***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 20:37

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 90.420.275 73.282.090
Satışların Maliyeti
26.3 -85.927.033 -63.247.072
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.493.242 10.035.018
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26.2 4.861.530 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
26.4 -1.496.577 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.364.953 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.858.195 10.035.018
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -28.391.578 -23.056.104
Pazarlama Giderleri
27.2 -5.000.653 -4.082.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 11.407.755 4.191.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -8.796.376 -3.205.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.922.657 -16.117.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 695.034 940.711
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 0 -229.365
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -574.075 148.864
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.801.698 -15.257.302
Finansman Gelirleri
31.1 10.169.449 13.083.690
Finansman Giderleri
31.2 -29.577.846 -19.752.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.210.095 -21.926.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.233.430 1.662.352
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.571.377 -1.336.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 6.804.807 2.998.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.976.665 -20.264.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.976.665 -20.264.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 -7.437.976 433.653
Ana Ortaklık Payları
34 -29.538.689 -20.697.725
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,08076200 0,05659000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -70.465.400 -1.814.381 711.925.209 -813.695 22.522.215 31.762.677 110.744.279 347.448.396 66.056.891 1.639.924.806 399.466.232 2.039.391.038
Transferler
66.056.891 -66.056.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.834 -2.288.322 -20.697.725 -23.128.881 391.140 -22.737.741
Dönem Karı (Zararı)
-20.697.725 -20.697.725 433.653 -20.264.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.834 -2.288.322 -2.431.156 -42.513 -2.473.669
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
65.916 65.916 318.834 384.750
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.727.660 1.727.660 -1.727.660 0
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -70.465.400 -1.814.381 711.925.209 -956.529 22.522.215 29.474.355 110.744.279 415.298.863 -20.697.725 1.618.589.501 398.448.546 2.017.038.047
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-1.949.592 -22.208.201 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.229 7.079.146 -29.538.689 -22.446.314 -7.445.607 -29.891.921
Dönem Karı (Zararı)
-29.538.689 -29.538.689 -7.437.976 -36.976.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.229 7.079.146 7.092.375 -7.631 7.084.744
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-116.566.553 116.566.553 -116.566.553 -116.566.553 0 -116.566.553
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
31.366.962 1.315.845 -50.102.903 -512.861 -13.984.495 -31.917.452 149.003.065 117.085.613
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -204.904.277 -39.098.438 3.462.958 483.038.783 -883.361 20.032.290 58.424.763 315.648.556 -12.333.578 -29.538.689 1.016.407.622 1.064.316.969 2.080.724.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.480.104 39.598.437
Dönem Karı (Zararı)
34 -36.976.665 -20.264.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-36.976.665 -20.264.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.227.129 16.656.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 17.036.443 14.352.411
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
142.304 -227.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 89.237 -227.827
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 53.067 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.384.541 3.972.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 5.548.756 5.133.741
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 2.239.156 1.413.430
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -2.403.371 -2.574.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.531.352 1.557.942
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.531.352 1.557.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -6.804.807 -2.998.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.656.861 47.514.695
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 63.292.064 11.962.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.732.311 37.836.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.568.826 31.463.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 23.301.137 6.373.144
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 49.769.886 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.696.217 -705.814
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -548.294 -626.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 6.244.511 -79.564
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 747.628 -175.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.024.674 -13.270.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.060.309 5.825.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 415.483 296.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.475.792 5.529.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -28.484.618 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 729.021 479.599
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.090.277 947.075
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -336.571 5.162
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -753.706 941.913
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -3.487.999 464.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.162.389 4.150.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -961.935 12.920.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -3.200.454 -8.770.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.907.325 43.906.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -3.427.221 -4.308.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.270.118 -25.527.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
343.366 1.274.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 343.366 1.274.089
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.806.961 -28.778.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -14.757.489 -25.358.129
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -49.472 -3.420.391
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 2.646.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.806.523 -670.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.221.549 -6.873.941
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.085.613 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-116.566.553 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -116.566.553 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 384.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.967 911.094
Kredilerden Nakit Girişleri
9 110.967 911.094
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.851.576 -8.169.785
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -69.851.576 -8.169.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.011.563 7.196.944
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.5 6.184.816 -2.288.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.826.747 4.908.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 321.579.019 421.801.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 303.752.272 426.710.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.976.665 -20.264.072
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.598 -185.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 6.998 -231.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.400 46.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.400 46.337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.079.146 -2.288.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 7.079.146 -2.288.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.084.744 -2.473.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.891.921 -22.737.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.445.607 391.140
Ana Ortaklık Payları
-22.446.314 -23.128.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 303.752.272 321.579.019
Finansal Yatırımlar
8 94.549.822 157.841.886
Ticari Alacaklar
143.092.295 156.421.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 89.752.439 82.183.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 53.339.856 74.237.622
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 8.564.729 58.334.615
Diğer Alacaklar
14.371.445 13.613.293
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12.466.918 12.007.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.904.527 1.605.600
Stoklar
14 27.944.520 28.692.148
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.710.920 13.534.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 3.427.221 6.565.998
Diğer Dönen Varlıklar
24 26.894.742 23.767.089
ARA TOPLAM
638.307.966 780.350.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
638.307.966 780.350.277
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 3.172.986 3.172.986
Diğer Alacaklar
4.685.345 4.573.716
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.768.424 3.679.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 916.921 894.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 78.702.830 77.171.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 526.574.530 519.539.237
Maddi Duran Varlıklar
18 1.647.329.226 1.648.095.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.281.852 3.406.549
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.715.289 16.866.541
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 21.613.530 21.061.446
Diğer Duran Varlıklar
24 216.057 2.381.775
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.302.291.645 2.296.268.972
TOPLAM VARLIKLAR
2.940.599.611 3.076.619.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 43.049.109 4.543.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 108.780.105 168.800.620
Ticari Borçlar
55.398.878 55.856.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 419.219 3.736
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 54.979.659 55.852.821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 6.935.102 35.419.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.839.578 7.110.557
Diğer Borçlar
17.055.861 17.252.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 361.715 698.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 16.694.146 16.553.907
Ertelenmiş Gelirler
15 7.690.793 10.904.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 878.915 4.764.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.582.823 2.662.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.764.209 1.897.349
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 818.614 765.547
ARA TOPLAM
251.211.164 307.314.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.211.164 307.314.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 342.076.464 384.753.691
Ticari Borçlar
10 1.670.826 2.034.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 3.620 52.606
Diğer Borçlar
12 997.372 1.891.317
Ertelenmiş Gelirler
15 0 274.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.225.401 2.192.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.225.401 2.192.570
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 261.690.173 268.008.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
608.663.856 659.207.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
859.875.020 966.521.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.016.407.622 1.187.337.941
Ödenmiş Sermaye
25.1 365.750.000 365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25.1 56.808.615 56.808.615
Geri Alınmış Paylar (-)
25.10 -204.904.277 -88.337.724
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 -39.098.438 -70.465.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 3.462.958 2.147.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
502.187.712 554.739.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
502.187.712 554.739.839
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9 483.038.783 535.091.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.7 -883.361 -896.590
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 20.032.290 20.545.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.424.763 51.345.617
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 58.424.763 51.345.617
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.3 315.648.556 199.082.003
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.8 -12.333.578 140.425.671
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -29.538.689 -24.157.793
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 1.064.316.969 922.759.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.080.724.591 2.110.097.452
TOPLAM KAYNAKLAR
2.940.599.611 3.076.619.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606731


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731