***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 22:44

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1.1 184.391.882 169.523.657 111.109.792 96.221.623
Satışların Maliyeti
26.2 -131.438.997 -112.042.843 -68.191.925 -59.182.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.952.885 57.480.814 42.917.867 37.039.125
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26.1.2 303.287 0 303.287 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.287 0 303.287 0
BRÜT KAR (ZARAR)
53.256.172 57.480.814 43.221.154 37.039.125
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -48.731.886 -41.458.367 -25.675.782 -21.501.668
Pazarlama Giderleri
27.2 -10.094.486 -8.530.154 -6.011.943 -4.228.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 8.645.277 8.496.616 4.454.092 1.467.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -5.481.597 -29.580.611 -2.555.493 -1.639.896
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -350.660 104.115 -499.524 81.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.757.180 -13.487.587 12.932.504 11.217.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 2.427.797 3.363.192 1.487.086 2.159.364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -229.365 -100.994 0 -99.274
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-558.748 -10.225.389 14.419.590 13.277.736
Finansman Gelirleri
31.1 24.304.625 46.270.868 11.220.935 28.640.192
Finansman Giderleri
31.2 -38.170.003 -68.089.679 -18.417.191 -36.027.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.424.126 -32.044.200 7.223.334 5.890.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.006.178 -3.223.219 2.343.826 560.173
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -2.829.248 -4.630.097 -1.492.685 -2.190.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 6.835.426 1.406.878 3.836.511 2.751.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.417.948 -35.267.419 9.567.160 6.450.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.417.948 -35.267.419 9.567.160 6.450.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 4.803.034 -831.977 4.369.381 2.135.897
Ana Ortaklık Payları
34 -15.220.982 -34.435.442 5.197.779 4.314.380
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -125.678.070 -2.473.718 337.692.139 -441.557 22.647.150 17.144.608 19.292.892 356.316.479 22.826.484 1.069.885.022 203.205.977 1.273.090.999
Diğer Düzeltmeler
55.212.670 55.212.670 55.212.670
Transferler
5.373.280 17.453.204 -22.826.484
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.041 9.351.238 -34.435.442 -25.152.245 -844.470 -25.996.715
Dönem Karı (Zararı)
-34.435.442 -34.435.442 -831.977 -35.267.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.041 9.351.238 9.283.197 -12.493 9.270.704
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
12.088 -434.434 124.418.683 123.996.337 8.238.465 132.234.802
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -70.465.400 -2.473.718 337.704.227 -509.598 22.647.150 26.495.846 24.231.738 498.188.366 -34.435.442 1.223.941.784 210.599.972 1.434.541.756
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -70.465.400 -1.814.381 711.925.209 -813.695 22.522.215 31.762.677 110.744.279 347.448.396 66.056.891 1.639.924.806 399.466.232 2.039.391.038
Transferler
66.056.891 -66.056.891
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.147 -2.098.200 -15.220.982 -17.388.329 4.782.414 -12.605.915
Dönem Karı (Zararı)
-15.220.982 -15.220.982 4.803.034 -10.417.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.147 -2.098.200 -2.167.347 -20.620 -2.187.967
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
65.916 65.916 318.834 384.750
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
660.092 -27.891.848 -492.806 -32.430.137 -60.154.699 86.902.354 26.747.655
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -70.465.400 -1.154.289 684.033.361 -882.842 22.029.409 29.664.477 110.744.279 381.141.066 -15.220.982 1.562.447.694 491.469.834 2.053.917.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.667.025 -22.729.102
Dönem Karı (Zararı)
-10.417.948 -35.267.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.417.948 -35.267.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.980.820 18.804.284
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 29.408.073 22.709.748
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 135.598
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 135.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-46.693 95.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -146.693 -5.973
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 100.000 101.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.304.550 6.411.302
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 4.724.580 6.521.924
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 -2.883.972 -2.898.346
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 3.463.942 2.787.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.150.316 -9.141.166
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 1.150.316 -9.141.166
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -6.835.426 -1.406.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.101.901 -122.435
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -17.266.257 5.001.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.833.457 -6.115.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 7.879.806 794.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.046.349 -6.909.661
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -11.198.618 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.883.003 -3.118.231
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -1.288.826 -2.149.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 9.171.829 -968.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.620.257 -1.993.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -14.903.061 4.042.779
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.715.913 -111.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 77.202 57.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 14.638.711 -168.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.652.313 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 581.185 544.887
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.367.069 -358.214
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 5.161 -8.548
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 6.361.908 -349.666
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -3.723.202 -2.748.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.423.446 4.734.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -2.089.970 3.678.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -4.333.476 1.056.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.539.029 -16.585.570
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -5.127.996 -6.143.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.199.669 -15.116.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.920.082 1.609.289
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.920.055 1.609.289
