***NTTUR* *NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

30.12.2016 18:12

***NTTUR******NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [NTTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/12/2016
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Turizm
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
27.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2016
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
10.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
Yaklaşık 11,9151
Toplam Tutar
119.151.111,11 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 37,04
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 11,59
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 11,59
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 1,26
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 29,56
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Grup içi satış olduğundan bir etkisi yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
82.822.667,25 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirket bünyesinde bırakılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2016
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu: 321.708.000 TL
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.12.2016
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirket Değeri: 321.708.000 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Rapora uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Satışa konu olan Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin değerleme çalışmaları KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmış olup rapor tarafımıza 14.12.2016 tarihinde verilmiştir.
Değerleme raporunda Şirket Hisse Değerinin belirlenmesi için "İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) Metodolojisi" ve "Net Aktif Değer (NAD) Metodolojisi" kullanılmıştır.
Değerleme raporunun genel varsayımları olarak
Şirketlerin ve iştiraklerinin TMS ile uyumlu geçmiş dönem finansal tabloları dikkate alınmıştır.
Projeksiyonlar geçmiş yıllar performansı ve mevcut sektör dinamikleri ile paralel büyüme tahminlerine göre yapılmıştır.
İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) yönteminde
Faaliyet gösteren iştirakler gelir bazlı yaklaşım olan İNA yöntemi ile değerlenmiş ve gerçeğe uygun değerleri TMS bazlı bilançolarında NAD metodolojisine göre düzeltilmiştir. İNA yönteminin uygulanamadığı durumlarda TMS uyumlu bilançolardaki defter değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı varsayılmıştır.
Net Aktif Değer (NAD) yönteminde
NAD metodolojisinin uygulanması aşamasında mevcut arsaların, binaların ve arazilerin değerlenmesinde uzman ekspertiz raporları dikkate alınmıştır.
Raporun sonuç bölümü ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/575012


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731