***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.07.2017 23:45

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.08.2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.07.2017
Genel Kurul Tarihi 28.08.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli (Point Hotel Barbaros - Gold Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.07.2017 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.8770 sayılı uygunluk görüşü yazısına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.07.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısına istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8. ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9. maddelerinin, ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan bağlı ortaklığımız Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için 6362 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantı ve karar nisapları ve ayrılma hakkı kullanımı ve süreci hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
5 - 6102 sayılı TTK'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı KVK'nun 19 ve 20. maddeleri, SPKn.'nun 23 ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği"(II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"(II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 130889sicil numarası ile kayıtlı, 350.000.000TL çıkarılmış sermayeli Net Turizm Tic.veSan.A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, 21.06.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş olan 21.06.2017 tarih ve 2017/26 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda belirlenen "Üst Sınır"ı aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 5'inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1 NTHOL Birleşme GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2 NTHOL Birleşme GK Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 3 NTHOL Birleşme GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 4 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 5 NTHOL 2017 Olağanüstü BİRLEŞME GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.08.2017 Pazartesi günü Saat 14.00'de, İstanbul'da, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi, No.29, Şişli adresinde bulunan "Point Hotel Barbaros" Gold Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'una ilişkin davet mektubu, gündem, vekaletname örneği, Esas Sözleşme değişikliği tadil metni ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.
Ayrıca Yönetim Kurulumuz ayrılma hakkı kullanımı başlangıç tarihini 06.09.2017 ve ayrılma hakkı kullanım süresini 10 (on) iş günü olarak belirlenmesine karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620963


BIST18:0595.522
Değişim :  -0,53% |  -509,72
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.262