***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

18.08.2016 17:46

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2016
Karar Sayısı
172
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of PriceWaterhouse Coopers) tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2016 - 30.06.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
- Tarafımızca incelendiğini, 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yasıttığını ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                    Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
İzzet Karaca                                                                   Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Genel Müdür                                                                    Genel Müdür Yardımıcısı (Mali İşler)
Ö. Özgür Tort                                                                   Erkin Yılmaz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553659


BIST
15:2796.235
Değişim :  1,00% |  948,83
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.390
En Düşük
95.314