Net Holding, halka açık olmayan 10 adet bağlı ortaklığını devralmak suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine karar verdi

12.12.2017 07:32

Net Holding, halka açık olmayan 10 adet bağlı ortaklığını, tüm
aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde, devralması suretiyle
şirket bünyesinde birleşilmesine karar verdi.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
1. Şirketimizin ve Grubumuzun iştirak yapısının ve ticari
faaliyetlerinin sadeleştirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının
güçlendirilmesi, operasyonel maliyetlerin azaltılması, verimliliğin
arttırılması, kaynakların optimal şekilde kullanılması ve birleşmeye
taraf şirketlerin yönetimsel olarak daha verimli hale getirilerek
etkin bir yönetim sistemi altında tek elden yönetilmesi amacıyla
Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve
devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun
19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu (SPKn.)'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.
(Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle
SPKn.'nun 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK)'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği"
(II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine
doğrudan ve/veya dolaylı olarak %100 oranında iştirak etmiş olduğumuz
halka açık olmayan bağlı ortaklıklarımız Gökova Turizm Ticaret ve
Sanayi A.Ş., Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Net
Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş., Enet
İnternet Yayıncılık Hizmetleri Yatırım ve Ticaret A.Ş., Net Piyango ve
Şans Oyunları Ticaret A.Ş., Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme
A.Ş. ve Barometre Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve
pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması"
suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine
2. Şirketimizin, Şirketimize devrolacak Gökova Turizm Ticaret ve
Sanayi A.Ş., Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Net
Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş., Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş., Enet
İnternet Yayıncılık Hizmetleri Yatırım ve Ticaret A.Ş., Net Piyango ve
Şans Oyunları Ticaret A.Ş., Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme
A.Ş. ve Barometre Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin oy hakkı veren
paylarının tamamına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olması,
dolaylı pay sahipliğe ilişkisine sebep olan Şirketimiz bağlı
ortaklıklarının tamamının devralma suretiyle birleşme işleminin tarafı
olması ve işlem sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecekleri ve bu
duruma bağlı olarak devralma suretiyle birleşme işlemi kapsamında
sermaye artırımına gidilerek yeni pay ihraç edilmesinin gerekmemesi
nedenleriyle, devralma suretiyle birleşme işleminin TTK'nun 155 ve
156'ncı maddesi ile Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü
maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri
dahilinde yürütülmesine, bu çerçevede, devralma suretiyle birleşme
işleminin
(a) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 6'ncı maddesinde
düzenlenen bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
(b) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 7'nci maddesinde
düzenlenen uzman kuruluş raporunun alınmasına,
(c) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 9'uncu maddesi ile
TTKn'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşme raporunun
hazırlanmasına,
(d) TTKn'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen birleşme
dokümanlarının incelenmesine ilişkin sürecin yürütülmesine gerek
olmaksızın gerçekleştirilmesine ve birleşme işlemi ile birleşme
sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaksızın yönetim kurulu kararı
ile onaylanmasına,
3. Söz konusu birleşme işleminin 30.09.2017 finansal tabloları
üzerinden gerçekleştirilmesine,
4. Birleşme işleminin, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin
13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme"
hükümleri dahilinde yürütülecek olması nedeni ile bu işlem ile ilgili
olarak SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
"ayrılma hakkı"nın doğmayacağı hususunun kamuya duyurulmasına,
5. Birleşme işlemi çerçevesinde gerekli hazırlıkların tamamlanarak
duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK'ya müracaat edilmesine ve
birleşme sözleşmesinin imzalanması da dahil olmak üzere gerekli iş ve
işlemlerin ifası ve gerekli izinlerin temini hususlarında Şirket
yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, oybirliği ile karar
verilmiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/645076

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:0595.522
Değişim :  -0,53% |  -509,72
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.262