***NTTUR* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.09.2017 20:39

***NTTUR******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ni devir alması sureti ile birleşmesi işlemleri doğrultusunda, Çıkarılmış sermayenin arttırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NTTUR

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2017
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2016
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,97861 B Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351 12,351
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 338.599.987,649 225.275.937 563.875.924,649 B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 338.600.000 TL 225.275.937 TL 0 TL 563.875.937 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2017
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 21.07.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2017
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 25.09.2017

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.09.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Bağlı ortaklığımız Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Şirketimiz tarafından "Devir Alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemleri ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde
(1) Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 28.08.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 28/09/2017 tarihinde tescil edilmiş olduğu,
(2) Söz konusu tescil işlemi çerçevesinde 28/09/2017 tarihinde bağlı ortaklığımız Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. aktifinin ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz kayıtlarına alındığı, Şirketimizin 338.600.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine ilave edilmesi gereken 225.275.937 TL tutarındaki sermaye artırım tutarının "Sermaye Hesabı"na aktarıldığı ve bu hususun Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen ve sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlandığını gösteren 28/09/2017 tarih ve YMM 1581-42/4746-274 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tevsik edildiği
tespit edilmiştir.
Bu çerçevede,
(1) Şirketimizin 600.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 338.600.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "Devir Alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemleri kapsamında, 225.275.937 TL tutarında artırılmak suretiyle 563.875.937 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
(2) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8 inci ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9 uncu maddelerinin ekte yer alan yeni şeklinin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine,
(3) Sermaye artırımının tamamlanması ile ilgili olarak mevzuat hükümleri uyarınca gerekli bildirim ve başvuruların yapılması ve sair işlemlerin ikmali için üst yönetimin yetkilendirilmesine,
oybirliği ile karar vermiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni (1. Bölüm).pdf - Duyuru Metni
EK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni (2. Bölüm).pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 5 NTHOL Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31122016.pdf - Diğer
EK: 6 NTHOL Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31122015.pdf - Diğer
EK: 7 NTHOL Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31122014.pdf - Diğer
EK: 8 NTHOL 2016 Faaliyet Raporu .pdf - Diğer
EK: 9 NTHOL 2015 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer
EK: 10 NTHOL 2014 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer
EK: 11 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 12 NTHOL Ara Hesap Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları 31032017.pdf - Diğer
EK: 13 NTHOL Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu 31032017.pdf - Diğer
EK: 14 Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 15 NTHOL-REVİZE ÜST SINIR GENEL KURUL YKK.pdf - Diğer


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/631498


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314