ATAŞEHİR - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5 - TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özkaynak kalemlerinden geçmiş yıl zararlarının, paylara ilişkin primlerden ve kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden mahsup edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
11 - Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Call to Ordinary GAM.pdf - İlan Metni
EK: 4 Proxy Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Bilgilendirme Dokumanı 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Bilgilendirme Dokumanı 2016 - v2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Migros GK Tutanak 2016.pdf - Tutanak
EK: 2 Migros GK 2016 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600229


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731