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 27 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.420.615 -13.678.211
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -91.886.342 -13.673.867
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.534.273 -4.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 2.682.012 240.460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -381.148 -3.287.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.108.522 39.911.642
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.747.655 132.059.614
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 55.212.670
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 0 55.212.670
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 384.750 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.677.916 33.263.131
Kredilerden Nakit Girişleri
9 34.677.916 33.263.131
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.701.799 -180.623.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -33.701.799 -180.623.773
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.758.172 2.066.410
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.5 -2.099.941 9.197.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.858.113 11.263.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 421.801.436 586.112.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 349.943.323 597.376.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.417.948 -35.267.419 9.567.160 6.450.277
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89.767 -80.534 95.580 -24.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.209 -100.668 119.475 -31.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.442 20.134 -23.895 6.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.442 20.134 -23.895 6.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.098.200 9.351.238 190.122 1.935.289
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.098.200 9.351.238 190.122 1.935.289
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.187.967 9.270.704 285.702 1.910.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.605.915 -25.996.715 9.852.862 8.360.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.782.414 -844.470 4.391.274 2.129.798
Ana Ortaklık Payları
-17.388.329 -25.152.245 5.461.588 6.230.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 349.943.323 421.801.436
Finansal Yatırımlar
8 77.116.278 61.397.522
Ticari Alacaklar
123.179.959 131.477.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 104.491.669 112.371.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 18.688.290 19.105.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 11.274.529 75.911
Diğer Alacaklar
19.464.985 18.224.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 18.231.040 17.142.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.233.945 1.081.683
Stoklar
14 26.320.351 21.700.094
Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.857.241 8.465.615
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 5.127.996 11.199.984
Diğer Dönen Varlıklar
24 22.984.401 21.528.664
ARA TOPLAM
648.269.063 695.871.151
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
648.269.063 695.871.151
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.336.986 789.485
Diğer Alacaklar
4.317.166 4.092.241
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.503.603 3.302.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 813.563 789.308
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 65.732.513 66.882.829
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 403.375.229 407.246.844
Maddi Duran Varlıklar
18 1.646.078.624 1.580.467.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.157.778 2.271.687
Peşin Ödenmiş Giderler
15 45.151.461 34.640.026
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 44.093.884 39.501.962
Diğer Duran Varlıklar
24 1.667.896 1.033.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.215.911.537 2.136.926.363
TOPLAM VARLIKLAR
2.864.180.600 2.832.797.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.767.927 4.897.837
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 348.487.221 247.884.297
Ticari Borçlar
58.213.822 45.391.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 138.875 61.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 58.074.947 45.329.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 3.277.752 625.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.895.410 5.314.225
Diğer Borçlar
10.785.340 4.379.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 10.661 5.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 10.774.679 4.374.029
Ertelenmiş Gelirler
15 5.192.432 9.305.972
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 2.829.248 7.891.942
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.073.347 2.244.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.234.502 1.505.284
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 838.845 738.845
ARA TOPLAM
442.522.499 327.935.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
442.522.499 327.935.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 107.503.049 202.275.366
Ticari Borçlar
10 1.505.539 2.495.749
Diğer Borçlar
12 254.833 293.575
Ertelenmiş Gelirler
15 390.338 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.029.718 2.084.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.029.718 2.084.822
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 256.057.096 258.321.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
367.740.573 465.471.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
810.263.072 793.406.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.562.447.694 1.639.924.806
Ödenmiş Sermaye
25.1 365.750.000 365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25.1 56.808.615 56.808.615
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 -70.465.400 -70.465.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 -1.154.289 -1.814.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
705.179.928 733.633.729
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
705.179.928 733.633.729
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9 684.033.361 711.925.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.7 -882.842 -813.695
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 22.029.409 22.522.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.664.477 31.762.677
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 29.664.477 31.762.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.3 110.744.279 110.744.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.8 381.141.066 347.448.396
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -15.220.982 66.056.891
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 491.469.834 399.466.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.053.917.528 2.039.391.038
TOPLAM KAYNAKLAR
2.864.180.600 2.832.797.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554278


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271